Kalaöljy suojaa joustavaa älykkyyttä

Joustavalla älykkyydellä (engl. fluid intelligence) tarkoitetaan eräänlaista yleistä tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisukykyä, etenkin uusissa tilanteissa, jolloin ei voida käyttää hyväksi aikaisemmin hankittua tietoa. Joustavaa älykkyyttä voidaan parhaiten testata sellaisilla testeillä, jotka sisältävät testattavalle uutta materiaalia ja edellyttävät mahdollisimman vähän kulttuurista tietämystä. Joustavaa älykkyyttä "investoidaan" kiteytyneen älykkyyden hankkimiseen. Kiteytynyt älykkyys (engl. crystallized intelligence) edustaa aikaa myöten kertynyttä tietämystä. Siten suurempi määrä joustavaa älykkyyttä mahdollistaa suuremman määrän kiteytynyttä älykkyyttä, ja mikäli mahdollisuudet kiteytyneen älykkyyden hankkimiseen ovat samanlaiset riippumatta joustavan älykkyyden tasosta, korreloivat joustava ja kiteytynyt älykkyys voimakkaasti keskenään. Nämä kaksi älykkyyden lajia luonnehtivat ihmisen älyllisiä kykyjä paremmin kuin yksi yhtenäinen yleinen älykkyystekijä. Ikääntyminen, sairaudet ja vammat vaikuttavat voimakkaammin joustavaan kuin kiteytyneeseen älykkyyteen. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ja muut ravintolisät suojaavat ikääntyviä aivoja, osoittavat muutkin uudet pätevät tutkimukset.

Henkinen (kognitiivinen) suorituskyky heikkenee ikääntymisen ja kroonisten sairauksien myötä. Ravitsemuksella on suuri merkitys muistin ja henkisten toimintojen säilymiselle. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot auttavat lisäämään joustavaa älykkyyttä ja ehkäisemään sen katoa, kirjoittavat amerikkalaisen Illinoisin yliopiston neurotietelijät uusissa julkaisuissaan. Omega-3-rasvahappojen tiedetään säilyttävän hermosolujen kalvorakenteita, ehkäisevän, vaimentavan ja sammuttavan hiljaista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota) sekä hapetusstressiä ja edistävän energian tuotantoa soluissa. Omega-3-rasvahappojen on osoitettu säilyttävän joustavaa älykkyyttä, mikä vahvistettiin tässä tutkimuksessa. Samalla selvisi kuinka aivojen viestiverkostojen toiminta tehostuu omega-3-rasvahappojen avulla.

EPA pysäyttää solukalvon härskiintymisen (lipidiperoksidaation)

EPA-rasvahappo kulkeutuu verestä kaikkien solukalvojen rakenteisiin, joita se stabilisoi ja ehkäisee niissä vapaiden radikaalien syntyä. Näin EPA pysäyttää hapetusstressin aiheuttaman solukalvon lipidiperoksidaation eli härskiintymisen. Solukalvo tervehtyy ja nuortuu (Mason ja Jabob 2015).

Neurotieteilijät mittasivat Carle Foundation Hospitalissa 122:n kongitiivisilta ominaisuuksiltaan terveen 65-75-vuotiaan aikuisen plasman omega-3-rasvahappojen pitoisuuden. Kaikille oli tehty Mini-Mental State Examination, eivätkä kenenkään pisteet olleet alle 26. Aineistosta suljettiin pois henkilöt, joilla oli todettu muistisairaus, dementia, psykiatrinen sairaus tai syöpä kolmen viimeisen vuoden aikana tai aivohalvaus viimeisen vuoden aikana. Lopulliseen aineistoon jäi siten 100 henkilöä.

Koehenkilöille tehtiin neuropsykologinen tutkimus, Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence – second edition (WASI-II), jolla mitattiin joustavaa älykkyyttä. Testin tekotapa selostetaan yksityiskohtaisesti alla olevassa kirjallisuusviitteessä. Lisäksi koehenkilöiden aivot skannattiin tietokoneella (volumetrinen MRI). Siinä tarkasteltiin erityisesti aivojen etulohkon harmaata kuorikerrosta, jonka rakenteen ja toiminnan tiedetään liittyvän joustavaan älykkyyteen. Nelivaiheisessa mediaatioanalyysissa tehtiin regressioanalyysi ja otettiin huomioon ikä, sukupuoli, koulutustaso ja painoindeksi.

Mediaatioanalyysissa kolme omega-3-rasvahappoa (alfalinoleenihappo eli ALA, stearidonihappo ja eikosapentaeenihappo eli EPA) liittyi joustavaan älykkyyteen ja aivojen etulohkon kuorikerroksen (frontoparietaalin) harmaan aivoaineen pitoisuuteen. Kansanomaisesti ilmaistuna: Mitä enemmän veressä oli omega-3-rasvahappoja, sitä enemmän oli harmaita aivosoluja ja joustavaa älykkyyttä.

Tulokset osoittavat, että tietyt omega-3-rasvahapot auttavat ikääntyviä aivoja säilyttämään harmaita aivosolujaan, mikä tukee joustavaa älykkyyttä. Tulokset puoltavat ikääntyvien ihmisten kalaöljyn, etenkin E-EPAn, käyttöä ravintolisänä, koska se hidastaa aivojen vanhenemismuutoksia. Havainto on tärkeä, sillä ikääntyvän väestön osan määrä suurenee kaikissa maissa ja samalla muistisairaudet lisääntyvät.

Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä. Lue myös toinen samojen neurotieteilijöiden raportti Aging and Disease-lehdestä.

Tukea muista tutkimuksista

Uusi amerikalaisten neurotieteiljöiden, psykologien ja ravitsemutieteilijöiden tutkimus vahvistaa edellä selostamaani tutkimusta. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot edistävät aivokuoren etuosan (prefrontal cortex) ja aivotursojen (hippocampus) sekätunteita säätelevien  mantelitumakkeiden (amygdala) joustavuutta ja toimintoja ja edistävät eri aivoalueiden verkostojen yhteistyötä (connectivity) parantaen sekä joustavaa että kiteytynyttä älykkyyttä. "Omega-3-rasvahapot parantavat aivojen plastisuutta ja älykkyyttä sekä psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia", päättelevät tutkijat (Talukdar ym. 2018).

Suuri amerikkalainen Women's Health Initiative Memory Study (WHIMS) -tutkimus osoitti, että mitä enemmän naiset nauttivat kalaöljyn EPA- ja DHA-rasvahappoja, ja mitä suurempi niiden pitoisuus on punasolujen kalvoilla, sitä vähemmän naiset tylsistyvät (Ammann ym 2017).

Kuopiolaisten ja amerikkalaisten tutkijoiden yhteinen raportti osoitti jo vuonna 2013, että vähäinen omega-3-rasvahappojen pitoisuus veressä liittyy ikääntyvien henkilöiden aivojen epänormaaleihin muutoksiin, mm.hiljaisiin subkliinisiin aivoinfarkteihin, joita havaittiin aivojen MRI-skannauksessa (Virtanen ym. 2013).

Cinicinnatin yliopiston psykiatrian ja neurotieteiden professori Robert K. McNamaran työryhmän kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään aivojen kuvantamistutkimusten (neuroimaging) tuloksia, puoltaa kalaöljyn käyttöä aivojen hyvinvoinnin kannalta (McNamara ym. 2017).

Kiinalaisten ja taiwanilaisten tutkijoiden uusi rottatutkimus vahvistaa, että EPA-rasvahappo normalisoi aivotursojen omega-3/omega-6-tasapainoa, edistää gliakudoksen aktivaatiota ja säätää aivoperäistä hermokasvutekijää (BNDF) kokeellisessa neuroinflammaatiossa (Dong ym. 2017).

Portugalilaisten tutkijoiden uusi raportti tukee edellä kerrottuja havaintoja: Mitä suurempi omega-3-indeksi ja mitä pienempi omega-6-omnega-3-rasvahappojen suhde, sitä paremmin ikäihmisten "hoksottimet" toimivat. Heidän aineistonaan oli 90 henkilöä, keski-iältään 64 vuotta. Omega-3-indeksi oli keskimärin 6,2 %, muta hajonta olisi suuri, 2,90 - 9,79 %. Ihanteellinen indeksi on yli 8 %, alle 4 % indeksi merkitsee huonoa ennustetta. (Nunes ym. 2017).

Espanjalaiset tutkijat analysoivat 14 klinistä kaksoissokkotutkimusta, joista kymmenen osoitti, että kalaöljyn säännöllinen nauttiminen ruoan lisänä ehkäisee ikääntyvien ihmisten kognitiivisten toimintojen heikkenemistä (Marti del Moral ja Fortique 2019).

Uusien tieteellisten tukimusten tulokset puoltavat kalaöljyn (mielestäni erityisesti E-EPAn) käyttöä ikääntyvien aivojen suojauksessa.

Talukdar T, Zamroziewicz MK, Zwilling CE, Barbey AK. Nutrient biomarkers shape individual differences in funcional brain cooenctivity: Evidence from omega-3 PUFAs. Hum Brain Mapping. 2018 Dec 16. doi: 10.1002/hbm.24498.
Zamroziewicz MK, Paul EJ, Zwilling CE, Barbey AK. Determinants of fluid intelligence in healthy aging: Omega-3 polyunsaturated fatty acid status and frontoparietal cortex structure. Nutritional Neuroscience 2017 Free Full Text
Zamroziewicz MK, Paul EJ, Zwilling CE, Barbey AK. Predictors of Memory in Healthy Aging: Polyunsaturated Fatty Acid Balance and Fornix White Matter Integrity. Aging and Disease, 2017, 10.14336/AD.2017.0501
Virtanen JK, Siscovick DS, Lemaitre RN, Longstreth WT, Spiegelman D, Rimm EB, King IB, Mozaffarian D. Circulating Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Subclinical Brain Abnormalities on MRI in Older Adults: The Cardiovascular Health Study. Journal of the American Heart Association. 2013;2:e000305. Free Full Text
McNamara RK, Asch RH, Lindquist DM, Krikorian R. Role of polyunsaturated fatty acids in human brain structure and function across the lifespan: An update on neuroimaging findings. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids. 2017 May 9. pii: S0952-3278(16)30219-8. doi: 10.1016/j.plefa.2017.05.001.

Dong Y, Xu M, Kalueff AV, Song C. Dietary eicosapentaenoic acid normalizes hippocampal omega-3 and 6 polyunsaturated fatty acid profile, attenuates glial activation and regulates BDNF function in a rodent model of neuroinflammation induced by central interleukin-1β administration. European Journal of Nutrition. 2017 May 18. doi: 10.1007/s00394-017-1462-7.
Nunes B, Pinho C, Sousa C, et al. Relevance of Omega-3 and Omega-6 / Omega-3 Ratio in Preventing Cognitive Impairment. Acta Medica Portuguesa. 2017 Mar 31;30(3):213-223. doi: 10.20344/amp.7970.
Ammann EM, Pottala JV, Robinson JG, Espeland MA, Harris WS. Erythrocyte omega-3 fatty acids are inversely associated with incident dementia: Secondary analyses of longitudinal data from the Women's Health Initiative Memory Study (WHIMS). Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2017 Jun;121:68-75. doi: 10.1016/j.plefa.2017.06.006. Epub 2017 Jun 15.
Marti Del Moral A, Fortique F. Omega-3 fatty acids and cognitive decline: a systematic review. Nutrión Hospitaöeria. 2019 Jun 19. doi: 10.20960/nh.02496. Free Full Text pdf.