Berberiini voi häätää helikobakteerin

Käypää hoitoa täydentävät berberiini ja vismutti häätävät yhtä hyvin helikobakteerin vatsalaukusta kahdessa viikossa, osoittaa kiinalaisten gastroenterologien jukaisema kliininen tutkimus. Kliinikot suosittavat berberiiniä tai vismuttia ensisijaiseksi täydentäväksi lääkkeeksi helikobakteerin häätöön. Berberiinin käyttö tarjoaa lisäksi muita laaja-alaisia terveyshyötyjä.

Helikobakteeri (Helicobacter pylori) on yleisin vatsahaavan aiheuttaja. Tätä bakteeria tavataan 20–80 prosentilla eri maiden väestöistä, kiinalaisilla jopa 90 prosentilla. Suomessa yli puolella 70-vuotiaista, noin neljäsosalla 30–50-vuotiaista ja vähemmän kuin yhdellä kymmenestä vuoden 1990 jälkeen syntyneillä on tämä bakteeri. H. pylori aiheuttaa paitsi vatsa- ja pohjukaissuolien haavoja, myös kroonista gastriittia (vatsalaukun tulehdusta), mahasyöpää ja imukudoksen MALT-lymfoomaa. H. pylori –tulehdus voi altistaa myös sydän- ja verisuonitaudeille.

Helikobakteerin häädössä käytetään kolmea, neljää eri lääkettä yhtä aikaa, yhteensä usein lähes 10 tablettia päivässä, mutta sekään ei tehoa kaikilla potilailla. Lääkitys aiheutaa melko usein sivuvaikutuksia, joista tavallisin on antibioottihoidon aiheuttama ripuli. Tästä syystä kiinalaiset gastroenterologit testasivat perinteisen kiinalaisen kansanlääkkeen berberiinin (berberiinihydrokloridin) tehoa helikobakteerin häädössä ja vertasivat sen tehoa vismuttihoitoon (mikä on Kiinassa ensisijainen käypä hoito). Berberiiniä ja vismuttia annettiin kolmen muun lääkkeen (esomepratsoli, amoksisilliini, klaritsomysiini) lisänä. Berberiini osoittautui yhtä tehokkaaksi lisähoidoksi kuin vismutti, ja tutkijat suosittelevat myös berberiiniä ensisijaiseksi antibiootteja täydentäväksi H. pylori -lääkkeeksi. [Suomessa berberiini on ravintolisä, jota myyvät terveyskaupat, apteekit sekä päivittäistavaraliikkeiden luontaistuoteosastot.]

Tutkimukseen valittiin 612 H. pylori -potilasta, joihin antibioottihoito ei ollut tehonnut (taulukko 1). Heidät satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai vismuttia ja toinen berberiiniä. Ryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja (taulukko 2). Päätetapahtumana pidettiin H. pylorin häädön onnistumista.

Bakteeri hävisi vismuttiryhmästä 86,4 prosentilla (266/308) ja berberiiniryhmästä 90,1 prosentilla (274/304) potilaista. Ryhmien välinen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Kumpikin hoitomuoto oli siis yhtä tehokas.

Johtopäätöksekset: Berberiini- ja vismuttihoidot olivat yhtä tehokkaita H. pylorin häädössä. Kumpaakin hoitomuotoa voidaan suositella ensisijaiseksi (antibiootteja) täydentäväksi lääkkeeksi H. pylorin häätämiseksi. Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Zhang D, Ke L, Ni Z, Chen Y, Zhang LH, Zhu SH, Li CJ, Shang L, Liang J, Shi YQ. Berberine containing quadruple therapy for initial Helicobacter pylori eradication: An open-label randomized phase IV trial. Medicine (Baltimore). 2017 Aug;96(32):e7697. doi: 10.1097/MD.0000000000007697. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Berberiinin vaikutuksesta H. pyloriin on julkaistu jo 13 tutkimusta, joihin voit klikata TÄSTÄ LINKISTÄ. Lue uusi meta-analyysi aiheesta (Hu ym 2020).

Hu Q, Peng Z, Li L, et al. The Efficacy of Berberine-Containing Quadruple Therapy on Helicobacter Pylori Eradication in China: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Frontiers on Pharmacology. 2020;10:1694. Published 2020 Feb 4. doi:10.3389/fphar.2019.01694 Free Access