Berberiini estää eteisvärinää

Eteisvärinä (lääkärikielellä ”flimmeri”) on yleinen sydämen rytmihäiriö yli 40-vuotiailla: heistä joka neljäs kokee eteisvärinän jossakin elämänsä vaiheessa. Kiinalaiset kardiologit julkaisivat kliinisen sydäntautiklinikan potilasaineiston, jossa berberiini osoittautui yhtä tehokkaaksi eteisvärinän estohoidossa kuin parhaana pidetty lääke amiodaroni. Berberiinillä ei ole kuitenkaan lääkkeelle ominaisia haittavaikutuksia.

Iän myötä eteisvärinä yleistyy niin, että yli 75-vuotiaista yksi kymmenestä sairastaa sitä kohtauksittain tai pysyvästi. Eteisvärinä ei ole välittömästi hengenvaarallinen, mutta toistuessaan ja useita tunteja tai päiviä kestäessään se voi aiheuttaa sydämen sisälle hyytymiä, jotka voivat aivoihin kulkeutuessaan aiheuttaa aivohalvauksen. Siksi potilaille määrätään usein verenohennuslääkitys.

Berberiinin rytmihäiriöitä estävä vaikutus osoitettiin ensimmäisen kerran lääketieteellisessä kirjallisuudessa vuonna 1985. Sen jälkeen on julkaistu muutama pienehkö potilasaineisto, jossa berberiini on korjannut rytmihäiriöitä.

Kiinalaiset sydänlääkärit vertasivat sairaalassa berberiinin ja amiodaronin vaikutusta kohtauksittaisen (paroksysmaalisen) eteisvärinän estohoitona. Kumpaakin yhdistettä annettiin suun kautta. Osallistujat valittiin 225 eteisvärinäpotilaan joukosta alla olevan kaavion mukaisesti (AF=atrial fibrillation eli eteisvärinä). Berberiiniä saaneita pysyi loppuun asti mukana 45 ja amiodaronia saaneita 43 potilasta. Ryhmät oli kaltaistettu iän, sukupuolen ja rytmihäiriöiden suhteen. Ryhmien välillä ei ollut alussa merkittäviä eroja (ks artikkelin taulukko 1).

Berberiinitutkimuksen kulkukaavio

Berberiiniä annettiin suun kautta vuoden ajan keskimäärin 1,3 grammaa päivässä (vaihteluväli oli 0,3–2,0 g/vrk). Amiodaronia annettiin ensimmäisen viikon ajan 0,6 g/vrk ja sen jälkeen viikon ajan 0,4 g/vrk ja sitten 0,2 g/vrk vuoden vaikutusjakson loppuun asti. Potilaille tehtiin EKG-tutkimus kerran viikossa esimmäisen kuukauden aikana ja sen jälkeen kerran kuukaudessa. Ekkokardiografia tehtiin 1, 3 ja 12 kuukauden kuluttua ja samalla potilailta tiedusteltiin mahdollisia sivuvaikutuksia.

Berberiinin ja amiadaronin tehoissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, kun näitä aineita verrattiin sydämen rytmin palautumisessa (ks Table 2 alla) ja sydämen kaikuluotauksessa (ekkokardiografiassa). Berberiinillä sydämen rytmi normaalistui kuitenkin hitaammin ((356 ± 135 vs 211 ± 126 min, p < 0.01) ja syke jäi nopeammaksi kuin amiodaronilla.

Reversion rates

Taulukko 2. Sydämen rytmi normaalistui 1, 3, 6 ja 12 kuukauden kuluttua tehdyissä tutkimuksissa yhtä hyvin berberiinillä kuin amiodaronilla. Erot eivät ole merkitseviä (NS=nonsignificant). Sinusrytmi on normaali, oikean eteisen seinämässä olevasta sinussolmukkeesta alkava sydämen syke.

Sivuvaikutukset
Amiodaroniryhmässä 5 potilasta koki vähäisiä sivuvaikutuksia (2 ohimenevää bradykardiaa eli sydämen hidasta sinussykettä, 2 pahoinvointia ja 1 huimausta). Oireet hävisivät annoksen pienentämisen jälkeen. Berberiiniä saaneilla, loppun asti mukana pysyneillä 43 potilaalla ei ilmennyt mitään sivuvaikutuksia. Kolme tämän ryhmän pois jäänyttä potilasta ei myöskään raportoinut sivuvaikutuksia. 

Tämä on maailman ensimmäinen tutkimus, jossa on verrattu berberiiniä ja amiodaronia eteisvärinän estohoidossa. Amiodaronilla on monia haittavaikutuksia, minkä takia sitä ei voida pitää ensivaiheen lääkkeenä eteisvärinän hoidossa. Lisäksi amiodaronin käyttö edellyttää monia varotoimia ja potilaan huolellista seurantaa. 

Zheng H, Zhu F, Miao P, et al. Antimicrobial Natural Product Berberine Is Efficacious for the Treatment of Atrial Fibrillation. Biomed Research International. 2017;2017:3146791. doi: 10.1155/2017/3146791. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Myös C- ja D-vitamiinit, kalaöljy sekä magnesium ehkäisevät tutkimusten mukaan eteisvärinää. Koska näillä ravintolisillä on synerginen yhteis- ja vuorovaikutus, potilaan kannattaa käyttää niitä yhtaikaa, jolloin saadaan parempi tulos kuin yhtä ainetta kerrallaan kokeilemalla.