Karnosiinin vaikutuksia diabeetikoilla ja esidiabeetikoilla tutkitaan Australiassa

Karnosiini on suosittu ravintolisä, luonnon valkuaisaine (dipeptidi), jolla on tutkitusti monia hyödyllisiä vaikutuksia häiriintyneessä sokeriaineenvaihdunnassa, tyypin 2 diabeteksessa, munuais- ja silmämuutoksissa, sydän- ja verisuonitaudeissa sekä neurologisissa sairauksissa, kuten aivohalvauksessa. Lisäksi karnosiinin nauttiminen kohentaa tutkitusti fyysistä kuntoa. Karnosiinin monet vaikutukset on osoitettu eläin- ja ihmistutkimuksissa, mutta lisää kliinisiä tutkimuksia kaivataan. Australialaisissa Monash- ja Victoria-yliopistoissa on käynnissä kliininen satunnaistettu lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus, jossa selvitetään ravintolisänä annetun karnosiinin (2 grammaa/vrk) vaikutusta esidiabeetikkojen ja diabeetikkojen sokeriaineenvaihduntaan, sydän- ja verisuoniterveyteen sekä kognitiivisiin toimintoihin.

Tutkimusta tekevä työryhmä on osoittanut jo aikaisemmin, että ravintolisänä nautittu karnosiini ehkäisee sokeritasapainon huonontumista ei-diabeettisilla ylipainoisilla ja lihavilla aikuisilla. Äsken tutkijat osoittivat, että karnosiini vaikuttaa suotuisasti ylipainoisten ja lihavien ihmisen rasva-aineenvaihduntaan (lipidomiin)m jolloin siarastumisen riski pienenee. Karnosiinin käyttöön ei liity mitään sivuvaikutuksia, toteavat tutkijat.

Muissa kliinisissä kokeissa on osoitettu, että karnosiini korjaa ylipainoisten ihmisten sokeritasapainoa, vähentää elimistön rasvaa, lisää lihasmassaa ja parantaa insuliinin eritystä haimasta. Lisäksi karnosiini vahvistaa vajaatoiminnasta kärsivää sydäntä ja parantaa heikentynyttä henkistä suorituskykyä (kognitiivisia taitoja) sekä neurologisia häiriöitä. Nämä havainnot ja sadat muut tieteelliset tutkimukset antoivat aiheen uuden kliinisen kokeen järjestämiseen ja rahoittamiseen, kirjoittavat tutkijat.

Tutkimukseen osallistuu 50 esidiabeetikkoa ja tyypin 2 diabeetikkoa. Puolet heistä saa ruoan lisänä 14 viikkoa päivittäin 2 grammaa karnosiinia (1x2 g/vrk) ja puolet saa lumetta. Koehenkilöillä on joko esidiabetes (kohonnut paastoverensokeri, heikentynyt sokerinsietokyky) tai diagnosoitu tyypin 2 diabetes, jossa HbA1c-pitoisuus on alle 8%. Koehenkilöt ovat iältään 18–70-vuotiaita.

Alussa kaikille tehdään perusteellinen lääkärintarkastus monine laboratorio- ja röntgen- ym. tutkimuksineen: painoindeksi, röntgenabsorptiometria, perifeerinen kerroskuvaus, sokerirasituskoe, insuliinin, sykkeen ja sentraalisen verenpaineen mittaus, valtimoiden endoteelin ja jäykkyyden mittaus (valtimoiden jäykkyys korreloi heikentyneeseen muistiin), kognitiivisia testejä, fyysinen kuntotesti ja maksan skannaus. Lisäksi kyselylomakkeilla arvioidaan ruokailutapoja, unen laatua, mahdollista masentuneisuutta ja elämänlaatua. Kaikki nämä tutkimukset toistetaan vaikutusjakson lopussa. Verum- ja verrokkiryhmän tuloksia veren sokerissa, sydän- ja verisuoni- ja kognitiivisissa muuttujissa verrataan vaikutusjakson lopussa. Kaavio esittää tutkimuksen suunnitellun kulun:

Karnosiinitutkimuksen protokolla

"Jos kykenemme osoittamaan karnosiinin optimoivan esidiabeetikkojen ja tyypin 2 diabeetikkojen sydän- ja verisuoniterveyteen vaikuttavia tekijöitä ja kognitiivisia toimintoja, on tutkimuksellamme merkittävät vaikutukset kansanterveyteen ja se voi luoda yksinkertaisen, halvan ja tehokkaan strategian diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien sekä hermostoa rappeuttavien tautien ehkäisyyn ja itsehoitoon", kirjoittavat tutkijat artikkelinsa lopussa. Artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta BMJ Open -linkistä.

Tutkimussuunnitelma on Clinical Trials rekisterissä NCT02917928 otsikolla
The Potential of Carnosine Supplementation in Optimising Cardiometabolic Health in Patients With Prediabetes and Type 2 Diabetes: a Randomsied, Double-blinded, Placebo-controlled Trial

Tutkimusta tekevät yhteistuumin
1. Monash Centre for Health Research and Implementation, School of Public Health and Preventive Medicine, Monash University, Melbourne, Victoria, Australia.
2. Centre for Chronic Disease, College of Health and Biomedicine, Victoria University, Melbourne, Victoria, Australia.
3. Department of Epidemiology and Preventive Medicine, School of Public Health and Preventive Medicine, Monash University, Melbourne, Victoria, Australia.
4. Monash Cardiovascular Research Centre, Monash Heart, Monash Health, Melbourne, Victoria, Australia.
5. Diabetes and Vascular Medicine Unit, Monash Health, Melbourne, Victoria, Australia

Tutkimusta rahoittavat
Royal Australasian College of Physicians,
Diabetes Australia Research Trust,
Foundation for High Blood Pressure Research,
CASS foundation,
Australian National Heart Foundation ja
Australian Diabetes Society (diabetesliitto).

Tutkijat esittelevät hankkeen tutkimusprotokollan arvostetussa BMJ Open -lääkärilehdessä:

Baye E, Menon K, de Courten MPJ, et al. The Potential of Carnosine Supplementation in Optimising Cardiometabolic Health in Patients With Prediabetes and Type 2 Diabetes: a Randomised, Double-blinded, Placebo-controlled Trial. BMJ Open 2017;7

Nottingham Trent Universityn tutkijat suosittelevat myös karnosiinia diabeteksen hoitoon (Cripps ym. 2017). Bayen kansainvälinen työryhmä osoitti toisessa tutkimuksessa, että karnosiini vähentää ylipainoisten ja lihavien ihmisten sairastumisen riskiä (Baye ym. 2017). Tutkijat selvittivät karnosiinin vaikutuksia plasman lipidomiin (lue lisää siitä Quehenbergerin ja Dennisin artikkelista 2011).

Cripps MJ, Hanna K, Lavilla C Jr, et al. Carnosine scavenging of glucolipotoxic free radicals enhances insulin secretion and glucose uptake. Scientific Reports. 2017 Oct 17;7(1):13313. doi: 10.1038/s41598-017-13649-w.
Baye E, Ukropec J, de Courten MP, et al. Effect of carnosine supplementation on the plasma lipidome in overweight and obese adults: a pilot randomised controlled trial. Scientific Reports. 2017 Dec 12;7(1):17458. doi: 10.1038/s41598-017-17577-7. Free Full Text
Quehenberger O, Dennis EA. The human plasma lipidome.New England Journal of Meducune. 2011 Nov 10;365(19):1812-23. doi: 10.1056/NEJMra1104901. Free Full Text