Kliininen tutkimus vahvistaa: Karnosiini parantaa diabeetikkojen sokeri-ja rasvatasapainoa

Monet diabeetikot ovat oppineet käyttämään karnosiinia ravintolisänään, koska se parantaa sokeri- ja rasvatasapainoa ja hillitsee elimistön valkuaisaineiden ja rasvojen sokeristumista eli glykaatiota. Glykaatio on merkittävä syytekijä kaikissa diabeteksen lisätaudeissa, joten sen ehkäisy on diabeetikolle elintärkeää. Uusi kliininen satunnaistettu kaksoissokkotutkimus vahvistaa karnosiinin tehon diabeetikon ravintolisänä.

Diabeetikon elimistössä syntyy myrkyllisiä AGE-tuotteita, hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta, jotka kaikki ovat omiaan aiheuttamaan ja kiihdyttämään lisätauteja (sydän-, munuaisvauriota-, silmä- ja hermostomuutoksia, säärihaavoja ym). Aikaisemmin on osoitettu monissa kokeellisissa tutkimuksissa, että karnosiini kykenee ehkäisemään ja vaimentamaan glykaatiota. Kansainvälinen kliininen tutkimus osoitti jo vuonna 2009, että karnosiini parantaa sokeriaineenvaihduntaa. Asia vahvistettiin vuonna 2016 australialaisessa tutkimuksessa. Euroopan johtavat munuaisklinikat osoittivat jo vuonna 2005 yli 5 000 potilaan aineistossa, että karnosiini suojaa diabeetikon munuaisia. Kiinalaiset tutkijat selvittivät vuonna 2009 rottakokeessa, millä biokemiallisilla mekanismeilla karnosiini suojelee diabeetikon munuaisia. Karnosiinin kliinisen merkityksen osoittamiseksi on kaivattu kuitenkin lisää huolellisesti tehtyjä satunnaistettuja kaksoissokkokokeita ihmisdiabeetikoilla.

Iranilaiset diabeteslääkärit tekivät uuden kliinisen tutkimuksen tieteen kultaisen sännön mukaisesti. Lähtökohtana oli oletus, että karnosiinin nauttiminen ruoan lisänä voisi parantaa diabeetikkojen sokeritasapainoa, veren rasvaprofiilia ja ehkäistä AGE-tuotteiden syntyä, parantaa liukoista AGE-reseptoria (sRAGE) ja hillitä kroonista matala-asteista tulehdusta.

Tutkimukseen valittiin 54 tyypin 2 diabeetikkoa, iältään 30–60 v, jotka satunnaistettiin ja kaltaistettiin kahteen ryhmään. Niistä toinen (n=27) sai lumetta ja toinen (n=27) kaksi 500 mg:n l-karnosiinitablettia (= 1 000 mg) päivittäin 12 viikon ajan.

Karnosiini-diabetestutkimus

Kaavio osoittaa tutkimuksen kulun. 100 tyypin 2 diabeetikosta kokeeseen valittiin 27 potilasta lume- ja 27 potilasta karnosiiniryhmään. Loppuun asti mukana pysyi ja ohjeita noudatti 22 kummankin ryhmän potilasta, joiden tuloksia verrattiin toisiinsa.

Verikokeita otettiin vaikutusjakson alussa ja lopussa, ja samalla selvitettiin kyselykaavakkeella ruokatapoja.

Karnosiinilisää saaneiden diabeetikkojen kehon rasvamäärä väheni 1,5 % ja lihasmassa kasvoi 1,7 % lähtötilaan ja lumeryhmään verrattua. Erot ovat tilastollisesti merkitsevät (P<0.05). Karnosiini alensi paastoverensokeria 0,73 mmol/l, sokeristunutta hemoglobiinia eli HbA1c:tä 0,6 %, seerumin triglyseridejä 0,33 mmol/l ja karboksimetyylilysiiniä 91,8 ng/ml. Tulehdusmarkkeri TNF-alfa aleni niin ikään merkitsevästi (P<0.05) ja AGE:n muodostumista kuvaava seerumin pentosidiini 2,8 ng/ml. HbA1c:n aleneminen on tärkeä havainto, sillä diabeetikon kohonnut "pitkä sokeri" heikentää diabeetikon henkistä toimintakykyä. Verenpaineissa, painoindeksissä, paastoinsuliinissa, kokonais-, LDL- ja HDL-kolesteroleissa, insuliiniresistenssissä, sRAGEssa, IL-6:ssa tai IL-1 β:ssä ei havaittu merkitseviä eroja ryhmien kesken. Karnosiinin päiväannos (1000 mg) oli ehkä liian pieni näiden muutosten aikaansaamiseksi. Tulokset puoltavat karnosiinin säännöllistä käyttöä diabeetikon ravintolisänä.

Houjeghani S, Kheirouri S, Faraji E, Jafarabadi MA. l-Carnosine supplementation attenuated fasting glucose, triglycerides, advanced glycation end products, and tumor necrosis factor-α levels in patients with type 2 diabetes: a double-blind placebo-controlled randomized clinical trial. Nutrition Research. 2018 Jan;49:96-106. doi: 10.1016/j.nutres.2017.11.003. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Aikaisemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmeiseksi, että karnosiini eliminoi metyyliglyoksaalia (MG), jota syntyy soluissa niiden normaalissa aineenvaihdunnassa anaerobisen sokerin palamisen eli glykolyysin sivutuotteena. MG-pitoisuudet ovat kohonneet monissa kroonisissa taudeissa, mm. Alzheimerin ja Parkinsonin taudeissa, dementiassa, diabeteksessa ja siihen liittyvässä valtimonkovettumataudissa.

Kansainvälinen tutkijaryhmä (Italia, Australia, Slovakia) osoitti viime vuoden lopulla julkaistussa metabolomiikkatutkimuksessaan, että karnosiini (2 grammaa/vrk) korjaa laajasti elimistön rasva-aineenvaihdunnan virheitä ja vähentää ylipainoisten ja lihavien ihmisten sairastumisriskiä (Baye ym. 2017a).

Karnosiinin vaikutuksia kardiometaboliaan tutkitaan myös australialaistutkimuksessa, jossa 50 diabeetikkoa saa 14 viikkoa joko lumetta tai karnosiinia 2 grammaa (2 000 mg) päivässä (Baye ym. 2017b). Myös englantilaisen Nottingham Trent -yliopiston tuore tutkimus puoltaa karnosiinin käyttöä diabeetikkojen ravintolisänä (Cripps ym. 2017).

Baye E, Ukropec J, de Courten MP, et al. Effect of carnosine supplementation on the plasma lipidome in overweight and obese adults: a pilot randomised controlled trial. Scientific Reports. 2017 a Dec 12;7(1):17458. doi: 10.1038/s41598-017-17577-7. Free Full Text
Baye E, Menon K, de Courten MPJ, et al. The Potential of Carnosine Supplementation in Optimising Cardiometabolic Health in Patients With Prediabetes and Type 2 Diabetes: a Randomised, Double-blinded, Placebo-controlled Trial. BMJ Open 2017b;7 Free Full Text
Cripps MJ, Hanna K, Lavilla C Jr, et al. Carnosine scavenging of glucolipotoxic free radicals enhances insulin secretion and glucose uptake. Scientific Reports. 2017 Oct 17;7(1):13313. doi: 10.1038/s41598-017-13649-w.