Karnosiini vähentää ylipainoisten ja lihavien sairastumisriskiä

Karnosiini on monipuolisesti vaikuttava hyödyllinen ravintolisä, jota tutkitaan vilkkaasti eri puolilla maailmaa. Nyt karnosiinin terveysvaikutuksia on tutkittu aivan uudesta näkökulmasta, nimittäin ylipainoisten ja lihavien ihmisten rasvojen aineenvaihdunnassa (metabolomiikassa), lipidomissa. Tulosten mukaan karnosiini (2 g/vrk) parantaa veren rasvaprofiilia ja parantaa insuliiniresistenssiä, ehkäisee ja hillitsee sitä kautta metabolista oireyhtymää, tyypin 2 diabetesta sekä sydän- ja verisuonitauteja. Karnosiinia voi ostaa vapaasti terveyskaupoista, elintarvikeliikkeiden luontaistuoteosastoilta ja apteekeista.

Metabolomiikka on melko uusi menetelmä, jolla tutkitaan kokonaisvaltaisesti pienimolekyylisten aineenvaihduntatuotteiden, metaboliittien, rakennetta, toimintaa ja yhteisvaikutuksia elimistön soluissa, kudoksissa, veressä ja eritteissä. Metaboliatuotteita voidaan tutkia ja vertailla eri fysiologisten tilojen välillä ja saatua tietoa voidaan yhdistää geenitutkimusten tuloksiin, mikä mahdollistaa kroonisten tautien nykyistä paremman ja kokonaisvaltaisemman ymmärtämisen, ehkäisemisen ja hoidon. Tällaisia sairauksia ovat mm. lihavuus, tyypin 2 diabetes ja sydän- ja verisuonitaudit, mukaan luettuina verenpainetauti sekä aivoverenkierron häiriöt (aivohalvaus).

Kliinisessä lääketieteessä rasvahäiriöillä tarkoitetaan tavallisesti vain kohonneita kokonais- ja LDL-kolesteroleja ja triglyseridejä sekä alentunutta HDL-kolesterolia. Niiden mittaaminen ja hoitaminen mm. statiineilla antaa kuitenkin aivan liian kapean kuvan etenkin ylipainoisten ja lihavien ihmisten elimistön kardiometabolian virheistä, sillä ihmisen plasmassa on yli 600 erilaista rasva-ainetta eli lipidiä (Quehenberger ja Dennis 2011). Niissä esiintyvät virheet lisäävät diabeteksen ja sydäntautien riskiä, toteavat australialaiset, italialaiset ja slovakialaiset tutkijat uudessa yhteisessä artikkelissaan. Laajempi lipidomics-tutkimus tunnistaa ja analysoi kaikki rasvat seerumissa, plasmassa, kudoksissa ja koko elimistössä tai soluissa. Tällainen kokonaisvaltainen rasvaprofiilin analysointi tuottaa lupaavia tuloksia metabolisten biomarkkereiden identifioinnissa, rasva-aineenvaihdunnan mekanismien ymmärtämisessä ja monien kroonisten tautien ehkäisyssä ja hillitsemisessä. Tällaisia yleisiä sairauksia ovat lihavuus, insuliiniresistenssi, metabolinen oireyhtymä, tyypin 2 diabetes sekä sydän- ja verisuonitaudit. Lipidomics-tutkimus selvittää myös terapeuttisten hoitotoimien (interventioiden) vaikutusta, sillä monet plasman rasva-aineiden häiriöt liittyvät edellä mainittuihin sairauksiin.  

lipidit plasmassa

Kuva. ihmisen veriplasmassa on sokereita (sugars), aminohappoja (amino acids), nukleotidihappoa ja 600 erilaista rasva-aneita (lipids). Uusilla laboratoriomenetelmillä kyetään analysoimaan satoja lipidejä ja niiden virheitä, jotka ennustavat diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien ja muiden pitkäaikaistautien riskiä ja kulkua (lähde; Quehenberger ja Dennis 2011). Tämä tutkimus osoitti, että karnosiinin nauttiminen ravintolisänä korjaa lipidien virheitä ja voi siten ehkäistä ja hillitä monia vakavia sairauksia.

Lipidit ja valtimonkovetustauti

Kuva. Monet rasva-aineet – muutkin kuin hapettunut ja sokeristunut kolesteroli ja triglyseridit – aiheuttavat hapetusstressiä, tulehdusta (inflammaatiota), insuliiniresistenssiä ja. muita patologisia muutoksia, jotka johtavat kroonisiin sairauksiin. Kuvassa vaahtosolut (foam cells) tulehduttavat valtimon seinamää, joka paksuuntuu ja vaikeuttaa veren virtausta. Epänormaalien lipidien ehkäisy ja korjaaminen vhh-ruokavaliolla ja ravintolisillä (berberiinillä, E-EPAlla, karnosiinilla, ubikinonilla ym.) ehkäisee ja hillitsee kroonisia sairauksia.

Vaikka elintapoihin kohdistuvat interventiot ovat tehokkaita tyypin 2 diabeteksen ja sydän-ja verisuonitautien ehkäisyssä ja hoidossa, ne (interventiot) ovat kalliita ja vaikeasti toteutettavissa väestötasolla. Karnosiini, turvallinen ja halpa ravintolisä, voi olla tehokas insuliiniresistenssin ja T2DM:n ehkäisyssä ja jarruttamisessa, koska se (karnosiini) parantaa plasman rasvaprofiilia ja rasvojen aineenvaihduntaa. Siten karnosiini ehkäisee ja jarruttaa ylipainoisten ja lihavien ihmisten insuliiniresistenssä, tyypin 2 diabetesta sekä sydän- ja verisuonitauteja", kirjoittavat tutkijat joulukuussa 2017 Nature-kustantamon julkaisemassa tiedelehdessä Scientific Reports.

Aikaisemmissa tutkimuksissa karnosiinin on osoitettu ehkäisevän ja hoitavan useita kroonisia sairauksia, koska se ehkäisee ja vaimentaa hapetusstressiä, kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota), valkuaisaineiden sokeristumista (glykaatiota), aivojen ja sydämen hapenpuutetta (iskemiaa) ja kelatoi pois elimistöstä myrkyllisiä yhdisteitä, mm. raskasmetalleja. Karnosiini eliminoi metyyliglyoksaalia (MG), jota syntyy soluissa niiden normaalissa aineenvaihdunnassa anaerobisen sokerin palamisen eli  glykolyysin sivutuotteena. MG-pitoisuudet ovat kohonneet monissa kroonisissa taudeissa, mm. Alzheimerin ja Parkinsonin taudeissa, dementiassa, diabeteksessa ja siihen liittyvässä valtimonkovettumataudissa.

"Olemme aikaisemmin osoittaneet, että karnosiinin nauttiminen ravintolisänä ehkäisee insuliiniresistenssin pahenemista ei-diabeettisilla ylipainoisilla ja lihavilla ihmisillä, muttemmme havainneet muutoksia heidän kokonais- tai HDL-kolesteroleissaan tai triglyserideissä. Kuitenkin karnosiini on korjannut diabeettisten ja ei-diabeettisten jyrsijöiden dyslipidemioita, vähentänyt LDL-kolesterolin hapettumista ja sokeristumista ja ehkäissyt valtimonkovettumatautia (ateroskleroosia). Niinpä oletimme, että karnosiinilla voisi olla hyödyllinen vaikutus ylipainoisten ja lihavien ihmisten plasman lipidomiin, mikä voi liittyä sydän- ja verisuonitautien muuttujiin (biomarkkereihin), tutkijat kirjoittavat. Tulokset osoittivat, että he olivat oikeassa.

Tutkimukseen kutsuttiin 24 koehenkilöä, 13 karnosiiniryhmään ja 11 verrokkiryhmään, joka sai lumetta. Koehenkilöiden keski-ikä oli 43 ± 7 vuotta ja painoindeksi 31 ± 4.5 kg/m2. Karnosiini- ja verrokkiryhmien antropometriset, verikokeiden tulokset ym. relevantit tiedot tutkimuksen alussa käyvät ilmi taulukosta 1.

"Karnosiini korjaa monia sydän- ja verisuonisairauksien (kardiometabolisia) riskitekijöitä, joilla on suuri merkitys myös insuliiniresistenssissä ja tyypin 2 diabeteksessa", toteavat tutkijat. Tulokset ovat artikkelin taulukossa 2. Tuloksia ja niiden merkitystä pohditaan seikkaperäisesti raportin Discussion-osassa.

Tutkimuksen  tekivät ja julkaisivat yhdessä:

1. Monash Centre for Health Research and Implementation, School of Public Health and Preventive Medicine, Monash University, Melbourne, Australia.

2. Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Centre, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia.

3. Centre for Chronic Disease, College of Health and Biomedicine, Victoria University, Melbourne, Australia ja

4. Institute of Pathological Physiology, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovakia.

5. Department of Pharmaceutical Sciences, Università degli Studi di Milano, Milan, Italy.

Baye E, Ukropec J, de Courten MP, et al. Effect of carnosine supplementation on the plasma lipidome in overweight and obese adults: a pilot randomised controlled trial. Scientific Reports. 2017 Dec 12;7(1):17458. doi: 10.1038/s41598-017-17577-7. Free Full Text
Quehenberger O, Dennis EA. The human plasma lipidome.New England Journal of Meducune. 2011 Nov 10;365(19):1812-23. doi: 10.1056/NEJMra1104901. Free Full Text

Karnosiinin vaikutuksia kardiometaboliaan tutkitaan myös toisessa australialaistutkimuksessa, jossa 50 diabeetikkoa saa 14 viikkoa joko lumetta tai karnosiinia 2 grammaa (2000 mg) päivässä (Baye ym. 2017). Myös englantilaisen Nottimgham Trent yliopiston tuore tutkimus puolta karnosiinin käyttöä diabeetikkojen ravintolisänä (Cripps ym. 2017).

Baye E, Menon K, de Courten MPJ, et al. The Potential of Carnosine Supplementation in Optimising Cardiometabolic Health in Patients With Prediabetes and Type 2 Diabetes: a Randomised, Double-blinded, Placebo-controlled Trial. BMJ Open 2017;7 Free Full Text
Cripps MJ, Hanna K, Lavilla C Jr, et al. Carnosine scavenging of glucolipotoxic free radicals enhances insulin secretion and glucose uptake. Scientific Reports. 2017 Oct 17;7(1):13313. doi: 10.1038/s41598-017-13649-w.

Tohtori Tolosen kommentti

Suomalaiset ovat Pohjolan lihavin ja Euroopan toiseksi lihavin kansakunta. Lähes puoli miljoonaa suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta – tosin kaikkia ei ole vielä diagnosoitu. Noin miljoona suomalaista sairastaa alkoholista riippumatonta rasvamaksaa, joka aiheuttaa insuliiniresistenssiä ja metabolista oireyhtymää. Sadat tuhannet sairastavat verenpainetautia, sepelvaltimo- ja muita sydän- ja verisuonisairauksia, mukaan luettuna aivoverenkierron häiriöt (aivohalvaukset). Näihin tauteihin liittyy monia liitännäissairauksia, kuten masennusta. Suuria syytekijöitä ovat virheelliset ruokatavat, tupakointi, liian vähäinen D-vitamiinin saanti ja liikunnan puute, joihin liittyy hapetusstessi ja krooninen matala-asteinen tulehdus. Vhh-ruokavalio, säännöllinen kuntoliikunta, tupakoinnin välttäminen ja ravintolisien (mm. karnosiinin) käyttö voisi ehkäistä ja jarruttaa näitä kansantauteja ja säästää valtavasti terveydenhuollon resursseja ja kustannuksia.

Lanseerasin karnosiini Suomeen helmikuussa 2003, jolloin oivalsin intuitiivisesti sillä olevan omia, kokonaisvaltaisesti terveyttä edistäviä ominaisuuksia, vaikka sen edullisia vaikutuksia esim. rasva-aineenvaihduntaan ei ollut vielä kyetty osoittamaan ihmistutkimuksin. Karnosiinista tuli nopeasti suomalaistenkin suosima itsehoitotuote. Karnosiini on parhaiten tieteellisesti dokumentoituja ravintolisiä (yli 2000 tutkimusta).