D-vitamiini (50–100 µg/vrk) lisää lihavien afroamerikkalaisten valtimoiden joustavuutta

Viranomaissuosituksia suuremmat D-vitamiinin päiväannokset –  50–100 mikrogrammaa/vrk  – voivat notkistaa lihavien afroamerikkalaisten valtimoita nopeasti, jo 16 viikossa, ilmenee uudesta kliinisestä kaksoissokkokokeesta. Sen mukaan seerumin D-vitamiinin (S-D-25) pitoisuuden tulee olla yli 75 nmol/l, mikä on enemmän kuin mihin suomalaiset viranomaiset uskovat (50 nmol/l).

Jäykät valtimot (ateroskleroosi) lisäävät sydän- ja aivoinfarktien sekä ennenaikaisen kuoleman riskiä. Entuudestaan tiedetään, että lihavilla ihmisillä – jopa lihavilla lapsilla ja nuorilla – on jäykät valtimot. Ylipainoisilla lapsilla ja nuorilla D-vitamiinin puutosta ja D-vitamiinin puute altistaa lapsia valtimotaudeille. Ylipainoisilla lapsilla ja nuorilla D-vitamiinin puutosta. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että D-vitamiinin niukan saannin ja valtimoiden jäykkyyden välillä vallitsee yhteys. Oululaisten sydänpotilaiden tutkimus paljasti monilla katastrofaalisen pieniä S-D-25-pitoisuuksia. Mitä pienempi pitoisuus, sitä huonompi ennuste. Niinpä on luontevaa selvittää D-vitamiinin saannin vaikutusta lihavien ihmisten valtimoiden joustavuuteen.

Amerikkalaisen Augustan yliopiston Medical College of Georgian uusi kliininen tutkimus osoittaa selvän annos-vastesuhteen D-vitamiinin saannin ja valtimoiden joustavuuden välillä: Mitä suurempi saanti, sitä joustavammat valtimot. 100 µg:n päiväannos vähensi valtimoiden jäykkyyttä jopa yli 10 prosenttia. 15 µg:n annoksella ei ollut mitään vaikutusta. Suomessa viranomaissuositus on 10 µg alle 75 vuotiaille ja 20 µg sitä vanhemmille. Tällaisen suosituksen noudattaminen tuskin ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja.

Tutkimukseen osallistui 70 henkilöä, iältään 13–45 vuotta. Kaikkien S-D-25 oli tutkimuksen alkaessa alle 50 nmol/l. Koehenkilöt jaettiin ryhmiin, jotka saivat 16 viikkoa joko lumetta tai D-vitamiinia 15, 50 tai 100 mikrogrammaa (µg) päivässä. Hoitohenkilökunta antoi vitamiinit ja varmisti, että ne todella nielaistiin. S-D-25 suureni 50 µg/vrk:n annoksella keskimääärin 76 nmoliin/l ja 100 µg:n annoksella 89 nmoliin/l (kuva alla).

S-D-25:n nousut eri annoksilla

Grafiikka. Seerumin D-vitamiinin pitoisuuden muutokset (tässä 25(OH)25) ilmoitetaan ng/ml-yksikköinä. Ne muunnetaan nmol/l:ksi kertomalla 2,5:llä. 600 IU=15 µg, 2000 IU= 50 µg ja 4000 IU=100 µg. Yllättäen 16 viikon kohdalla 50 ja 100 µg ovat nostaneet S-D-25:ttä keskimäärin yhtä paljon.

Valtimoiden jäykkyys selvitettiin mittaamalla pulssiaallon etenemisnopeus (Pulse Wave Velocity, PWV) kaulavaltimosta ranne- ja reisivaltimoihin. Mitä suurempi nopeus, sitä jäykemmät suonet. 15 µg:n D-vitamiiniannos ei riittänyt alentamaan pulssin etenemisnopeutta, 50 µg:n annos vähensi 2–7 % ja 100 µg päiväannos vähensi 8 –10 % (merkitsevästi). Ks. kuva alla.

Pulssiallon etenemismuutokset

Yläkuvassa pulssiaallon etenemisnopeuden muutokset kaulavaltimosta reisivaltimoon, alakuvassa vastaavasti kaulavaltimosta rannevaltimoon. 100 µg:n (4 000 IU) päivänannos D-vitamiinia antoi parhaan tuloksen.

Tutkimus osoitti, että S-D-25:n nostaminen yli 75 nmolin/l notkistaa suuria valtimoita. Siihen tarvittiin ruuan lisänä 50–100 µg D3-vitamiinia. Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan maksuta alla olevasta linkistä.

Tukea muista uusista tutkimuksista

Kreikkalaiset kardiologit osoittivat, että parikalsitolin ja osteopontiinin antaminen suun kautta vähentää valtimoiden jäykkyyttä verenpainepotilailla, joilla on krooninen munuaisvaurio ja sekundaarinen hyperparatyreoidismi (lisäkilpirauhasen liikatoiminta). Parikalsitoli on tehokas D-vitamiinireseptoreiden aktivaattori ja osteopontiini ateroskleroosin markkeri. Tutkimus tehtiin Ateenassa samalla tavalla kuin USA:ssa, mittaamalla pulssiallon etenemisnopeus kaula- ja reisivaltimon välillä (Giakoumis ym. 2018).

Englantilaiset ja intialaiset tutkijat osoittivat, että kaksi 300000 IU eli 7500 µg-annosta suun kautta annettuna 8 viikon välein paransi 16 viikossa kroonista munuaistautia sairastavien ihmisten valtimoiden verenvirtausta, pulssisaallon etenemisnopeutta, valtimon sisäsäeinämän (endoteelin) toimintaa ja alensi tulehduksen merkkiaineita (Kumar ym. 2018).

Kliininen espanjalainen tutkimus vahvistaa, että vakavat sydäntapahtumat ovat yleisempiä niillä ihmisillä (28,6 %), joiden seerumin S-D-25 on alle 50 nmol/l kuin niillä, joilla se on suurempi D-vitamiinilisän ansiosta (0 %)(Navarro-Valverde ym. 2018). Aurinkoisessa Espanjassakin siis tarvitaan D-vitamiinia "purkista".

Yhdysvaltain endokrinologiyhdistys on antanut seerumin D-vitamiinin viiteväliksi 75–150 nmol/l. Espanjassa, Ranskassa ja Virossa viiteväli on 75–250 nmol/l.

Raed A, Bhagatwala J, Zhu H, Pollock NK, Parikh SJ, Huang Y, et al. (2017) Dose responses of vitamin D3 supplementation on arterial stiffness in overweight African Americans with vitamin D deficiency: A placebo controlled randomized trial. PLoS ONE 12(12): e0188424. Free Full Text

Giakoumis M, Tsioufis C, Dimitriadis K,  et al. Effects of oral paricalcitol therapy on arterial stiffness and osteopontin in hypertensive patients with chronic kidney disease and secondary hyperparathyroidism. Hellenic Journal of Cardiology. 2018 Jan 3. pii: S1109-9666(17)30504-3. doi: 10.1016/j.hjc.2017.12.010.
Kumar V, Yadav AK, Singhal M, et al. Vascular function and cholecalciferol supplementation in CKD: A self-controlled case series. Journal of Steroid Biochemustry and Molecular Biology. 2018 Jan 5. pii: S0960-0760(18)30001-3. doi: 10.1016/j.jsbmb.2018.01.001.
Navarro-Valverde C, Quesada-Gómez JM, Pérez-Cano R, et al. Effect of calcifediol treatment on cardiovascular outcomes in patients with acute coronary syndrome and percutaneous revascularization. Medicina Clinica (Barcelona). 2018 Jan 3. pii: S0025-7753(17)30917-X. doi: 10.1016/j.medcli.2017.11.033.