Kalarasva suojaa sydäntä ja valtimoita

Kalarasvan ja -öljyn terveysvaikutuksia on tutkittu valtavasti 1970-luvun alusta asti, mutta aina vaan niistä riittää julkaistavaksi uutta kiinnostavaa tutkimustietoa. Kalarasva ja kalaöljyt suojaavat sydäntä ja valtimoita, kirjoittaa australialainen sydäntutkija professori Trevor A. Mori kirjallisuuskatsauksessaan syyskuun 2017 Fitoterapia-lehdessä. Monissa sydänpotilaiden kalaöljytutkimuksissa on ollut huomattavia suunnitteluvirheitä, joiden vuoksi tulokset ovat olleet ei-positivisia. Viranomaisten ja sydänliittojen ohjeet kalaruoan syönnistä ovat ristiriitaisia ja virheellisiä.

Tieteellisessä kirjallisuudessa on 30 000 kalaöljytutkimusta, joista 4000 on satunnaistettuja ja kontrolloituja. Niistä on saatu huomattavan vahva näyttö siitä, että EPA ja DHA suojaavat sydän- ja verisuonitauteja (sydäninfarktia ja aivohalvausta) vastaan, eritoten henkilöillä, joilla on taudin esiaste, toteaa professori Mori.

Monet väestötutkimukset ovat osoittaneet, että kalaöljyn nauttiminen ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja. Jo sairastuneiden sydänpotilaiden tutkimuksissa kalaöljyn anto ei ole kuitenkaan, vastoin odotuksia, aina antanut toivottua tulosta. Tämä on harhauttanut ravitsemustieteijöitä ja joitakin lääkäreitä väittämään, ettei kalaöljy antaisikaan suojaa sekundaaripreventiossa.

Syitä ei-positiivisiin tuloksiin on monia. Ensinnäkin sairastuneita potilaita lääkitään monipuolisesti, jolloin uuden sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski pienenee niin verum- kuin lumeryhmissä. Lisäksi hoito- ja verrokkiryhmien jäsenet ovat kaikki syöneet omega-3-rasvahappoja (ruuastaan ja osa ravintolisistä) jo ennen hoitokokeen aloittamista. Tämä poikkeaa täysin lääketutkimusista, joissa verokkiryhmällä ei ole veressään eikä muualla elimistössään yhtään tutkittavaa lääkeainetta. Sitä vastoin kalaöljytutkimuksissa kaikki ovat syöneet omega-3:a, ja verum- ja verokkiryhmien omega-3-indeksit ovat olleet osittain päällekkäisiä (limittäisiä), eivätkä ryhmien erot ole tulleet tilastollisesti merkitseviksi. Esimerkiksi Ip ym:n tutkimuksessa lumeryhmän omega-3-indeksi oli keskimäärin 7,3 % ja joka 5. verrokin omega-3-indeksi oli yli 8 %.

Tutkimusasetelmissa on siis ollut monia virheitä: Osassa tutkimuksia kalaöljy päiväannokset ovat olleet liian pieniä ja hoitoaika liian lyhyt. Esim. triglyseridien alentamiseen tarvitaan 2-4 g omega-3:a päivässä. Verum- ja lumepotilaat olisi pitänyt stratifioida (osittaa) ennen hoitokokeen alkua toisiaan vastaaviksi, matalan omega-3-indeksin omaaviksi, jolloin erot olisivat ilmennneet. On ilmeistä, että kalaöljystä on enemmän hyötyä niille, joilla on siitä puute (omega-3-indeksi alle 4 %) kuin niille, joiden saanti on jo ennestään runsasta (omega-3-indeksi yli 8 %) (v. Schacky 2017, Ip ym. 2017).

Omega-3-rasvahapoilla on monia terveyttä edistäviä vaikutuksia, kuten kohonneen verenpaineen alentaminen, sydämen ja verisuonten normaalin toiminnan edistäminen, veren rasvatasapainon korjaaminen, veritulppien ehkäisy, tulehduksen (inflammaation) ja hapetusstressin ehkäisy.

Kalaöljy suojaa sydäntä

Syö rasvaista kalaa ja nauti kalaöljyä ruoan lisänä sydämen, valtimoiden, nivelten, muistin, mielenterveyden ja hyvän elämänlaadun vuoksi.

Tulehdus valtimossa

Kuva. Valtimonkovetustauti johtuu suonen seinämä kroonisesta matala-asteisesta tulehduksesta. Oxfordin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden tietokonemenetelmän valtimoiden tulehduksen diagnosointiin (Science Translational Medicine 2017). Tulehdusta voidaan ehkäistä, vaimentaa ja sammuttaa monilla ravintolisillä, kuten berberiinillä, C-, E- ja D-vitamiineilla, E-EPAlla, karnosiinilla ja ubikinonilla.

Omega-3-rasvahapot eivät aiheuta haitallisia yhteisvaikutuksia lääkityksen (esim. verenohennuslääkkeiden) kanssa. Kalaöljyä suositellaan ravintolisänä henkilöille, joiden seerumin triglyseridit ovat kohonneet sekä sepelvaltimotaudista ja sydämen vajaatoiminnasta kärsiville.

Tavalliselle väestölle käytännön suositus on lisätä omega-3-rasvahappojen saantia nauttimalla rasvaista kalaa osana terveellistä ruokavaliota, johon kuuluuu myös kasviksia ja vihanneksia ja vain kohtuullisesti suolaa. Terveysviranomaiset suosittelevat väestölle vähintään kahta rasvaista kala-ateriaa viikossa, muistuttaa professori Mori.

Sydänliittojen ja viranomaisten ohjeet ovat ristiriitaisia ja ylioptimistisia

Yhdysvaltain sydänliitto (AHA) ja European Society of Cardiology (ESC) ovat antaneet erilaisia omia suosituksiaan vastaan ristiriitaisia suosituksia kalan syönnistä (v. Schacky 2017). Yhdessä kohdassa suositellaan kalan syöntiä 1-2 kertaa viikossa, koska sen omega-3-rasvahapot suojaavat sydäntä ja valtimoita. Toisessa suosituksen kohdassa sanotaan, etteivät ne suojaakaan. Elleivät suojaa, miksi siten suositellaan rasvattomia kaloja? Miksi suositellaan rasvaisia kaloja? Suosituksia antaneiden työryhmien jäsenetkin ovat olleet keskenään erimielisiä kalarasvan hyödyistä.

Myös kalaöljyn turvallisuudesta ollaan erimielisiä. European Food Safety Authority (EFSA) sanoo, että 5 grammaa/vrk EPAa + DHA:ta on turvallista, mutta USA:n lääkevirasto FDAn mielestä 3 g/vrk on turvallista.Viranomaissuositukset jättävät kokonaan huomiotta omega-3-rasvahappojen suotuivat vaikutukset muistiin, mielenterveyteen (ADHD, masennus, skitsofrenia), nivelten hyvinvointiin, elämänlaatuun ym. Kuten näemme, viranomaisten käsitykset – samoin kuin koko ravitsemustiede – on pelkkää arvailua, joka ei perustu pätevään tutkimusnäyttöön.

Tiesitkö, ettei kalansyöntisuositus perustu ollenkaan omega-3-rasvahappojen saannin turvaamiseen, vaan siihen, että 1-2- kala-ateriaa antaa keskikimäärin 5 µg D-vitamiinia päivää kohti, minkä uskottiin aikoinaan riittävän kaikille ihmisille. Nyt tiedetään, ettei se pidä ollenkaan paikkaansa. Tarve on vähintään100 µg/vrk

Sen lisäksi ihmisillä on yleensä liian optimistinen käsitys omega-3-rasvahappojen saannistaan, ilmee 200 saksalaisen ja amerikkalaisen henkilön tuoreesta tutkimuksesta. Siinä  verrattiin heidän omaa arviotaan omega-3:n saannista ja mitattiin punasolujen omega-3-indeksiä. Viranomaisohjeiden ja ihmisten omian mielikuvien ja todellisen omega-3:n saannin välillä vallitsee sovittamaton ristiriita, kirjoittaa Münchenin yliopiston sydäntautiopin professori Clemens von Schacky (2017).

Kalaöljyvalmisteiden käyttö ravintolisänä turvaa riittävän omega-3-rasvahappojen saannin, vaikka rasvainen kala ei maistuisikaan säännöllisesti kahtena päivänä viikossa vuoden ympäri. Kalaöljyvalmisteissa on suuria laatueroja, kuten kalaöljyoppaastani havainnollisesti käy ilmi.

Mori TA. Marine OMEGA-3 fatty acids in the prevention of cardiovascular disease. Revies. Fitoterapia. 2017 Sep 27. pii: S0367-326X(17)31303-5. doi: 10.1016/j.fitote.2017.09.015.
von Schacky C. Guidelines and EPA+DHA: Irreconcilable? 2017
Evaluating the Value of Stratification on Omega-3 LCPUFA Levels when the Randomized Controlled Testing Methodology is not Sufficiently Well-Controlled. Fats of Life 2017
Ip WT, Chandramouli C, Smith JA, McLennan PL, Pepe S, Delbridge LM. A small cohort omega-3 PUFA supplement study: Implications of stratifying according to lipid membrane incorporation in cardiac surgical patients. Heart Lung Circ. 2017.  PubMed