Seerumin D-vitamiini ja sydäninfarkti

Seerumin D-vitamiinin vähäinen pitoisuus lisää sydäninfarktin riskiä, osoittaa uusi koostetutkimus eli meta-analyysi. Se tukee Oulun yliopistollisen keskussairaalan tutkimusta, jonka mukaan oululaisilla sydänpotilailla on usein katastrofaalisen vähän D-vitamiinia veressään.

Kiinalaiset sydänkirurgit selvittivät seerumin D-vitamiinin (S-D-25) vaikutusta sydäninfarkteihin. He analysoivat kahdeksan pätevää tutkimusta, joihin oli osallistunut 9 913 potilasta Amerikasta ja Aasiasta. Heistä 3 411 oli saanut sydäninfarktin. Heidän S-D-25-pitoisuuttaan verrattiin 6 502 verrokkiin (ei-infarktipotilaaseen) samasta aineistosta.

Infarktiin sairastuneiden S-D-25 oli keskimäärin merkittävästi pienempi kuin verrokkien. Riittävä S-D-25 suojaa sydäninfarktilta, päättelivät sydänkirurgit (Department of Cardiovascular Surgery, Renmin Hospital of Wuhan University, Wuhan, China). Valitettavasti tiivistelmästä ei käy ilmi, mikä on sydänkirurgien mielestä “riittävä pitoisuus”. Yleensä sillä tarkoitetaan pitoisuutta yli 75 nmol/l.

Tukea Oulusta

Oulun yliopistosta julkaistiin 2015 sydänpotilaiden plasman D-vitamiinin pitoisuuksia ja niitä verrattiin sydämen kuntoon ja toimintakykyyn. Tämän ARTEMIS-tutkimuksen tulokset osoittivat, että suurella osalla potilaista on veressään aivan liian vähän D-vitamiinia ja mitä vähemmän sitä on, sitä huonommin sydän toimii ja sitä heikompi on potilaan ennuste. Plasman vähäinen D-vitamiinipitoisuus on sydäntaudin riskitekijä ja alkaneen taudin ennusteen huonontaja, päättelevät kardiologit. Sydänpotilas tarvitsee reilusti D-vitamiinia purkista, kuten nyt myös Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Sydänliitto vihdoin myöntävät. Alla olevassa kuvassa oululaisten sydänpotilaiden plasman D-vitamiinin pitoisuudet.

Oululaisten D-vitamiinipitoisuus

Kuva. Oululaisten sydänpotilaiden plasman D-vitamiinin pitoisuus (nmol/l) pystyakselilla. Kuvasta näkyy, että suurin osa jää alle 75 nmol/l ja hyvin suuri osa jopa alle 50 nmol/l. Hyvin pieniä pitoisuuksia, jopa alle 30 nmol/l on myös oululaisilla runsaasti. Suurimmat pitoisuudet on ilmeisesti mitattu kesällä-syksyllä, pienimmät talvella-keväällä. Yli 100 nmol/l pitoisuudet ovat todennäköisiesti peräisin vahvoista D-vitamiinivalmisteista. Vaaka-akseli E/E´= impaired LV filling eli huonontutnut vasemman kammion täyttyminen. Mitä suurempi luku, sitä huonompi tulos. Parhaat tulokset olivat potilailla, joiden D-vitamiinin pitoisuus oli yli 60 nmol/l.

Oululaisten sydänpotilaiden D-vitamiinipitoisuus

Lääkäriseura Duodecim lähetti 5.7.2016 tiedotusvälineille uutisen tutkimuksesta, jonka mukaan sydämen vajaatoimintaa sairastavat potilaat voivat hyötyä 100 µg:n D-vitamiiniannoksesta. Uutisen julkaisi mm. Hyvä Terveys -lehti, joka Duodecimin kanssa vastustanut vitamiinien nauttimista "purkista". Niin maailma muuttuu, Eskoseni.

Huang J, Wang Z, Hu Z, et al. Association between blood vitamin D and myocardial infarction: A meta-analysis including observational studies. Clinica Chimica Acta. 2017 Jun 20. pii: S0009-8981(17)30244-9. doi: 10.1016/j.cca.2017.06.018.