Nivelreuman vaikeusaste ja D-vitamiini

D-vitamiinia tarvitaan paljon, jotta immuunijärjestelmä toimisi oikein. Vaje lisää reuman, astman, MS-taudin ja muiden autoimmuunitautien riskiä ja pahentaa niiden kulkua. Intialaiset lääkärit osoittavat uudessa tutkimuksessaan, että 84 prosentilla heidän reumapotilaistaan oli D-vitamiinin puute. Mitä vähemmän veressä oli D-vitamiinia, sitä vaikeampi oli taudin aste ja sitä huonompi oli ennuste. Reumapotilaat tarvitsevat D-vitamiinia 250 µg päivässä, kirjoitti Heinolan Reumasairaalan ylilääkäri, professori Heikki Isomäki Helsingin Sanomissa jo vuonna 2001.

D-vitamiini säätää immuunijärjestelmää ja suojelee autoimmuunitauteja vastaan. Reuma- ja muut lääkärit tutkivat nyt eri puolilla maailmaa D-vitamiinin merkitystä reumatautien ehkäisyssä ja hoidossa. Joka puolella on todettu, että reumapotilailla on liian vähän veressään D-vitamiinia ja vaje heikentää lääkehoidon onnistumista (Liu ja Wen 2018).

Intiassa tutkimukseen valittin 100 henkilöä, iältään 18–75 vuotta. Heistä puolet (n=50) sairasti nivelreumaa ja puolet (n=50) oli terveitä verrokkeja. Kaikilta mitattiin seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25). Tuloksia verrattiin potilaiden taudin vaikeusasteeseen.

Seerumin D-vitamiinin viiteväli on Intiassa 75–175 nmol/l. Tämän alle jäi potilaista 84 % ja verrokeista 34 %. Potilaiden keskimääräinen pitoisuus oli 52,5 ± 25 nmol/l ja verrokkien 82,5 ±  35 nnmol/l. [Suomessa viranomaiset kuvittelevat virheellisesti, että 50 nmol/l riittäisi kaikille.]

reumapotilaiden ja verrokkien S-D-25

Kuvassa reumapotilaiden ja terveiden verrokkien keskimääräinen seerumin D-vitamiinin pitoisuus ng/ml. Se muunnetaan nmoliksi/l kertomalla 2,5:llä.

S-D-25-lukeman ja taudin aktiivisuuden välillä vallitsi merkittävä käänteinen yhteys: Mitä pienempi pitoisuus, sitä aktiivisempi sairaus. Oireettomassa vaiheessa (remissiossa) olevien pitoisuus oli 88 ± 22,5, lievästi aktiivista tautia potevien 84,5 ±  103, kohtalausen aktiivista sairastavien 56 ± 15 ja erittäin aktiivista tautia potevien pitoisuus 35,5 ±  17,5 nmol/l (ks kuva alla).

reuman aktiivisuus ja S-D-25

Kuva: Seerumin D-vitamiinin pitoisuus korreloi käänteisesti reuman aktiivisuuteen. Mitä pienempi S-D-25, sitä aktiivisempi sairaus.

Nivelreumaa potevilla on muita ihmisiä useammin D-vitamiinin puutos, ja se voi pahentaa taudin kulkua, päättelevät lääkärit.

Meena N, Singh Chawla SP, Garg R, et al.  Assessment of Vitamin D in Rheumatoid Arthritis and Its Correlation with Disease Activity. Journal of Natural Science, Biology and Medicine. 2018 Jan-Jun;9(1):54-58. doi: 10.4103/jnsbm.JNSBM_128_17. Free Full Text
Liu Y, Wen H. Impact of vitamin D deficiency on clinical parameters in treatment-naïve rheumatoid arthritis patients. Zeitschrift für Rheumatologie. 2018 Feb 19. doi: 10.1007/s00393-018-0426-5.

Tohtori Tolosen kommentti

Tutkimus tukee monia aikaisempia, jotka voit lukea klikkaamalla viereisen palstan linkkeihin. Pekka Puska (entinen THL:n pääjohtaja, nykyinen kansanedustaja, Kepu) neuvoi taannoin Ilkka-lehdessä: "Älkää hyvät ihmiset syökö vitamiineja, säästäkää rahanne oikeisiin lääkkeisiin". Minusta on epäeettistä olla suosittelematta reumapotilaille riittävästi D-vitamiinia.

Pekkaa voi muistuttaa Mohammad Alin mietelauseesta: "Kun olet oikeassa, sitä ei muista kukaan. Kun olet väärässä, sitä ei unohda kukaan". Internet ei unohda koskaan.