CANTOS: Sydäntautien ehkäisy ja hoito tulehdusta vaimentamalla ilman kolesterolin alentamista

Sydäntautien tulehdusteoria – josta olen puhunut ja kirjoittanut jo vuosia – on nyt varmistettu: sepelvaltimotauti ei johdu kolesterolista vaan kroonisesta matala-asteisesta tulehduksesta. Asian myöntävät julkisesti nyt mm. professorit Antero Kesäniemi ja Timo Strandberg. Tulehduksen ehkäisy, vaimennus ja sammuttaminen vähentää sairastumista ja parantaa jo sairastuneiden ennustetta, vaikkei kolesteroli alenisi yhtään, osoittaa jättisuuri amerikkalainen 25 vuotta jatkunut seurantatutkimus CANTOS. Sen tekivät ja julkaisivat maailmankuulun sairaalan Brigham and Women's Hospitalin sydänlääkärit Paul M. Ritkerin johdolla. Maailman johtavat yleislääketieteen lehdet The Lancet ja New England Journal of Medicine julkaisivat tämän tutkimuksen, ja Amerikan Sydänliitto (AHA), MedPageToday ja maailman johtavat tiedotusvälineet kirjoittavat siitä. Japanilaiset Tokion yliopiston kardiologit ovat niinikään tulehdusteorian ja E-EPA-hoidon kannattajia.

Yhteenveto: Sydänkohtaukset ja -kuolemat sekä aivohalvaukset vähenivät merkitsevästi tulehdusta ehkäisevällä lääkkeellä (kanakinumabilla), vaikka kolesterolipitoisuudet eivät alentuneet. Puolella sydänkohtauksiin sairastuneista potilaista oli alhainen kolesteroli. Näin ollen kolesteroli EI voi olla sydäntautien syy. Tutkimuksen nimi on CANTOS (Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis Outcomes Study). Siinä testattiin, vähentääkö tulehduksen vaimentaminen lääkkeellä sydänkohtauksen tai aivohalvauksen uusiutumisia ja sydänkuolemia henkilöillä, jotka jo saavat ns. käypää lääkehoitoa (statiineja ym.). Tulokset yllättivät tutkijat ja muut asiantuntijat.

Vaikka immunologian isä Rudolf Virchow esitti jo 1850-luvulla (!), että valtimonkovetustauti johtuu tulehduksesta, asia jäi unholaan vuosikymmeniksi kolesterolihössötyksen vuoksi, mutta se on noussut uudelleen esille viime vuosina. Asia on edelleen outo useimmille terveydenhuollon ammattihenkilöille, maallikoista puhumattakaan. Nyt CANTOS-tutkimus toi tulehdusteorian uudelleen vahvasti lääkäreiden tietoisuuteen ja julkisuuteen.

Tulehdus sepelvaltimossa

Kuva. Valtimonkovetustaudissa suonen seinämässä on krooninen matala-asteinen tulehdus, inflammatio. Tulehduksen sammuttaminen eli resoluutio, on paranemisen kannalta välttämätöntä. Veren syöjäsoluilla (fagosyyteillä), eritoten makrofageilla, on keskeinen rooli kudosvaurion ehkäisyssä, parantamisessa ja kudoksen uudistuksessa, Immunoresolventit (kuten omega-3-rasvahapoista syntyvät nanomolekyylit resolviinit, protektiinit ja maresiinit) tarjoavat uudenlaisem hoitokeinon niissä tautitiloissa, joissa myllertää hallitsematon infalmmaatio eikä paikallinen resoluutio(elimistön omin voimin) ole onnistunut (Dalli ja Serhan 2017). Paikallista tulehdusta voidaan ehkäistä, vaimentaa ja sammuttaa monilla ravintolisillä, kuten berberiinillä, C-, E- ja D-vitamiineilla, E-EPAlla, karnosiinilla, maitohappobakteereilla ja ubikinonilla.

"Puolella sydänpotilaista on normaali (alhainen) kolesterolipitoisuus”, korostaa tohtori Ritker. Kolesteroli ei voi olla heidän sydäntautinsa syy. "Ensimmäistä kertaa olemme nyt kyenneet osoittamaan lopullisesti, että tulehduksen vaimentaminen vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Tällä havainnolla on kauaskantoiset seuraukset. Nyt voimme hoitaa potilaita uudella tavalla, vaimentamalla ja sammuttamalla tulehdusta, jolloin voimme parantaa merkitsevästi suuren riskin ihmisten ennustetta”, hän tiivistää.

CANTOS-tutkimukseen valittiin yli 10 000 henkilöä, joilla oli ollut aikaisemmin sydänkohtaus ja joilla oli tutkimuksen alkaessa veressä kohonnut tulehdusarvo hs-CRP (ns. ”uuden ajan senkka”). Kaikki potilaat saivat aggressiivista käypää hoitoa, mukaan luettuna kolesterolia alentavat statiinit. Lisäksi heille annettiin joko lumetta tai kanakinumabia (50, 150 tai 300 mg) ihon alle pistettynä joka kolmas kuukausi. Potilaita seurattiin keskimäärin neljä vuotta.

Sydän-ja verisuonitautien riski väheni keskimäärin 15 % ja sairaalahoidon tarve äkillisten oireiden vuoksi väheni 17 %. Kuitenkin niillä potilailla, joilla hs-CRP aleni paljon (alle 2 mg:aan litraa kohti), kokonaiskuolleisuus ja sydänkuolleisuus vähenivät 30 % ja sydänkohtaukset ja aivohalvaukset vähenivät 25–28 %. Kalliiden kirurgisten toimenpiteiden, kuten ohitusleikkausten ja pallolaajennusten, tarve väheni yli 30 %. Nämä hyödyt olivat paljon suurempia kuin mitä statiinihoidolla saadaan aikaan, Ritker korostaa.

Sitä vastoin niillä, joiden hs-CRP jäi yli 2 mg:aan/l, riskit vähenivät paljon vähemmän, vain noin 5–8 %. ”Tämä on puhdasta biologiaa, joka ilmenee yksilöllisesti suunnitellussa hoidossa (personalized medicine)”, kertoo tohtori Ritker Medpage:n uudella videolla.

Tavallisessa väestössä joka neljäs sydänkohtaus uusiutuu viiden vuoden kuluessa, huolimatta statiini- ja muusta lääkehoidosta, huomauttaa Ritker. Tässä tutkimuksessa annettu tulehduslääke vaimentaa tulehdussytokiineja, mm. interleukiini 1β:ta (IL-1β) [aivan kuten monet ravintolisätkin tekevät]. Tosin lääke aiheutti ylimääräisiä infektiota, yhden jokaista tuhatta potilasta kohti, mutta syöpäkuolemat puolittuivat, toteavat lääkärit.

"IL-1β:n vaimentaminen näyttää olevan sydäntautien hoidon uusi kulmakivi", iloitsee Peter Libby, toinen Brigham and Women's Hospitalin sydänlääkäri. "Tuloksemme osoittavat valtimonkovettumataudin (ateroskleroosin) immunologisen luonteen ja aloittavat uuden aikakauden sydäntautien hoidossa”. "Sydänlääkäreiden tulee oppia tulehdusasiat”, korostaa puolestaan tohtori Ritker.

Kardiologien käsitykset muuttuvat

Yhä useammat sydänlääkärit (kardiologit) ovat luopuneet kolesteroliteoriasta ja statiinihoidoista, esimerkiksi Espanjan Aurinkorannikolla toimiva suomalaisen sydänyhdistyksen luottolääkäri kardiologian apulaisprofessori Sergio Mejilla Viana, joka on julkaissut uuden kirjan sydäntautien epätyypillisistä riskitekijöistä. Hän korostaa tulehduksen vaimennuksen tärkeyttä ravintolisien avulla. Erityisesti hän mainitsee C-, D- ja E-vitamiinit, karnosiinin ja ubikinonin. Itse lisään luetteloon berberiinin, magnesiumin, pre- ja probiootit ja E-EPAn, jotka ovat erinomaisia tulehduksen ja hapetusstressin vaimentajia ja sammuttajia.

Lue ruotsalaisen kardiologian apulaisprofessorin Magnus Bäckin erinomainen katsaus kalaöljyn omega-3-rasvahapoista sepelvaltimotaudissa alla olevasta linkistä. Hänen mainitsemansa REDUCE-IT-tutkimuksen seuranta-aika päättyy tässä kuussa, jonka jälkeen saamme uusinta tietoa E-EPAn tehokkuudesta sepelvaltimotaudissa. RECUCE-IT-tutkimusta johtaa genetiikan professori Christie Ballantyne, jonka lyhyen videon voit katsoa alla olevasta linkistä. Hän puhuu siinä myös CANTOS-tutkimuksesta.

Japanilaiset Tokion yliopistosairaalan sydänlääkärit Nakao ja Morita toteavat uudessa pääkirjoituksessaan, että kalaöljyn omega-3-rasvahapot ehkäisevät valtimoplakkien syntyä nimenomaan tulehdusta vaimentavien ominaisuuksiensa ansiosta.

EPA ja DHA ehkäisevät tulehdusta

Kaavakuva: Länsimainen ravinto sisältää liikaa omega-6-rasvahappoja suhteessa omega-3:een. Omega-6 tuottaa elimistössä tulehdusta välittäviä yhdisteitä (proinflammatory mediators, prostaglandiini E2 ja leukotrieeni B4), kun sita vastoin EPA ja DHA tuottavat elimistössä tulehdfusta ehköiseviä nanomolaarisia yhdisteitä resolviineja, protektiineja ja maresiineja. Lähde: Nakao ja Morita 2017).

Seerumin matala EPA-pitoisuus on erityinen riskitekijä sydäninfarktipotilaille, joiden EKG:n ST-segmentti on koholla; valtimon sisäinen kaikumittaustutkimus (IVUS) tehtiin ultraäänellä (Shimada ym. 2017). Tämäkin kliininen tutkimus puoltaa E-EPAn käyttöä statiineja saavien potilaiden täydentävänä hoitona, kuten Japanissa onkin ollut tapana jo kauan.

Voit lukea lisää CANTOS-tutkimuksesta ja katsoa videon alla olevista linkeistä.

AHA: CANTOS Substudy Supports Major Role of Inflammation
Drug cuts cardiovascular disease and lung cancer risk by reducing inflammation (CANTOS). Science Daily 28.8.2017
CANTOS: Residual Inflammatory Risk and Residual Cholesterol Risk (video) 3 min

    Christie M. Ballantyne, MDA Theme of Risk within Three Major Studies

Paul M Ridker, Brendan M. Everett, Tom Thuren, et al. Antiinflammatory Therapy with Canakinumab for Atherosclerotic Disease. New England Journal of Medicine, 2017; DOI: 10.1056/NEJMoa1707914
Bäck M. Omega-3 fatty acids in atherosclerosis and coronary artery disease. Review.
Future Science OA. 2017 Oct 5;3(4):FSO236. doi: 10.4155/fsoa-2017-0067. eCollection 2017 Nov. Free Full Text
Nakao T, Morita H. Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid and Coronary Atherosclerotic Plaques. Editorial.  International Heart Journal. 2017 Nov 17. doi: 10.1536/ihj.17-552. Free Full Text pdf
Shimada T, Kadota K, Eguchi H, et al. Relationship Between  n-3  Polyunsaturated  Fatty Acids  and  Extent  of  Vessel  Disease  in Patients  with  ST  Elevation  Myocardial  Infarction.  Internationl Heart  Journal 2017; 58: Advance Publication. Free Full Text pdf