Ubikinoni ehkäisee ja lievittää sydämen vajaatoimintaa

Sydämen vajaatoiminta on yleinen ikäihmisten tauti, jota potee 100 000 - 140 000 suomalaista. Taudin diagnostiikka ontuu ja käypä hoito (lääkitys) on teholtaan vaatimatonta. Sitä voidaan tehostaa merkittävästi ubikinonilla, vahvistaa uusi 14 satunnaistettua kliinistä tutkimusta ja 2 149 potilasta käsittävä meta-analyysi (koostetutkimus). Se puoltaa ubikinonin käyttöä sydämen vajaatoiminnan lisähoitona. Tehokas ja turvallinen päiväannos on 100–300 mg.

Kiinalaiset sydänlääkärit (kardiologit) L. Lei ja Y. Liu kävivät läpi aiheesta julkaistut lumekontrolloidut kliiniset tutkimukset PubMed-, Cochrane Library-, EMBASE- ja Clinical Trials.gov -tietokannoista (vuoden 2016 joulukuun 25 päivään mennessä). Niiden yhteensä 1 472 julkaisusta lopulliseen meta-analyysiin kelpuutettiin 14 (ks artikkelin taulukko 1), joihin oli osallistunut 2 149 sydämen vajaatoimintapotilasta. He olivat saaneet käypää hoitoa, eli ns. pätevää lääkitystä, jonka lisäksi 1 064 potilaalle annettiin ubikinonia (66–200 mg päivässä, useimmille 100 mg/vrk), 1 085 verrokille lumetta.

Päätetapahtumia olivat ubikinoni- tai lumehoidon jälkeen sattuneet kuolemantapaukset, sydämen vasemman kammion ejektiofraktio (joka kuvaa pumppausvoimaa) ja toimintakyky NYHA-luokan perusteella. Niiden perusteella arvioitiin ubikinonin tehokkuutta sydämen vajaatoiminnan hoidossa. Alla oleva kuva kertoo meta-analyysin kulusta.

Q10-meta-analyysi

Kuva. Yhteensä 1 472 julkaisusta seulottiin 14, jotka kelpuutettiin analysiin. Potilaita oli yhteensä 2 149, joista puolet oli saanut lääkityksen lisänä ubikinonia ja puolet (verrokit) lumetta.

Ubikinonin nauttiminen vähensi kuolemantapauksia lumehoitoon verrattuna (RR = 0,69; 95% CI = 0,50-0,95; P = 0,02). Seuranta-aikoina kuoli 55/904 ubikinonia saanutta ja 83/923 lumetta saanutta potilasta. (Tukholman Karoliinisen Instituutin tutkimuksessa ubikinonin (200 mg/vrk) ja seleenin (200 µg/vrk) yhtaikainen anto puolitti yli 70-vuotiaiden potilaiden kuolemat.) Ubikinoni paransi keskimäärin 54 prosenttia potilaiden fyysistä suorituskykyä lumehoitoon nähden. Muissa päätetapahtumissa ei havaittu merkitseviä eroja ubikinonin ja lumeen välillä.

Kardiologit pohtivat artikkelissaan sitä, mihin ubikinonin suotuisat vaikutukset sydämen vajaatoiminnassa perustuvat. Ensinnäkin antioksidanttipuolustus heikkenee tässä taudissa. Vapaat radikaalit aiheuttavat soluvaurioita aktivoimalla apoptoosia (solujen ohjelmoitua kuolemaa) ja tuhoavat härskiinnyttämällä solujen voimalaitosten, mitokondrioiden valkuaisaineita (proteiineja). Toiseksi, ubikinonin puute voi heikentää sydänlihasta estämällä energian tuotantoa soluissa. Ubikinonin nauttiminen ravintolisänä korjaa vajeen ja lisää solujen mitokondrioiden energiantuotantoa, jolloin vajaatoiminnan aste lievenee ja potilaiden kunto kohenee, toteavat kardiologit.

Lei L, Liu Y. Efficacy of coenzyme Q10 in patients with cardiac failure: a meta-analysis of clinical trials. BMC Cardiovascular Disorders. 2017 Jul 24;17(1):196. doi: 10.1186/s12872-017-0628-9. Free Full Text