Monivitamiiini-hivenainevalmisteet ovat hyödyksi terveydelle

Yli puolet amerikkalaisista – ja peräti 70 % yli 60-vuotiaista – käyttää erilaisia ravintolisiä. Nutrients-tiedelehden julkaisema uusi suurtutkimus vahvistaa, että monivitamiini-hivenainevalmisteen säännöllinen käyttö torjuu suurimman osan piilevistä puutostiloista ja auttaa siten vaalimaan ja säilyttämään terveyttä. Löydös ei ole sinänsä uusi, ovathan ravintolisiä käyttävät ihmiset tienneet sen aina. Tulokset ovat tärkeitä siksi, että ravitsemustieteilijät, lääkärit ja valtamedia ovat vähätelleet vuosikymmenien ajan ravintolisien merkitystä ja väittäneet, että tavallinen monipuolinen ruoka antaa riittävästi kaikkia suojaravinteita. Suomessa lääkäriseura Duodecim on elänyt kuvitellussa todellisuudessa ivatessaan ravintolisien käyttöä ”uskomushoidoksi” ja muokatessaan siten lääkäreiden asennetta vihamieliseksi ravintolisiä kohtaan. Arvostettujen amerikkalauisten ja saksalaisten tutkimuslaitosten ja tutkijoiden nyt julkaisemat tulokset kumoavat näitä virheellisiä ja asenteellisia väitteitä.

Professori Jeffrey Blumbergin johtamassa tutkimuksessa analysoitiin 10 698 aikuisen vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden päivittäistä saantia ravinnosta ja ravintolisistä. Osallistujat kuuluivat suureen kansalliseen tutkimukseen nimeltään National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) 2009–2012. Blumbergin työryhmän aineistossa oli 5 349 miestä ja 5 349 naista. Analyysin kohteena oli 17 eri vitamiinia ja kivennäis- ja hivenainetta, joiden saantia verrattiin suosituksiin (Estimated Average Requirement) ja siedettyihin enimmäismääriin (Tolerable Upper Intake Level) sekä viiteen biomarkkeriin.

Noin 28 prosenttia (n = 2623) osallistuneista ilmoitti syövänsä ruuan lisänä monivitamiini-hivenainepillereitä ja 20 %  (n = 1870) kertoi nauttineensa niitä vähintään 21 päivänä haastattelua edeltävän kuukauden aikana. Valmisteet sisälsivät vähintään yhdeksää eri vitamiinia, kivennäis- ja hivenainetta.

Pelkästään ruokaa syöneillä oli merkitsevästi useammin suosituksia vähäisempää saantia kuin pillereiden käyttäjillä. Viimeksi mainituilla ei esiintynyt juuri lainkaan liian niukkaa saantia eikä siitä johtuneita poikkeavia biomarkkereita, lukuun ottamatta kalsiumin, magnesiumin, raudan ja D-vitamiinin saantia. Tutkijat korostavat, että huolimatta elintarvikkeiden vitaminoinnista, yhtätoista ravintoainetta saadaan pelkästä ruuasta edelleen usein liian vähän: A-, C- D-, E- ja K-vitamiinit, foolihappo, koliini, kalium, kalsium, magnesium ja rauta.

Liian niukka saanti

Grafiikka kertoo kuinka suuri osuus (%) tutkituista sai liian vähän vitamiineja ja kivennäisaineita suosituksiin (EAR) verrattuna. Vaaleat pylväät = pelkkää ruokaa syöneet, mustat pylväät = ravintolisiä käyttäneet.

Tuote saksalaistutkimus paljasti myös useita puutteita (kuva alla)

saksalaisten vitamiinivajeet

Kuva saksalaistutkimuksesta (Conzade ym. 2017). D-vitamiinin puute veressä (25=HD=S-D-25), folaatti = foolihappo, B12-vitamiini ja iron=rauta. Pylväät kuvastavat eri ikäryhmien puutoksia (age groups (years). On totuuden vastaista väittää, ettei länsimaissa enää esiinny vitamiinien puutostiloja.

Keskisuomalaisten reumapotilaiden tutkimus osoittaa, kuinka suuri osa heistä potee D-vitamiinin puutetta (ks kuva alla).

S-D-25:n jakauma

Grafiikka osoittaa potilaiden (n = 3 202) seerumin D-vitamiinin pitoisuuden (S-D-25) jakauman (Nikiphorou ym. 2017). Suuri osa jäi viitearvon alarajan (75 nmol/l) alapuolelle. Ihannepitoisuus on yli 125 nmol/l. Tämän rajan ylittää vain pieni osa potilaista. Ihmiset on peloteltu niin, etteivät kaikki uskalla ottaa riittävästi D-vitamiinia, vaikka verikoe osoittaa puutetta.

Ravintolisillä nämä vajeet voidaan kaikki poistaa, sanoo professori Blumberg. Hänen mielestään eniten hyötyvät ne ihmiset, jotka syövät ravintolisiä säännöllisesti. Blumberg pahoittelee, että vanhentuneet virheelliset käsitykset ja asenteet – joiden mukaan ravintolisiä ei tarvita – väistyvät kovin hitaasti. Etenkin ikääntyvien ihmisten on vaikea saada riittävästi kaikkia suojaravinteita tavallisesta ruuasta, hän muistuttaa. Tässä artikkelissa julkaistut tulokset osoittavat, että ravintolisät toimivat juuri niin kuin niiden valmistajat väittävätkin: ne täydentävät ravitsemusta ja ehkäisevät puutteita. Tulokset puoltavat selvin sanoin ravintolisien säännöllistä käyttöä.

Johtopäätös: Monivitamiini-hivenainevalmisteiden säännöllinen käyttö torjuu liian vähäistä suojaravinteiden saantia ja ehkäisee niiden puutostiloja. Raportti on luettavissa maksutta kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat yhdessä seuraavat tutkimuslaitokset:

1. Antioxidants Research Laboratory, Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging and Friedman School of Nutrition Science and Policy, Tufts University, Boston, MA 02111, USA
2 . Linus Pauling Institute and Department of Biochemistry & Biophysics, Oregon State University, Corvallis, OR 97331, USA
3. Nutrition Impact, LLC, Battle Creek, MI 49014, USA
4. Department of Nutrition Science, Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA
5. Nutrition Research Institute, Department of Nutrition, University of North Carolina, Kannapolis, NC 28081, USA
Study backs multivitamis ability to prevent nutrient shortfalls with hard data. Nutraingredients.com 14.8.2017
Blumberg JB, Frei BB, Fulgoni III VL et al. Impact of Frequency of Multi-Vitamin/Multi-Mineral Supplement Intake on Nutritional Adequacy and Nutrient Deficiencies in U.S. Adults. Nutrients 2017, 9(8), 849; doi:10.3390/nu9080849 Free Full Text

Uusi VHANES-analyysi vahvistaa

Nutrients-lehden julkaisema uusi tutkimus kansallisen terveystutkimuksen tuloksista vahvistaa edellä kerrotut seikat Yhdysvalloista. Saksalaistutkimus osoittaa, että puolet ikääntyvistä saksalaisista potee vitamiinien (ja raudan) puutostiloja (Conzade ym. 2017). Keskisuomalaisten reumapotilaiden D-vitamiinin puute on yleistä, vaikka tutkijat yirttävät kaunistella asiaa artikkelissaan. Kun lasi on puolillaan vettä he sanovat, että se on puoliksi täynnä (Nikophorou ym. 2017). Minusta se on puoliksi tyhjä.

Multivitamin, D, omega-3s most popular supplements for older Americans: Syrvey. Nutraingredients. com 8.9.2017 

Conzade R, Koenig W, Heier M, Schneider A, Grill E, Peters A, Thorand B. Prevalence and Predictors of Subclinical Micronutrient Deficiency in German Older Adults: Results from the Population-Based KORA-Age Study. Nutrients. 2017 Nov 23;9(12). pii: E1276. doi: 10.3390/nu9121276. Free Full Text
Nikiphorou E, Uksila J, Sokka T. A cross-sectional study of vitamin D levels in a large cohort of patients with rheumatic diseases. Clinical Rheumatology, 2017. Free Full Text pdf