D-vitamiini vähentää rintasyövän riskiä

Monet viimeaikaiset tutkimukset ovat viitanneet siihen, että D-vitamiinin riittävä saanti ehkäisee rintasyöpää ja parantaa sen ennustetta. Yhdysvalloissa rintasyöpäkirurgit määräävät potilailleen D-vitamiinia suurina päiväannoksina (noin 180 µg). Yhdysvaltain terveysvirastossa (NHI) on valmistunut D-vitamiinista viisivuotinen sisartutkimus (Sister Study). Siihen osallistuneilla naisilla oli rintasyöpään sairastunut sisar, minkä vuoksi tutkituilla naisilla oli kaksinkertainen rintasyövän riski. Tulokset osoittivat, että terveen sisaren sairastumisriski oli sitä pienempi, mitä enemmän hänellä oli seerumissaan D-vitamiinia (vähintään 95 nmol/l). Tämän tutkimuksen mukaan suomalaisten viranomaisten suosittelema 50 nmol/l ei suojaa rintasyövältä. Nykyinen D-vitamiinin saantisuositus 10 µg/vrk on annettu luukadon, ei muiden tautien ehkäisyä ajatellen.

Sister studyyn osallistui vuosina 2003–2009 yli 50 000 amerikkalaisnaista, iältään 35–74 vuotta. Heillä itsellään ei ollut rintasyöpää, mutta heidän sisarillaan oli. D-vitamiinitutkimukseen valittiin 3 392 osallistujaa, joista 3 388 pysyi mukana loppuun asti. Tutkimuksen alussa yli puolet (54 %) ilmoitti nauttivansa D-vitamiinilisää säännöllisesti, vähintään neljänä päivänä viikossa. Heidän S-D-25-pitoisuutensa oli keskimäärin 86 nmol/l. Tutkijat analysoivat seerumin D-vitamiinin pitoisuuden niiltä 1 611 naiselta, jotka sairastuivat myöhemmin rintasyöpään. Verrokkeina oli 1 843 naista (tervettä sisarta), joille ei kehittynyt rintasyöpää seurannan kuluessa.

Tulosten perusteella arvioitiin seerumin D-vitamiinin merkitystä rintasyövän riskissä viiden vuoden kuluessa. Seurannan aikana rintasyöpään sairastuneiden (n=1611) ja verrokkien (n=1843) ominaisuudet on esitetty artikkelin taulukossa 1. S-D-25-kvartaalit (neljännekset) on esitettu taulukossa 2. Kvartaalien 1–3 ja 4 (jossa S-D-25 > 95 nmol/l) on esitetty taulukossa 3.

Naisilla, joiden S-D-25 oli vähintään 95 nmol/l, oli 21 % pienempi rintasyövän riski kuin naisilla, joiden S-D-25 oli 61,5 nmol/l tai sen alle. D-vitamiinia ”purkista” syöneiden riski oli 11 % muita pienempi. D-vitamiinin suuri pitoisuus seerumissa (> 95 nmol/l) suojasi erityisesti postmenopausaalisia yli 60-vuotiaita ylipainoisia naisia rintasyövältä. Ylipainoisilla ja lihavilla naisilla D-vitamiini sitoutuu rasvakudokseen, eikä sitä riitä vereen kiertämään, kuten normaalipainoisilla, huomauttavat tutkijat. Sen tähden ylipainoiset ja lihavat ihmiset tarvitsevat muita enemmän D-vitamiinia saadakseen S-D-25:n nousemaan riittävän suureksi. D-vitamiinin suojaava vaikutus koski kaikkia rintasyövän tyyppejä (taulukko 4).

Johtopäätökset: Naisilla, jolla oli kohonnut rintasyövän riski, suuri seerumin D-vitamiinin pitoisuus (> 95 nmol/l) ja säännöllinen D-vitamiinin käyttö ravintolisänä liittyivät pienentyneeseen riskiin sairastua rintasyöpään viiden vuoden kuluessa. Tulokset tukevat käsitystä, jonka mukaan D-vitamiini ehkäisee rintasyöpää. Julkaisun voi lukea kokonaan maksutta alla olevasta linkistä.

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat

1. Biostatistics and Computational Biology Branch ja

2. Epidemiology Branch, National Institute of Environmental Health Sciences, National Institutes of Health , Department of Health and Human Services, Research Triangle Park, North Carolina, USA.

O’Brien KM, Dale P, Sandler DP,Taylor JA, Weinberg CR. Serum Vitamin D and Risk of Breast Cancer within Five Years. Environmental Health Perspect; 2017 DOI:10.1289/EHP943