Ubikinoni ja berberiini suojaavat sydäntä pallolaajennuksessa ja sen jälkeen

Suomessa tehdään yli 8 000 pallolaajennusoperaatiota vuodessa sepelvaltimotautia sairastaville potilaille. Toimenpiteessä puhalletaan ahtautunut suoni auki ja siihen asetetaan stentti eli metalliverkko, joka pitää suonen avonaisena ja turvaa sydänlihaksen verenkiertoa ja hapensaantia. Toimenpiteessä tapahtuu reperfuusio eli verta syöksyy avatun valtimon kautta sydänlihakseen. Tällöin sydämeen syntyy samalla happiradikaalimyrsky, joka aiheuttaa akuuttia hapetusstressiä, mitokondriovaurioita ja tulehdusta. Ne kaikki voivat vaurioittaa sydänlihasta ja pahimmillaan johtaa potilaan kuolemaan. Vaurioita voidaan ehkäistä ja vähentää ubikinonilla, osoittavat kiinalaisten sekä intialaisten ja saudiarabialaisten toisistaan riippumattomien rottatutkimusten tulokset. Kiinalainen tutkimus osoittaa, että berberiini ehkäisee myös iskemia-reperfuusion aiheutamia vaurioita sydämessä.

Jotkut potilaat kärsivät pallolaajennuksen yhteydessä ja sen jälkeen jatkuvasta sydänlihassolujen apoptoosista (solukuolemasta) ja sydämen toiminnan heikkenemisestä, joka voi johtaa kuolemaan. Näin kävi naapurilleni, jolle tehtiin pallolaajennus: Operaatio onnistui hyvin, mutta potilas kuoli äkillisesti muutaman päivän kuluttua. Radikaalimyrskyn seurausten hillitsemiseen tarvitaan antioksidantteja, esimerkiksi ubikinonia. Asia on ollut tiedossa jo yli 30 vuotta, mutta suomalaiset kardiologit laiminlyövät potilaittensa ravintolisähoidon. Syynä on kielipeli: lääkäri ei uskalla edes myönteisesti puhua ravintolisistä, saati sitten suositella niitä potilaalleen. Hän pelkää: "Mitä kollegatkin minusta ajattelisivat", kuten eräs lääkäriystäväni asian minulle ilmaisi.

Kiinalaiset kardiologit ja neurologit tutkivat yhdessä rotilla ubikinonin vaikutusta iskemia-reperfuusiovaurion ehkäisyssä ja sydämen toimintakyvyn parantamisessa. He valitsivat ubikinonin, koska se tunnetaan vahvana antioksidanttina ja tulehduksen estoaineena. Lisäksi ubikinoni stabilisoi mitokondrioiden kalsiumkanavia ja ehkäisee solujen energian katoa.

Rotat jaettiin kahteen ryhmään, joista toiselle aiheutettiin akuutti sydänlihaksen iskemia-reperfusio (AMI/R) ja injisoitiin sen lisäksi vatsaonteloon soijaöljyä (lumetta), ja toiseen injisoitiin iskemia-reperfuusion jälkeen ubikinonia (CQ10+AMI/R). Molemmat ryhmät jaettiin edelleen osiin, jotka tutkittiin 2, 24 ja 72 tunnin kuluttua reperfuusion jälkeen. Sydänten toimintaa tutkittiin ultraäänellä, digitaalisella kuvaksella ja sydänkammioon viedyllä katetrilla. Rottien verestä analysoitiin suuri määrä hapetusstressiä ja antioksidanttikapasiteettia osoittavia muuttujia (TBARS, GPx, GR, GSH ja SOD). Sydänten energian (ATP:n) tuotantokykyä mitattiin luminisenssilaiteella. Lopuksi sydämet tutkittiin histologisesti värjäämällä, jolloin nähtiin infarktien koko.

Ubikinoni (CoQ10) lisäsi merkitsevästi antioksidanttikapasiteettia (GPx, GR, SOD ja GSH) ja vähensi hapetusstressiä (TBARS) (artikkelin taulukko 1). Samalla monet muutkin biokemialliset merkkiaineet paranivat ja sydänsolujen apoptoosia (solukuolemaa) aiheuttavat proteiinit vähenivät. Ubikinoni paransi sydämen toimintakykyä (taulukko 2) ja viivästytti sydänlihaksen sidekudoksen (fibroosin) syntyä ja solujen kuoliota. Ubikinoni pienensi merkitsevästi sydäninfarktien kokoa ja lisäsi sydänsolujen energian tuotantoa (taulukko 8) lumehoitoon verrattuna.

sydäninfarktin kokoerot

Grafiikka: Sydäninfarktin koot verrokeilla (AMI/R, mustat pylväät) ja ubikinonia saaneilla (CoQ10 + AMI/R, valkoiset pylväät) rotilla 2, 24 ja 72 tunnin kuluttua reperfuusion jälkeen. Ubikinonia saaneilla oli merkitsevästi pienemmät infarktit kuin verrokeilla.

Johtopäätöksiä: Iskemia-reperfuusioon liittyy huomattava hapetusstressi, jota voidaan ehkäistä ja hillitä ubikinonilla. Se ehkäisee samalla sydänsolujen fibroosia ja kuolemaa ja parantaa sydämen toimintakykyä. Tulokset merkitsevät sitä, että ubikinoni suojaa sydäntä akuutilta iskemia-reperfuusiovauriolta.

Liang S, Ping Z, Ge J. Coenzyme Q10 Regulates Antioxidative Stress and Autophagy in Acute Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2017;2017:9863181. doi: 10.1155/2017/9863181. Epub 2017 Nov 19. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Samanlaiset tulokset saatiin äskettäin intialaisten ja saudiarabialaisten tutkijoiden rottatutkimuksessa, jossa rotilla aiheutettiin ensin 30 minuutin ajaksi sydänlihaksen iskemia ja sen jälkeen reperfuusio. Siinäkin ubikinoni pienensi merkittävästi sydäninfarktin kokoa (Khan ym. 2017).

Q10 ja sydäninfarkti

Kuvissa rottien sydämiä. Vasemmalla (a) kontrolli, jolle ei ole tehty mitään, ei iskemiaa, ei reperfuusiota, ei ubikinonia. Keskellä (b) 30 minuutin hapenpuutteen (iskemian) ja sen jälkeisen reperfuusion aiheuttama sydäninfarkti, musta alue rotalla, joka ei saanut ubikinonisuojaa. Oikealla (c) ubikinonia saaneen rotan sydäninfarkti 30 minuutin iskemian ja reperfuusion jälkeen. Infarktin koko on paljon pienempi kuin ilman ubikinonia (b). Ubikinoni siis ehkäisee hapenpuutteen (iskemian) ja reperfuusion aiheuttamaa sydäninfarktia. Tässä tapauksessa ubikinoni pienensi infarktin kokoa. Lähde: Khan ym. 2017.

Tulokset tukevat myös Ruotsissa sydänpotilailla tehtyä kliinistä tutkimusta, jossa ubikinonin ja seleenin yhdistelmä ehkäisi sydänlihaksen fibroosia ja paransi siten potilaiden ennustetta. Sydänsolujen sidekudoistuminen eli fibroosi on keskeinen patologinen muutos ikääntyvässä sydämessä, sanovat ruotsalaiset ja norjalaiset sydänlääkärit. Fibroosia tutkitaan myös Oulussa.

”Sydänlihassolut ovat järjestyneet ikään kuin jonoihin supistumaan oikeassa suunnassa. Solujen väleihin muodostuva fibroosi haittaa synkroniaa supistuksessa ja estää sähkönjohtumista”, kertoo kardiologian osastolla Oulun yliopistollisen sairaalan kardiologian osastolla fibroosia tutkiva erikoislääkäri Juhani Junttila Oulun ylioppilaslehdesssä. ”Lihas johtaa sähköä, mutta fibroosi ei. Kun sähkö ei pääse johtumaan, voi syntyä rytmihäiriö, eräänlainen oikosulku. Silloin sähkö tekee silmukoita. Se etsii uuden reitin ja palaa takaisin”, kuvailee Junttila. "Rytmihäiriöt voivat olla fataaleja eli johtaa kuolemaan. Tällaista kuolemaa eivät välttämättä edellä minkäänlaiset oireet", Junttila toteaa.

Kiinalainen hiirillä tehty vastaavanlainen tutkimus osoitti, että berberiini ehkäisee niin ikään iskemia-reperfuusiovaurioita sydämessä (Wang ym. 2018). Iskemia ja sen jälkeinen reperfuusio aiheutti sydänlihassoluissa tulehdusreaktion, jota berberiini vaimensi. Berberiini on tehokas ravintolisä suojaamaan sydäntä iskemia/reperfuusiossa, päättelevät tutkijat. Tulokset puoltavat berberiinin käyttöä sydämen suojana.

Khan NA, Abid M, Ahmad A, Abuzinadah MF, Basheikh M, Kishore K. Cardioprotective Effect of Coenzyme Q10 on Apoptotic Myocardial Cell Death by Regulation of Bcl-2 Gene Expression. Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics. 2017 Jul-Sep;8(3):122-127. doi: 10.4103/jpp.JPP_47_17. Free Ful Text 
Wang L, Ma H, Xue Y, et al. Berberine inhibits the ischemia-reperfusion injury induced inflammatory response and apoptosis of myocardial cells through the phosphoinositide 3-kinase/RAC-α serine/threonine-protein kinase and nuclear factor-κB signaling pathways. Experimental and Therapeutic Medicine. 2018 Feb;15(2):1225-1232. doi: 10.3892/etm.2017.5575. Free Full Text pdf