Ruotsinkin vanhainkodeissa D-vitamiinin puute on yleinen, ja se liittyy dementoitumiseen

Vanhuksilla, etenkin vanhainkodeissa, esiintyy vieläkin yleisesti D-vitamiinin puutetta. Uusi ruotsalaistutkimus osoitti, että puute on yleinen vainhainkodeissa ja että se liittyy muistisairauksiin (dementiaan). Ikäihmisten seerumin D-vitamiini tulee mitata ja mahdollisen vaje korjata riittävällä D-vitamiiniannoksella, huomauttavat tutkijat. Tarve voi olla vähintään 100 mikrogrammaa päivässä, mikä nostaa seerumin D-vitamiinin pitoisuuden (S-D-25) tavoitetasoon, yli 75 nmolin/l (ihanne on 125-150 nmol/l).

Lounais-Ruotsissa mitattiin 22 vanhainkodissa 545 hoidokin seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25). Tutkittavat olivat keski-iältään 86-vuotiaita, ja kaksi kolmasosaa heistä oli naisia. 17 prosenttia nautti D-vitamiinia ravintolisänä. S-D-25:ttä verrattiin kognitiivisiin taitoihin ja dementiaan. Verinäytteet otettiin tammi-maaliskuussa 2012.

Tutkimuksen kulkukaavio

Kuvio: Tutkimuksen kulkukaavio. Kaikkiaan 901 vanhuksesta valikoitiin otokseen 836, joista 240 kieltäytyi osallistumasta. Sen jälkeen aineistona oli 596 henkilöä, joista 51:sta ei saatu verinäytettä. Lopullisesti 545:stä otettiin verikoe D-vitamiinianalyysia varten ja tutkittiin mahdollista dementiaa.

Dementiaa todettiin 55 prosentilla, ruokahaluttomuutta 45 prosentilla ja 30 % oli saanut antibioottikuurin edeltävän puolen vuoden aikana.

S-D-25 oli keskimäärin 34 nmol/l (SD 21), mediaani (jonka ala- ja yläpuolelle jäi yhtä monta tutkittua) oli 27 (hajonta 4–125) nmol/l, 82 prosentilla pitoisuus oli alle 50 nmol/l, 41 prosentilla alle 25 nmol/l ja 3,7 prosentilla alle 12,5 nmol/l. 94 prosentilla S-D-25 jäi alle 75 nmolin/l. Mitä pienempi pitoisuus oli, sitä useammin potilaalla oli dementia.

Tulokset olivat hälyttävät, suorastaan katastrofaaliset. Tutkijat muistuttavat, että hoitokotien asukkaiden S-D-25 tulee mitata. He toteavat, että D-vitamiinivalmisteiden nauttiminen ruoan lisänä oli parantanut tutkittujen vanhusten S-D-25-pitoisuuksia, mutta ilmeisesti annokset olivat liian varovaisia. Antibioottien käyttö liittyi erityisen pieneen D-vitamiinipitoisuuteen, mikä sai tutkijat päättelemään, että infektiot voivat liittyä D-vitamiinin puutteeseen. Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Arnljots R, Thorn J, Elm M, et al. Vitamin D deficiency was common among nursing home residents and associated with dementia: a cross sectional study of 545 Swedish nursing home residents. BMC Geriatrics. 2017 Oct 10;17(1):229. doi: 10.1186/s12877-017-0622-1. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Toinenkin tutkimus ruotsalaisista vanhainkodeista osoitti, että D-vitamiinin puute on yleinen. Tässä aineistossa 14 prosentilla 11 vanhainkodin 333 hoidokista S-D-25 oli alle 25 nmol/l (Samefors ym. 2014). D-vitamiinivaje lisäsi ennenaikaista kuolleisuutta. Minusta on käsittämätöntä, ettei sen tulosten perusteella ollut ryhdytty toimiin D-vitamiinipuutteen korjaamiseksi kaikissa ruotsalaisissa vanhainkodeissa.

Samefors M, Ostgren CJ, Molstad S, Lannering C, Midlov P, Tengblad A.Vitamin D deficiency in elderly people in Swedish nursing homes isassociated with increased mortality. Eur J Endocrinol. 2014;170(5):667–75. Free Full Text

Helsingissä Laakson sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa mitattiin 218 vuodepotilaan S-D-25. Keskiäikä oli 84,5 vuotta, siis samankaltainen kuin uudessa ruotsalaistutkimuksessa. S-D-25 oli keskimäärin 23 nmol/l ja 98 prosentilla se oli alle 50 nmol/l, mikä oli asetettu puutteen rajaksi. Nämä molemmat tutkimukset tehtiin aikana, jolloin ravitsemustieteilijät ja jopa lääkintöhallituksen (nyk. Fimea) ylilääkäri Anna-Liisa Enkovaara toitottivat julkisuudessa, ettei Suomessa esiinny vitamiinien puutostiloja.

Yhdysvaltain Geriatriyhdistys suosittelee yli 70-vuotiaille D-vitamiinia 100 µg päivässä ja Yhdysvaltain endokrinologiyhdistys suosittelee S-D-25:ksi 75–150  nmol/l. Itse otan nyt syksyn tullen noin 140 µg/vrk, joka pitää S-D-25-lukemani 150 nmolissa/l.