Kaksisuuntainen mielialahäiriö: Omega-3-indeksi ja kardiometabolinen riski

Cincinnatin yliopiston psykiatrian ja neurotieteiden professori Robert McNamara työryhmineen on tutkinut vuosia kalaöljyn omega-3-rasvahappojen merkitystä mielisairauksissa. Nyt työryhmä osoitti, että äskettäin diagnosoitujen 1-tyypin tai sekamuotoista kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien potilaiden omega-3-indeksi on matala ja trigtyseridit koholla ja ne altistavat metaboliselle oireyhtymälle sekä sydän- ja verisuonitaudeille. Havainnot puoltavat kalaöljyn käyttöä tämän mielisairauden ehkäisyssä ja täydentävässä hoidossa. Tauti on vahvasti perinnöllinen.

Masennusta ja kaksisuuntaista (bipolaarista) mielialahäiriötä potevilla ihmisillä on todettu monissa tutkimuksissa alentunut omega-3-rasvahappojen pitoisuus seerumissa ja punasolujen kalvoilla. Tätä tautia sairastavilla henkilöillä on usein kohonnut verenpaine (verenpainetauti). Harvardin yliopiston psykiatrian professori Andrew Stollin työryhmä osoitti ensimmäisenä maailmassa vuonna 1999, että kalaöljy voi nopeuttaa paranemista bipolaarisen mielisairauden masennuksesta ja ehkäistä sen uusimista. Tehokkainta tutkimusten mukaan on E-EPA-kalaöljy (2 g/vrk). Se alentaa kohonneita triglyseridejä ja suurentaa hyvin omega-3-indeksiä, jolloin kardiometaboliset riskit pienenevät.

Kalaöljyä kannattaa antaa jo ennalta ehkäisevässä mielessä lapsille ja aikuisille, joiden suvussa esiintyy kaksisuuntaista mielialahäiriötä (Zalpuri ja Singh 2017).

Uuteen tutkimukseen valittiin 117 ykköstyypin tai sekamuotoisen kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosin äskettäin saanutta henkilöä ja heille 56 tervettä verrokkia. Potilaille ei ollut vielä aloitettu psyykenlääkitystä, eikä heillä ollut aikaisemminkaan ollut juuri lainkaan psyykenlääkitystä.

Potilaiden kokonaisterveyden tilaa arvioitiin Clinical Global Impression-Severity scale (CGI-S)-asteikolla. Maniaa arvioitiin Yongin mania-asteikolla (YMRS), joka on tarkoitettu maanisen oireilun vaikeuden ja bipolaarihäiriöstä kärsivien potilaiden hoitovasteen arviointiin. Asteikko sisältää manian keskeisiä oireita. Arviointi perustuu potilaan antamiin vastauksiin ja kliinikon asteikon kohtien perusteella tekemään potilaan havainnointiin. Masennusta arvioitiin Hamiltonin asteikolla (Hamilton Depression Rating Scale [HDRS]).

Sekoittavia tekijöitä (ikä, sukupuoli ja vanhempien koulutustaso) kontrolloitiin. Potilaiden seerumin triglyseridien pitoisuus oli merkitsevästi suurempi (1,38 mmol/l) kuin verrokeilla (0,98 mmol/l), mutta muita merkittäviä eroja ei havaittu (verenpaine, painoindeksi, paastoverensokeri). Metabolisen oireyhtymän kriteerit täyttyivät 19 prosentilla potilaista ja 6 prosentilla verrokeista. Potilaiden omega-3-indeksi oli pienempi (3,4 %) kuin verrokeilla (3,9 %). CGI-S-, YMRP- tai HDRS-pisteet eivät korreloineet kardiometabolisiin riskitekijöihin.

Johtopäätökset: Äskettäin diagnosoitujen potilaiden triglyseridit olivat koholla ja omega-3-indeksit matalia. Nämä löydökset viittaavat siihen, että potilailla on kardiometabolisille riskeille altistavia häiriöitä jo ennen lääkityksen aloittamista. Näiden häiriöiden hoito [kalaöljyllä] olisi tarpeen kaksisuuntaista ykköstyypin mielialahäiriötä sairastavilla potilailla, päättelevät psykiatrit (Division of Bipolar Disorders Research, Department of Psychiatry and Behavioral Neuroscience, University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati, OH, USA).

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot, EPA ja DHA, ovat tehokkaita sydämen ja verisuonten suojaajia, joskin niillä on toisistaan poikkeavia suotuisia vaikutuksia veren rasvaprofiiliin, hemodynamiikkaan ja tulehdussytokiineihin. Asia on osoitettu 18 tieteellisessä artikkelissa, joissa selostettuihin tutkimuksiin on osallistunut 527 henkilöä, jotka ovat nauttineet 90 prosenttista väkevöityä ja puhdistettua kalaöljyä joko lähes puhtaana EPAna tai DHA:na tai niiden yhdistelmänä vähintään 2 grammaa päivässä. Nykyään kardiologit suosittelevatkin 90-prosenttisiksi väkevöityjä, puhdistettuja kalaöljyjä > 2 grammaa päivässä (Innes ja Calder 2018). Peruskalaöljyllä ei saada aikaan yhtä hyvää tehoa.

Australialaisissa yliopistoissa on parhaillaan vireillä laaja kirjallisuskatsuas ravintolisien merkityksestä kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä (Ashoton ym 2019). Hanke osoittaa, että ravintolisistä haetaan apua tässä taudissa, johon ei ole parantavaa lääkehoitoa.

Ashton MM, Berk M, Ng CH, Hopwood M, Kavanagh B, Williams LJ, Sarris J, Dean OM. Nutraceuticals and nutritional supplements for the treatment of bipolar disorder: protocol for a systematic review. BMJ Open. 2019 Apr 4;9(4):e025640. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025640. Free Full Text
Wulsin LR, Blom TJ, Durling M, Welge JA, DelBello MP, Adler CM, McNamara RK, Strakowski SM. Cardiometabolic risks and omega-3 index in recent-onset bipolar I disorder. Bipolar Disorders. 2018 Feb 26. doi: 10.1111/bdi.12633.
Messamore E, Almeida DM, Jandacek RJ, McNamara RK. Polyunsaturated fatty acids and recurrent mood disorders: Phenomenology, mechanisms, and clinical application. Review. Progress in Lipid Research 2017 April; 66:1–13. doi: 10.1016/j.plipres.2017.01.001.
Innes JK, Calder PC. The Differential Effects of Eicosapentaenoic Acid and Docosahexaenoic Acid on Cardiometabolic Risk Factors: A Systematic Review. International Journal of Molecular Sciences. 2018 Feb 9;19(2). pii: E532. doi: 10.3390/ijms19020532. Free Full Text pdf
Zalpuri I, Singh MK. Treatment of psychiatric symptoms among offspring of parents with bipolar disorder. Current Treatment Options in Psychiatry. 2017 Dec;4(4):341-356. doi: 10.1007/s40501-017-0126-9.

Päivitys 19.10.2019

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla on tavallista suurempi riski sairastua Parkinsonin tautiin, osoittaa uusi suuri meta-analysi, jossa tarkasteltiin seitsmää tutkimusta, joihin oli osallistunut yli neljä miljoonaa henkilöä (Faustino ym. 2019). Tästäkin syystä kannattaa nauttia D-vitamiinia (100 µg/vrk), E-EPAa ja ubikinonia, jotka vähentävät myös Parkinsinin taudin riskiä.

Faustino PR, Duarte GS, Chendo I, et al. Risk of Developing Parkinson Disease in Bipolar DisorderA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Neurology. Published online October 14, 2019. doi:10.1001/jamaneurol.2019.3446. Free Article