EPA on tehokkaampi antioksidantti kuin DHA

Kalaöljy sisältää noin 50 eri rasvahappoa, joista vain osa on omega-3:a. Niistä tunnetuimmat ovat EPA ja DHA. Kalaöljyjen markkinoinnissa näkee monenlaisia väitteitä siitä, minkälainen valmisteen omega-3-koostumus on paras. Jotkut uskovat, että puhdas EPA on paras, jotkut taas väittävät, että puhdas DHA on paras ja jotkut sanovat, että niiden yhdistelmä EPA+DHA on paras. Tutkimusten mukaan ”paremmuus” riippuu siitä, minkälaista vaikutusta toivotaan. Sekä EPA että DHA ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat kroonista matala-asteista tulehdusta, joka vallitsee kaikissa pitkäaikaisissa sairauksissa. Uuden tutkimuksen mukaan EPA on vahva ja pitkävaikutteinen antioksidantti, joka estää veren rasvoja hapettumasta. DHA:lla ei ole näitä ominaisuuksia, toteavat tutkijat. Tulos puoltaa puhtaan E-EPAn (tai E-EPA + E-DHA:n) käyttöä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä ja täydentävässä hoidossa.

Kalaöljyn EPA- ja DHA-rasvahapoilla on erilaiset biologiset vaikutukset solurasvojen härskiintymisessä, signaalien kuljetuksessa, solukalvojen joustavuudessa ja kolesterolipitoisuudessa johtuen näiden omega-3-rasvahappojen erilaisista interaktioista solukalvoilla (Sherratt ja Mason 2018).

Väkevöity ja puhdistettu EPA (E-EPA) on ylivoimaisesti tehokkain kalaöljy masennuksen, bipolaarisen (kaksisuuntaisen) mielialahäiriön, psykoosien ja skitsofrenian ehkäisyssä ja täydentävässä hoidossa. Vuonna 2012 Yhdysvaltain lääkevirasto FDA hyväksyi E-EPAn reseptilääkkeeksi. E-EPA on reseptilääke myös Japanissa, EU:ssa se on ravintolisä.

Sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä ja hoidossa länsimaalaiset lääkärit uskovat yleisesti EPAn ja DHA:n yhdistelmään, joskin maailman suurin kalaöljytutkimus JELIS puhuu puhtaan E-EPAn puolesta. Sen sydänkohtauksia ehkäisevä vaikutus perustuu tulehduksen vaimennukseen, päätteli tutkimusta johtanut kardiologian professori Mitsuhiro Yokoyama. Japanissa sydänlääkärit määräävät potilailleen yleisesti E-EPAa (1 800 mg/vrk). THL:n professori Antti Aro selosti Duodecimissa JELIS-tutkimusta suomalaisille lääkäreille vuonna 2009 – tosin vasta yli kaksi vuotta tutkimuksen julkaisun jälkeen Lancetissa. Taisi olla kova paikka myöntää. että ravintolisällä on näin hyviä vaikutuksia.

E-EPA alentaa myös DHA:ta tehokkaammin seerumin kohonneita triglyseridejä, osoittavat vertailevat tutkimukset. Lisäksi EPA vähentää veren tulehdussytokiinien, mm. hs-CRP:n pitoisuuksia ja hapettuneen LDL:n (ox-LDL:n) pitoisuutta. E-EPA ei suurenna LDL-kolesterolia kuten DHA:ta sisältävät kalaöljyt.

Amerikkalaiset tutkijat vertasivat EPA- ja DHA-rasvahappojen vaikutuksia ihmisen veriplasmasta eristettyyn "hyvään" HDL-kolesteroliin. EPA:n ja DHA:n pitoisuudet olivat farmakologisesti relevantteja ihmisten nauttimiin päiväannoksiin nähden.

Tulokset osoittivat, että puhdas EPA vähentää ApoB:n sisältävien hiukkasten (sdLDL, VLDL ja LDL) hapettumista potilailla, joiden triglyseridit ovat koholla. Vaikutus perustuu EPAn pitkäkestoisiin antioksidanttiominaisuuksiin, ja ne auttavat LDL:n poistumista verestä ja hidastavat valtimoplakin kasvua, siis valtimon ahtautumista ja jäykistymistä. Tutkijoiden mukaan EPA ehkäisee myös ”hyvän” HDL-kolesterolin hapettumista – jota mitattiin määärittämällä malonialdehydin (MDA) pitoisuus –, jolloin valtimoiden kovettuminen estyy ja hidastuu. DHA:lla ei ole näitä ominaisuuksia, sillä sen antioksidanttivaikutus on vähäinen ja sekin häviää jo neljässä tunnissa, kuten alla olevista kuvista käy ilmi.

EPA, DHA ja MDA

Kuva 1. EPA ehkäisee HDL-kolesterolissa malonialdehydin (MDA) muodostumista tehokkaammin ja pitempään kuin DHA, jonka antioksidanttivaikutus häviää jo neljän tunnin kohdalla. MDA on hapetusstressin markkeri. EPA on siis DHA:ta tehokkaampi antioksidantti.

EPA+DHA ja MDA

Kuva 2. DHA:n lisääminen EPAan ei vähennä eikä lyhennä EPAn antioksidanttivaikutusta. MDA:n synty HDL-kolesterolissa estyy hyvin tällä yhdistelmällä, mutta ei pelkällä DHA:lla.

Kuva 3 osoittaa niinikään, että EPA ja EPA+DHA estävät MDA:n syntyä HDL-kolesterolissa tehokkaammin kuin pelkkä DHA.

Entä miksi veren rasvojen hapettumisen estäminen on tärkeää? Siksi, että hapettuneet (härskiintyneet) rasvat aiheuttavat valtimoiden seinämissä tulehdusta, joka käynnistää ateroskleroosin ja pahentaa sitä. Valtimokovettumatauti on tulehdustila, jonka hapetusstressi saa aikaan (kuva alla).

tueldhus sepelvaltimossa
Kuva 4. Sepelvaltimotaudissa vallitsee hapetusstressin aikaansaama krooninen matala-asteinen tulehdus (inflammaatio), joka paksuntaa ja jäykistää valtimon seinämää niin, että veren virtaus heikkenee ja mahdollisesti estyy kokonaan. Taudin tehokas ehkäisy ja hoito edellyttävät antioksidanttien ja tulehdusta ehkäisevien ravintolisien käyttöä. Valitettavasti käypä hoito -suosituksissa niitä ei edes mainita, sillä suositukset ovat lääketeollisuuden lahjomien lääkäreiden antamia.

Taudin ehkäisyssä ja hoidossa tarvitaan antioksidantteja ja tulehdusta vaimentavia ravintolisiä: berberiiniä, D-vitamiinia, E-EPAa, karnosiinia, magnesiumia ja ubikinonia. Tässä in vitro -tutkimuksessa verrattiin EPAa ja DHA:ta, joista EPA oli huomattavasti tehokkaampi antioksidantti kuin DHA. DHA:n läsnäolo kalaöljyssä ei kuitenkaan vähentänyt tai lyhentänyt EPAn antioksidanttivaikutusta. E-EPA- ja E-EPA+E-DHA-valmisteet eivät ole myöskään toisiaan poissulkevia, niitä voi nauttia halutessaan molempia.

Parhaillaan lasketaan viime marraskuussa päättyneen E-EPAlla tehdyn REDUCE-IT-tutkimuksen (Reduction of Cardiovascular Events with EPA–Intervention Trial) tuloksia. Siinä veren rasvahäiriöpotilaille annettiin kuusi vuotta statiinien lisänä joko lumetta tai E-EPAa (4 g/vrk) (NCT01492361). Tarkoituksena on selvittää, ehkäiseekö E-EPA sepelvaltimotautia, sydäninfarkteja ja -kuolemia.

Sherratt SCR, Mason RP. Eicosapentaenoic acid inhibits oxidation of high density lipoprotein particles in a manner distinct from docosahexaenoic acid. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2018 Jan 10. pii: S0006-291X(18)30068-8. doi: 10.1016/j.bbrc.2018.01.062. Free Full Text pdf
Sherratt SCR, Mason RP. Eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid have distinct membrane locations and lipid interactions as determined by X-ray diffraction. Chemistry and Physics of Lipids. 2018 Jan 17. pii: S0009-3084(17)30301-8. doi: 10.1016/j.chemphyslip.2018.01.002.