Meta-analyysi: ADHD:n rasvahappohoito on hyödyllistä

Keskittymis- ja tarkkaavuushäiriö eli ADHD on yleisin lastenpsykiatrinen sairaus. Sitä hoidetaan pääasiassa keskushermostoon vaikuttavilla psykostimulanttilääkkeillä, mutta suuri osa (73 %) vanhemmista antaa ADHD-lapsilleen täydentävänä hoitona myös ravintolisiä. Ennestään tiedetään, että ADHD:ssä on rasvahappohäiriö. Tutkimusten mukaan yli puolet vanhemmista suhtautuu epäillen lääkitykseen, koska sillä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia aivoissa ja se voi aiheuttaa sydäntautivaaran. Lääketeollisuuteen sidoksissa olevat lastenneurologit ovat vähätelleet ravintolisien käyttöä, väittäen totuuden vastaisesti muun muassa ettei niitä ole tutkittu. Uusi laaja meta-analyysi (koontitutkimus) kumoaa tällaiset väitteet ja osoittaa, että rasvahappohoito vähentää ADHD:n oireita ja lääkityksen tarvetta.

Koontitutkimus käsittää 16 satunnaistettua lumekontrolloitua kliinistä tutkimusta, joihin oli osallistunut 1 514 ADHD-lasta ja -nuorta. Heille oli annettu joko rasvahappoja tai lumetta. Näistä tutkimuksista 13 osoitti rasvahappohoidon vähentävän ylivilkkautta ja impulsiivisuutta sekä parantavan keskittymiskykyä, visuaalista oppimista, lukemista ja työ- ja lähimuistia. Neljässä tutkimuksessa lapsille oli annettu tehokasta valmistetta, joka sisälsi 9:3:1 -suhteissa EPAa (558 mg), DHA:ta (174 mg) ja GLA:ta (60 mg), mikä näkyi myös verikokeissa punasolujen rasvahappopitoisuuksien suurentumisena.

Meta-analyysin aineisto ja kulku

PubMed-tietokannasta löytyi 77 tutkimusta, joista 49 oli toistoja (ne suljettiin pois). Lopuissa 28 tutkimuksessa joko ei ollut ADHD:ta tai niissä ei ollut annettu rasvahappohoitoa. Nämäkin tutkimukset jätettiin pois analyysista. Näin lopulliseen analyysiin jäi 16 tutkimusta.

Laajimmassa ja pitkäaikaisimmassa tutkimuksessa ylivilkkaus ja impulsiivisuus vähenivät rasvahappoilla. Muissakin tutkimuksissa sama rasvahappojen koostumus (9:3:1) vähensi ADHD:n oireita. Toisessa tutkimuksessa annettiin 635 mg EPAa ja 5 mg DHA:ta, mikä myös vähensi oireita merkitsevästi. Ravintolisän nauttiminen vähensi lasten tarvitsemia lääkeannoksia (metyylifenidaattia, Ritalin) ja paransi hoitomyöntyvyyttä. Pelkällä DHA:lla (345 mg/vrk) tehdyssä kokeessa ei tullut odotettua hoitovastetta. Tulos vahvistaa aivojen rasvahappoparadoksia.

Alati lisääntyvät kliiniset tutkimukset todistavat rasvahappohoidon olevan hyödyllistä ADHD:n lisähoitona, mutta ADHD-lapset ja -nuoret tarvitsevat melko suuria rasvahappojen päiväannoksia, jotta oireet vähenevät ja stimulanttilääkityksen tarve pienenee. Aikaisempi 10 tutkimuksen ja 699 lapsen meta-analyysi (2011) osoitti, että runsaasti EPAa sisältävä kalaöljy voi auttaa lasten tarkkaavuus ja ylivilkkaushäiriöön. Tuore 25 kliinisen kaksoissokkotutkimuksen analyysi (2016) osoitti, että tietyt ADHD-lapset hyötyvät eniten rasvahappohoidosta:
1. Lievää ADHD:tä potevat, joilla rasvahappohoito voi korvata stimulanttihoidon kokonaan ja
2. Lapset, joilla omega-3-rasvahapot voivat vähentää lääkityksen tarvetta ja sivuvaikutuksia.

Rasvahappohoito on suosittua ja turvallista, vakavia sivuvaikutuksia ei ilmene. Korkeintaan lieviä, ja nekin ovat vähäisempiä kuin Ritalinin aiheuttamat sivuvaikutukset, todetaan kirjallisuuskatsauksen lopuksi. Artikkeli, jossa on 48 kirjallisuusviitettä, on luettavissa kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä. Se tukee amerikkalaisten lastenpsykiatrien tuoretta suositusta kalaöljyn käytöstä lasten ADHD:n hoidossa (Wilens ym. 2017). 

Saksalais-amerikkalainen 18 ADHD-lapsen tutkimus osoitti, että kalaöljyn nauttiminen parantaa lasten sydämen rytmin vaihteluita 24 tunnin seurannassa (Buchhorn. ym. 2017). Tämäkin tutkimus puoltaa kalaöljyn käyttöä ADHD:n lisähoitona.

Derbyshire E. Do Omega-3/6 Fatty Acids Have a Therapeutic Role in Children and Young People with ADHD? Journal of Lipids. 2017;2017:6285218. doi: 10.1155/2017/6285218. Free Full Text
Wilens TE, Carrellas NW, Zulauf C, et al. Pilot Data Supporting Omega-3 Fatty Acids Supplementation in Medicated Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Deficits in Emotional Self-Regulation. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 2017 Jun 29. doi: 10.1089/cap.2017.008
Buchhorn R, Koenig J, Jarczok MN, et al. A case series on the potential effect of omega-3-fatty acid supplementation on 24-h heart rate variability and its circadian variation in children with attention deficit (hyperactivity) disorder. Attention Deficit Hyperacticity Disorders. 2017 Oct 3. doi: 10.1007/s12402-017-0240-y.