Karnosiini suojaa lapsidiabeetikon munuaisia

Munuaisvauriot ovat ikäviä ja vakavia tyypin 1 ja 2 diabeteksen komplikaatioita. Karnosiinin anto ravintolisänä on tehokasta hoitoa lasten tyypin 1 diabeteksen aiheuttamassa munuaisvauriossa, osoittaa egyptiläisen Ain shams Universityn lastenklinikan julkaisema kliininen kaksoissokkotutkimus. Se vahvistaa aikaisempien tutkimusten tuloksia ja puoltaa karnosiinin antoa suojaksi kaikille tyypin 1 diabeetikoille. Karnosiini tulisikin viipymättä lisätä diabeteksen käypä hoito -suosituksiin.

Tutkimukseen osallistui 90 lasta, joille oli kehittynyt diabeettinen nefropatia siitä huolimatta, että heitä oli lääkitty käyvän hoidon edellyttämällä tavalla insuliinilla ja lisäksi suun kautta angiotensiinikonvertaasia estävillä lääkkeillä. Lapset satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista puolet (n=45) sai 12 viikkoa karnosiinia 1 000 mg/vrk ja puolet eli verrokit (n=45) lumetta. Potilaiden terveydentilaa seurattiin, ja heistä mitattiin "pitkää sokeria" eli HbA1c:tä, kokonaisantioksidanttikapasiteettia (TAC) sekä virtsaan erittyvää albumiinia (UAE), α1-mikroglobuliinia (A1M) ja malonialdehydia (MDA). A1M on maksan tuottama proteiini, joka kulkee veressä liittyneenä immunoglobuliiniin. A1M on hyvä merkkiaine munuaistiehyeen (tubulus) vaurion kuvaajana ja dialyysihoidon tarpeen arvioinnissa. MDA:n määrä puolestaan kuvastaa vapaiden radikaalien aiheuttaman hapetusstressin voimakkuutta. Verum- ja lumeryhmien laboratorioarvoissa ei ollut merkittäviä eroja ennen vaikutusjakson alkua. Toisin sanoen, ryhmät olivat vertailukelpoiset.

Karnosiinia saaneiden lasten HbA1c aleni 12 viikossa merkitsevästi 8,2 ± 2,1 % -> 7,4 ± 1,3%. Virtsan valkuaisen eritys väheni niinikään (UAE 91,7 -> 38,5 mg/g kreatiniinia), samoin kuin A1M (16,5 ± 6,8 mg/l -> 9,3 ± 6,6 mg/l) ja MDA (25,5 ± 8,1 -> 18,2 ± 7,7 nmol/ml). Kokonaisantioksidanttikapasiteetti suureni merkitsevästi lumehoitoon verrattuna. Karnosiini ei aiheuttanut mitään haittavaikutuksia, vaikka päiväannos oli verrattain suuri (1 g). Lumetta saaneilla lapsilla ei tapahtunut edullisia muutoksia kuten karnosiinia saaneilla lapsilla.

Hapetusstressi on merkittävä diabeettisen munuaisvaurion aiheuttaja, toteavat lastenlääkärit. Karnosiini puolestaan on luonnollinen ja tehokas vapaiden radikaalien sieppari, joka siis ehkäisee ja vaimentaa hapetusstressiä.

Johtopäätökset: Suun kautta nautittu karnosiini (1 g/vrk) paransi merkitsevästi diabeetikkolasten sokeritasapainoa, hapetusstressiä ja munuaisten toimintaa. Karnosiini voi olla turvallinen ja tehokas ravintolisä diabeettisten lasten munuaisvaurion ehkäisyyn ja hoitoon.

Tulos vahvistaa useita aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan karnosiini parantaa sokeriaineenvaihduntaa ja ehkäisee diabeettista munuaisvauriota. Esimerkiksi japanilaiset tutkijat ovat osoittaneet rottakokeissa, että karnosiini suojaa munuaisia. Vaikutusmekanismeina ovat mm. sokeroitumisen eli glykaation ja metyyliglyoksaalin muodostumisen ehkäisy. Karnosiinin käyttö tulisi mielestäni lisätä diabeteksen (tyypit 1 ja 2) käypä hoito -ohjeisiin. Suomessa on yli 40 000 tyypin 1 diabeetikkoa. Joka vuosi Suomessa sairastuu noin 500 alle 15-vuotiasta ja 1500 yli 15-vuotiasta tyypin 1 diabetekseen, joiden kaikkien kannattaisi käyttää karnosiinia ravintolisänä ehkäisemään diabeteksen lisätauteja. Parhaissa karnosiinivalmisteissa on mukana sinkkiä, joka tehostaa synergisesti karnosiinin edullisia vaikutuksia.

Nottingham Trent Yliopiston tutkijat suosittelevat myls karnosiinia diabeteksen hoitoon (Cripps ym. 2017).

Elbarbary NS, Ismail EAR, El-Naggar AR, Hamouda MH, El-Hamamsy M. The effect of 12 weeks carnosine supplementation on renal functional integrity and oxidative stress in pediatric patients with diabetic nephropathy: a randomized placebo-controlled trial. Pediatric Diabetes. 2017 Jul 26. doi: 10.1111/pedi.12564.
Cripps MJ, Hanna K, Lavilla C Jr, et al. Carnosine scavenging of glucolipotoxic free radicals enhances insulin secretion and glucose uptake. Scientific Reports. 2017 Oct 17;7(1):13313. doi: 10.1038/s41598-017-13649-w.