E-EPA suojaa stenttipotilaita veritulpilta

Japanilaiset kardiologit määräävät yleisesti sydänpotilaille E-EPAa. Uudessa kliinisessä tutkimuksessa sydänlääkärit selvittivät sen vaikutuksia 31 potilaalla, joiden sepelvaltimoon oli asetettu stentti ja jotka eivät olleet reagoineet riittävästi verenohennuslääkkeisiin (100 mg aspiriinia + 75 mg klopidogreelia [Plavix] pävittäin). Vaikutusjakso oli 12 viikkoa, jona aikana potilaat saivat puhdasta väkevöityä E-EPAa joko 1 800 tai 2 700 mg päivässä. Tulokset tukevat Puolassa vuonna 2011 julkaistua tutkimusta, jossa stenttipotilaat saivat toista etyyliesteröityä kalaöljyä (E-EPA + E-DHA).

Japanilaisille stenttipotilaille (n=31) annettiin kahta eri E-EPA-annosta sen mukaan, mikä oli heidän EPA/AA-suhteensa tutkimuksen alkaessa. 11 potilasta, joilla suhde oli ≥ 0,37 sai 1 800 mg päivässä ja ne 20 potilasta, joilla suhde oli alle 0,37 saivat E-EPAa 2 700 mg päivässä.

Potilaiden veriplasmasta analysoitiin monia seikkoja: EPA-, DHA- ja AA-rasvahapot, HDL-C, LDL-C ja triglyseridit (TG). Verenvuodon riskiä arvioitiin BARC-pisteytyksellä (AA=arakidonihappo, omega-6). Potilaiden ominaisuuksia on kuvattu artikkelin taulukossa 1. Veren rasvojen ja rasvahappojen muutokset E-EPA-hoidon aikana esitetään taulukossa 2.

Tulokset: E-EPA suurensi 12 viikossa merkitsevästi EPA/AA-suhdetta keskimäärin 0,28 -> 1,31 (P < 0,001) niin, että kaikkien potilaiden tavoitetaso, vähintään 0,92 saavutettiin. (Ihannesuhteena pidetään yleensä vähintään 0,75.) EPA/AA-suhteen suuretessa verihiutaleitten määrä plasmassa väheni ja niiden kokkaroitumis- eli aggregaatiotaipumus pieneni. Näin ollen riittävän suuri E-EPA-annos paransi verenohennushoidon tehoa potilailla, joilla Plavix toimi heikosti. Hyvän hoitovasteen saavuttaminen edellyttää riittävän suurta E-EPA-annosta, joka voi olla 2 700 mg päivässä, jos EPA-AA-suhde on alle 0,37, toteavat sydänlääkärit. Lisäksi iso E-EPA-annos voi olla hyödyllinen myös muulla tavoin, he huomauttavat. [Amerikkalaisissa MARINE-, ANCHOR- ja REDUCE-IT-tutkimuksissa on annettu ja annetaan E-EPAa 4 000 mg päivässä, mikä annos alentaa tehokkaasti kohonneita triglyseridejä ja ehkäissee siten valtimonkovetustautia.]

Tutkimus tehtiin Teikyo University School of Medicinen kardiologian klinikassa. Koko julkaisun voi lukea maksutta alla olevasta linkistä.

Hosogoe N, Ishikawa S, Yokoyama N, et al. Add-on Antiplatelet Effects of Eicosapentaenoic Acid With Tailored Dose Setting in Patients on Dual Antiplatelet Therapy. International Heart Journal. 2017 Jul 14. doi: 10.1536/ihj.16-430.

Tohtori Tolosen kommentti

Japanilaistutkimus tukee Puolassa Krakovan John Paul II -sairaalassa tehtyä ensimmäistä kliinistä tutkimusta kalaöljyn ja Plavixin yhteisvaikutuksesta stenttipotilailla. Heistä 24 (verrokit) sai päivittäin lumetta ja 30 sai 1 000 mg etyyliesteröityjä kalaöljyä (E-EPA + E-DHA) Plavixin lisänä. Kalaöljyä saaneiden veritulpan riski pieneni verrokkeihin nähden. ”Kalaöljyn käyttö vähentää veritulpan riskiä”, sanoi tutkimusta johtanut kardiologian professori Grzegorz Gajos.

Myös Yhdysvalloissa on osoitettu pätevissä tutkimuksissa, että kalaöljy sopii otettavaksi aspiriinin ja Plavixin kera. 30 vapaaehtoista koehenkilöä otti 24 viikkoa päivittäin aspiriinia tai aspiriinia + klopidogreelia (Plavix) ja niiden lisäksi kalaöljyä 1–8 gramman päiväannoksina. Verihiutaleitten adheesiota mitattiin alussa ja 6, 12, 18 ja 24 viikon kuluttua. Kalaöljy vaikutti trombosyyttien pintajännitykseen, muttei lisännyt verenvuototaipumusta (Cohen ym. 2011). Larson ym. osoittivat jo vuonna 2008, että etyyliesteröity kalaöljy sopii hyvin yhteen aspiriinin kanssa. Jos joku muuta väittää, hän ei ole seurannut aikaansa.

E-EPAlla on monia pleiorooppisia biologisia vaikutusmekanismeja: ne korjaavat veren rasvahäiriöitä, ehkäisevät ja sammuttavat tulehdusta sekä hapetusstreesiä, parantavat solukalvojen fosfolipidikerrosten toimintoja ja estävät valtimopaakkujen kasvua ja repeämistä. Kaikki nämä mekanismit suojaavat sydäntä ja valtimoita, kirjoittavat amerikkalaiset kardiologit uudessa katsauksessaan (Nelson ym. 2017). Hekin odottavat REDUCE-IT-tuloksia.

Nelson JR, True WS, Le V, Mason RP. Can pleiotropic Effects of Eicosapentaenoic acid (EPA) Impact Residual Cardiovascular Risk? Postgraduate Medicine. 2017 Oct 4. doi: 10.1080/00325481.2017.1385365.
Cohen MG, Rossi JS, Garbarino J, et al.  Insights into the inhibition of platelet activation by omega-3 polyunsaturated fatty acids: Beyond aspirin and clopidogrel. Thrombosis Research. 2011 May 26. Abstract
Larson MK, Ashmore JH, Harris KA, Vogelaar JL, Pottala JV, Sprehe M, Harris WS. Effects o f omega-3 acid ethyl esters and aspirin, alone and in combination, on platelet function in healthy subjects. Thromb Haemost. 2008 Oct;100(4):634-41 PubMed