EPA-kalaöljyä eturauhassyövän hoitoon

Kanadassa Quebec Cityssa Laval-yliopistossa on alkanut tutkimus, jossa selvitetään väkevöidyn kalaöljyn vaikutusta eturauhassyöpään potilailla, joille on tehty radikaalileikkaus. Tutkimukseen valitaan 300 miestä, joilla on diagnosoitu korkean riskin (Gleason score ≥ 7) eturauhassyöpä. Tällainen eturauhassyöpä käyttäytyy aggressiivisesti, ja sillä on suuri taipumus uusiutua. Tutkimuspotilaat saavat joko lumetta tai 3 000 mg EPA-rasvahappoa päivässä 4–10 viikkoa ennen leikkausta ja 12 kuukautta sen jälkeen. Kalaöljyn uskotaan parantavan potilaiden ennustetta.

Tutkimuksen taustaa

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpätauti. Suomessa siihen sairastuu vuosittain 4 500–5 000 miestä ja elossa on noin 30 000 potilasta. Kanadassa joka kahdeksas mies sairastuu elinaikanaan eturauhassyöpään ja 1/27 kuolee siihen. Taudin ennustetta arvioidaan Gleasonin luokituksen avulla (0-10): seitsemää pidetään raja-arvona hyvän ja huonon ennusteen välillä. Korkeat Gleason-pisteet (8–10) tarkoittavat ärhäkästi käyttäytyvää kasvainta ja matalat (alle 7 pistettä) rauhallista tautia. Keskisuuren ja suuren riskin potilaille tehdään usein eturauhasen radikaalipoisto, osalle annetaan sädehoitoa. 

Laval-yliopiston syöpäkirurgit ovat aikaisemmassa tutkimuksessaan mitanneet leikattujen potilaiden eturauhasen omega-3-pitoisuuksia ja havainneet, että suuri EPA-pitoisuus parantaa taudin ennustetta.

Syöpäpotilaan elimistössä myllertää krooninen matala-asteinen tulehdus, joka pahentaa taudin kulkua. Tutkijat nimittävät syöpää ”haavaksi, joka ei parane”.  Se estää elimistöä vaimentamasta ja sammuttamasta tulehdusta. Kasvaimen mikroympäristö tuottaa monia tulehdussytokiineja (viestiyhdisteitä, kuten IL-1, IL-6, TGF-β, TNF-α) ja kasvutekijöitä, jotka edistävät syövän kasvua ja heikentävät apoptoosia (syöpäsolujen ohjelmoitua kuolemaa). Tällöin syöpä voi lähettää etäpesäkkeitä muualle elimistöön. Ärhäkkä eturauhassyöpä leviää hanakasti luustoon.
Syöpäkin on tulehdustauti

Tulehdusta voidaan ehkäistä, vaimentaa ja sammuttaa omega-3-rasvahapoilla, eritoten EPA:lla, josta elimistössä syntyy E-sarjan resolviineja ja muita hyviä eikosanoideja.
EPA-rasvahappo sammuttaa tulehdusta

Japanilaiset syöpätutkijat testasivat E-EPAa eturauhassyövän radikaalileikkauksen jälkeen kahden vuoden ajan. E-EPAa saaneessa ryhmässä ilmeni puolta vähemmän taudin leviämiseen viittaavia PSA-arvon nousuja kuin verrokeilla.

Eturauhassyöpään sairastuneet miehet masentuvat usein. Eräässä 861 potilaan aineistossa 17 prosenttia potilaista masentui ja 24 prosenttia ahdistui. Leikkauksen jälkeen esiintyy seksuaalisia häiriöitä 70 prosentilla, unihäiriöitä 40 prosentilla ja väsymystä joka viidennellä. Kalaöljystä, etenkin väkevöidystä EPA-rasvahaposta, voi olla apua näihin ongelmiin. Näistäkin syistä aloitettiin Lavalin syöpäsairaalassa satunnaistettu lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus, jossa testataan väkevöidyn kalaöljyn vaikutusta leikatuilla potilailla.

Näin tutkimus tehdään

Kyseessä on satunnaistettu lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus. Puolet potilaista saa 4–10 viikkoa ennen eturauhasen radikaalileikkausta ja vuoden ajan sen jälkeen päivittäin joko lumekapseleita (auringonkukkaöljyä) tai 6 MAG-EPA-kalaöljykapselia, joissa kussakin on 500 mg EPA-rasvahappoa. Näin EPA:n päiväannos on 3 000 mg eli 3 g/vrk. MAG-EPA = eicosapentaenoic acid monoacylglyceride. Sen on todettu aikaisemmassa tutkimuksessa estävän paksusuolisyövän kasvua ja edistävän syöpäsolujen apoptoosia. Näin suurta EPA-määrää on mahdotonta saada pelkästään ruuasta.

Pääasiallinen tutkimuskohde (päätetapahtuma) on syöpäsolujen jakautumisnopeudesta, erilaistumisasteesta ja taudin etenemisnopeudesta kertova proliferatiivinen indeksi (Ki-67).

Toissijainen eli sekundaarinen päätetapahtuma on poistetun eturauhaskudoksen potilaiden veren tulehdussytokiinien ja -proteiinien pitoisuus seurannan aikana. Toissijaisia päätetapahtumia ovat myös potilaiden ahdistus, masentuneisuus, kognitiiviset, uni- ja seksuaalihäiriöt sekä väsymys. Näitä seikkoja arvioidaan 3, 6, 9 ja 12 kuukautta leikkauksen jälkeen.

Tutkimussuunnitelma on Clinical Trials rekisterissä NCT02333435.

Tutkimusta rahoittavat

Lotte and John Hecht Memorial Foundation Innovation Grant

Canadian Cancer Society Research Institute (grant #2012–702,569).

Väkevöity EPA-rasvahappo on monella tavalla hyödyllinen valmiste monen eri syöpätaudin lisähoitona (Pappalardo ym. 2015).

Guertin MH, Robitaille K, Pelletier JF, et al. Effects of concentrated long-chain omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation before radical prostatectomy on prostate cancer proliferation, inflammation, and quality of life: study protocol for a phase IIb, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. BMC Cancer. 2018 Jan 10;18(1):64. doi: 10.1186/s12885-017-3979-9. Free Full Text
Pappalardo G, Almeida A, Ravasco P. Eicosapentaenoic acid in cancer improves body composition and modulates metabolism. Review. Nutrition. 2015 Apr;31(4):549-55. doi: 10.1016/j.nut.2014.12.002.