Polven nivelrikko ja D-vitamiini

Thaimaalaiset ortopedit antoivat 175 polven nivelrikkoa sairastavalle potilaalle (158 naiselle ja 17 miehelle) D-vitamiinia puoli vuotta 143 µg päivää kohti. Potilaat olivat keskimäärin 65-vuotiaita. D-vitamiini nosti seerumin D-vitamiinin pitoisuuden (S-D-25) keskimäärin 52,5 nmol/l -> 80 nmoliin/l. D-vitamiinihoito vähensi valkuaisaineiden hapetusvaurioita sekä polvikipuja ja paransi käsien puristusvoimaa, fyysistä kuntoa ja elämänlaatua. Mitään haittoja ei ilmennyt. Nivelrikosta kärsivät ihmiset hyötyvät 14 kertaa viranomaissuositusta suuremmasta D-vitamiinin annostelusta.

Polven nivelrikkko on hyvin yleinen ikääntymiseen liittyvä vaiva, joka heikentää liikuntakykyä ja alaraajan lihasvoimia. Taudissa nivelrusto rappeutuu, nivelrako kaventuu ja nivelneste (synovia) tulehtuu. Oireina on nivelkipua, lihaskatoa, liikerajoitusta ja invaliditeettia. Yli 60 prosentilla potilasta on seerumissa liian pieni D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) verrattuna viiteväliin (75–150 nmol/l). Mitä pienempi S-D-25, sitä enemmän kipuja ja patologisia muutoksia polven röntgenkuvassa ja sitä heikommat voimat nelipäisessä reisilihaksessa.

Useat viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että viranomaissuositusta suuremmat D-vitamiinin päiväannokset lisäävät ikäihmisten lihaskuntoa, fyysistä suorituskykyä ja ehkäisevät kaatumisia. Thaimaalaisen Kuningas Chulalongkorn Memorial Hospitalin ortopedit antoivat 175 polven nivelrikosta kärsivälle potilaalle puolen vuoden ajan D2-vitamiinia 40 000 IU eli 1 000 mikrogrammaa (µg) viikossa, mikä tekee 143 µg päivää kohti laskettuna. Alussa potilaiden S-D-25 oli keskimäärin 52,5 nmol/l (mitä suomalaiset "asiantuntijat" pitävät kaikille riittävänä). D-vitamiinihoito nosti S-D-25:n vaikutusjakson lopussa keskimäärin 80 nmoliin/l. Vaikka annos oli yli 14-kertainen viranomaissuositukseen (10 µg) verrattuna, oli S-D-25 kuuden kuukauden kuluttua 57 prosentilla potilaista riittävä (>75 nmol/l), mutta 43 % poti edelleen D-vitamiinin puutetta (S-D-25 < 75 nmol/l). [Huom! Tässä kokeessa annettiin D2-vitamiinia, joka imeytyy huonommin kuin D3.]

Tutkimuksen kulkukaavio näkyy alla olevassa kuvassa.

Tutkimuksen kulkukaavio

Tutkimusprotokollan kulkukaavio. Yhteensä 238 nivelrikkopotilaasta D-vitamiinihoitoon valikoitui 191 potilasta, joista 10 putosi pois 3 kuukauden kuluessa ja vielä 6 muuta seuraavan 3 kuukauden kuluessa. Näin lopulliseksi aineistoksi jäi 175 potilasta. Kokeessa ei ollut lumetta saanutta verrokkiryhmää, vaan vertailut tehtiin lähtö- ja lopputilanteiden välillä.

Hoitokokeen alussa, 3 ja 6 kuukauden kuluttua otettiin verikokeita ja tehtiin monia suorituskykyä mittaavia testejä. Käsien puristusvoiman ja reisilihasten ojennusvoiman lisäksi fyysistä suorituskykyä mitattiin neljällä muulla testillä:

  1. neljän metrin kävelytesti, jossa mitattiin sihen kulunut aika, m/s
  2. Time Up and Go -testi, jossa noustaan ylös tuolilta ja kävellään kolme metriä ja palataan takaisin tuolille istumaan (aika sekunneissa)
  3. viisi kertaa tuolilta seisomaan ja takaisin ilman käsien apua -testi (STS)
  4. kuuden minuutin kävelytesti (6MWT), jossa mitataan kuudessa minuutissa kuljettu matka metreissä.

Potilaiden elämänlaatua mittaavat pisteet (SF-12) kohenivat ja kipua mittaava visual analog scale,VAS, osoitti polvikipujen vähentyneen merkitsevästi vaikutusjakson aikana. Potilaiden käsien puristusvoima ja fyysinen suorituskyky, mm. kävelynopeus, koheni. Sitä vastoin polven ojennusvoima ei lisääntynyt.

Tutkimuksen voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä (Manoy ym. 2017).

Manoy P, Yuktanandana P, Tanavalee A, et al. Vitamin D Supplementation Improves Quality of Life and Physical Performance in Osteoarthritis Patients. Nutrients. 2017 Jul 26;9(8). pii: E799. doi: 10.3390/nu9080799. Free Full Text
Low vitamin D linked to osteoarthritis in the knee. MedicalExpress.com 15.7.2015

Tohtori Tolosen kommentti

Australialainen Monash- ja Victoria-yliopistojen uusi kliininen tutkimus vahvistaa, että polven nivelrikkoa potevilla henkilöillä on usein D-vitamiinivaje. Mitä suurempi puute on, sitä huonommin polvi toimii, sitä enemmän on kipuja ja sitä heikommassa kunnossa ovat lihakset. Aineistona oli 24 potlasta, keski-iältään 68,6 ± 6,2 vuotta (Levinger ym. 2017).

Levinger P, Begg R, Sanders KM, et al. The effect of vitamin D status on pain, lower limb strength and knee function during balance recovery in people with knee osteoarthritis: an exploratory study. Archives of Osteoporosisis. 2017 Sep 23;12(1):83. doi: 10.1007/s11657-017-0378-4.

Monet muutkin ravintolisät ehkäisevät ja hoitavat nivelrikkoa ja nivelreumaa, kuten alla olevasta lisätietoja-kohdan linkistä käy ilmi.