D-vitamiini ja lasten ja nuorten tyypin 1 diabetes

Suomessa ilmenee eniten koko maailmassa tyypin 1 diabetesta väkilukuun nähden. D-vitamiinin vaje on ilmeinen taudin syytekijä. Italiassa ja Isossa-Britanniassa tehdyt tuoreet tutkimukset osoittavat, että D-vitamiinivaje korreloi huonoon sokeritasapainoon, joka parantuu D-vitamiinilisällä (150 µg/vrk). Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että lapsidiabeetikot tarvitsevat viranomaissuositusta enemmän D-vitamiinia. Ravitsemustieteilijät ja terveydenhuollon ammattihenkilötkään eivät näytä ymmärtävän, ettei kansallisia saantisuosituksia ole tarkoitettu kroonisia tauteja poteville vaan terveelle keskivertoväestölle. Sairaiden tarve voi olla moninkertainen, kuten tässäkin tutkimusainestossa oli.

Isossa-Britanniassa tutkittiin 271 tyypin 1 diabetesta sairastavaa lasta ja nuorta, joiden verestä mitattiin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25). Lähes puolella (45 %) lapsista se oli liian pieni (alle 50 nmol/l). 15 prosentilla pitoisuus oli 30–50 ja 31 prosentilla alle 30 nmol/l. [Jos puutteen raja olisi asetettu 75 nmoliin/l, vajeesta kärsivien osuus olisi ollut vieläkin suurempi.] Kokeessa pysyi loppuun asti 73 lasta ja nuorta, keski-iältään 7,7 (± 4,4) vuotta. 

Alle 30 nmol/l pitoisuuden ryhmälle annettiin kolme kuukautta päivittäin 150 mikrogrammaa (µg) ja 30-50 nmol/ ryhmälle 10 µg D-vitamiinia. ”Pitkäsokeri” (HbA1c) ja S-D-25 mitattiin vaikutusjaksojen alussa ja lopussa. Alussa lasten S-D-25 oli keskimäärin 32,2 (± 8,2) ja lopussa 65,3 (± 9,3) nmol/l. HbA1c oli alussa keskimäärin 73,5 (± 14,9) mmol/mol ja lopussa 65 (± 11,2) mmol/mol (p < 0.001). Siis S-D-25:n suuretessa HbA1c aleni, toisin sanoen pitkän aikavälin sokeritasapaino parani merkitsevästi. Mitä suurempi HbA1c-lukema oli ennen D-vitamiinihoitoa, sitä enemmän se aleni D-vitamiinilla. Mitä pienempi S-D-25 oli, sitä suurempi HbA1c eli ”pitkä sokeri”, joka kuvastaa sokeritasapainoa näytteenottoa edeltäneiden 2–3 kuukauden ajalta.

Johtopäätökset: D-vitamiinin piilevä puute on yleistä tyypin 1 diabetesta potevilla lapsilla ja nuorilla ja puutteen korjaaminen D-vitamiinilisällä (150 µg) päivässä voi parantaa sokeritasapainoa. D-vitamiini oli hyvin siedetty, eikä sivuvaikutuksia ilmennyt.

Tulokset tukevat amerikkalaisten lasten ja nuorten tutkimusta (Belenchia ym. 2013) sekä Italiassa viime vuonna tehtyä lapsidiabeetikkojen tutkimusta (Savastio ym. 2016), jonka voi lukea kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Giri D, Pintus D, Burnside G, et al. Treating vitamin D deficiency in children with type I diabetes could improve their glycaemic control. BMC Research Notes. 2017 Sep 7;10(1):465. doi: 10.1186/s13104-017-2794-3.
Belenchia AM, Tosh A, Hillman LS, Peterson CA. Correcting vitamin D insufficiency improves insulin sensitivity in obese adolescents: a randomized controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition 2013 97: 774-781 doi:10.3945/ajcn.112.050013
Savastio S, Cadario F,Genoni G, et al. Vitamin D Deficiency and Glycemic Status in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus. PLoS One. 2016; 11(9): e0162554. doi: 10.1371/journal.pone.0162554 Free Full Text