Kalaöljy ei aiheuta verenvuotovaaraa

Saan jatkuvasti tiedusteluja huolestuneilta potilailta ja muilta kuluttajilta siitä, aiheuttaako kalaöljyn nauttiminen verenvuotoriskiä, erityisesti verenohennuslääkkeiden kanssa nautittuna. Asiaa on selvitetty tieteellisesti kahdeksassa eri tutkimuksessa, joiden kooste on nyt julkaistu. Kalaöljy ei aiheuta verenvuotovaaraa edes mahasyöpä- tai tehohoitopotilailla, päättelevät hollantilaiset ja englantilaiset tutkijat. Yli 1500 leikkauspotilaan tutkimus OPERA vahvistaa asian. Japanilainen vatsakirurgi K. Fukatsu suosittelee kalaöljyä leikkauspotilaille, koska se vähentää komplikaatiota ja sairaalassaoloaikaa.

Yhteensä yli 600 potilaalta mitattiin veren hyytymistä osoittavia muuttujia, protrombiiniaika (PT), aktivoitu ja partiaalinen tromboplastiiniaika [(a)PTT]. Nämä potilaat sairastivat sydäntauteja, mahasyöpää ja muita vakavia, jopa tehohoitoa vaativia sairauksia. Osa heistä sai verenohennuslääkitystä. Kaikki nauttivat myös ravintolisänä kalaöljyn omega-3-rasvahappoja (EPA+DHA) yli 1,5 grammaa (lyhytaikaisesti jopa 10 grammaa) päivässä ainakin vuoden ajan.

Kalaöljyn käyttö ei aiheuttanut merkittäviä muutoksia mitatuissa muuttujissa, eikä kalaöljy lisännyt verenvuotoriskiä, ei edes mahasyöpä- tai muilla tehohoitopotilailla. "Emme havainneet mitään näyttöä siitä, että olisi syytä huolestua kalaöljyn aiheuttamasta vuotoriskistä", kirjoittavat tutkijat. He edustavat seuraavia tutkimuslaitoksia:

1. Danone Food Safety Centre, Palaiseau, France; Danone Research, 91767 Palaiseau Cedex, France. Electronic address: stephanie.jeansen@danone.com.
2. Wageningen University, Division of Human Nutrition, Wageningen, The Netherlands.
3. Danone Food Safety Centre, Palaiseau, France; Nutricia Research, Nutricia Advanced Medical Nutrition, Utrecht, The Netherlands. Electronic address: jossie.garthoff@danone.com.
4. Nutricia Research, Nutricia Advanced Medical Nutrition, Utrecht, The Netherlands; NUTRIM, School of Nutrition and Translational Research in Metabolism, Faculty of Health, Medicine, and Life Sciences, Maastricht University, The Netherlands.
5. Human Development and Health Academic Unit, Faculty of Medicine, University of Southampton, Southampton, United Kingdom; National Institute for Health Research Southampton Biomedical Research Centre, University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, University of Southampton, Southampton, United Kingdom.
5. Jeansen S, Witkamp RF, Garthoff JA, van Helvoort A, Calder PC. Fish oil LC-PUFAs do not affect blood coagulation parameters and bleeding manifestations: Analysis of 8 clinical studies with selected patient groups on omega-3-enriched medical nutrition. Clinical Nutrition. 2017 Mar 29. pii: S0261-5614(17)30118-8. doi: 10.1016/j.clnu.2017.03.027.

Tohtori Tolosen kommentti

OPERA-tutkimus vahvistaa, ettei kalaöljy suurinakaan annoksina aiheuta verenvuotoa leikkauksissa eikä niiden jälkeen. OPERAan osallistui 1516 sydänoperatioon menevää potilasta, joille annettiin 2-5 päivänä ennen kirurgista toimenpidettä 8 grammaa (sic!) omega-3:a ja leikausaamuna vielä 1,5 grammaa. Tätä annosta jatkettiin sairaalassa päivittäin, kunnes potilaat kotiutettiin. Mitään ylimääräisiä vuotoja ei ilmennyt. Tutkimusta johti toinen omega-3-indeksin kehittäjistä, professori William S. Harris. Hän on julkaissut omega-3-rasvahahapoista yli 190 tieteellistä tutkimusta, joten hän tuntee ne todella hyvin. Harris toimiii Stanfordin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan professorina Etelä Dakotassa. Hän on aikaisemmin todennut, ettei etyyliesteröity kalaöljy lisää varfariinin (Marevan) tehoa alle 7 gramman päiväannoksina. Käytännössä näin suuria annoksia ei käytetä, joten tässäkään suhteessa ei ole mitään riskiä. Yhdysvaltain Sydänliiton tiedelehti Circulation julkaisi OPERA-tutkimuksen marraskuussa 2018 (viite alla).

Japanilainen vatsakirurgi K. Fukatsu suosittelee kalaöljyä leikkauspotilaille, koska se vähentää leikkauskomplikaatioita ja lyhentää sairaalassaoloaikaa.

Fukatsu K. Role of nutrition in gastroenterological surgery. Annals of Gastroenterologic Surgery. 2019 Feb 25;3(2):160-168. doi: 10.1002/ags3.12237.
Fish Oil and Perioperative Bleeding Insights From the OPERA Randomized Trial Originally published5 Nov 2018 Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes. 2018;11:e004584

Hollantilaiset kirurgit antoivat kalaöljyä 2 g/vrk 2 viikkoa ennen ylilihavien ihmisten bariatrista mahan pienennysleikkausta. Kalaöljy pienensi suurentuneita maksoja, mikä katsottiin edulliseksi muutokseksi. Vuotavaaraa ei ilmeisesti ilmennyt (Bakker ym. 2019).

Japanilaisen kliinisen tutkimuksen mukaan kalaöljyn omega-3-rasvahapot, annoksella 4 g/vrk, eivät aiheuta mahaverenvuotoja, vaan vähentävät niitä sydänpotilailla, joille asennetaan sydämen vasemman kammion toimintaa tehostava laite (Imamura ym. 2018). Myöskään kansainvälisessä REDUCE-IT-tutkimuksessa, jossa yli 4000 sydänpotilaista söi E-EPAa 4 grammaa päivässä 4,9 vuotta, ei ilmennyt tilastollisesti merkitsevää verenvuotoa.

Vuonna 2008 julkaistu amerikkalainen tutkimus osoitti, että etyyliesteröityä kalaöljyä voi käyttää turvallisesti tehostamaan aspiriinin vaikutusta verihiutaleisiin (Larson ym. 2008). Vuonna 2011 julkaistussa toisessa tutkimuksessa 30 vapaaehtoista koehenkilöä sai verenohennuslääkkeitä ja niiden lisäksi kalaöljyä 1-8 grammaa päivässä 24 viikkoa. Se ei aiheuttanut verenvuotoa (Cohen ym. 2011). Amerikkalainen tutkimus yli 1 500 infarktipotilaan aineistossa osoitti, ettei omega-3-indeksin suurentaminen kalaöljyllä aiheuta verenvuotovaaraa (Salisbury yn. 2012). Kalaöljyä voi siis käyttää huoletta.

Suomen lääkelaitoksen asiantuntijat tri Anna-Liisa Enkovaara ja tutkija Sari Koski julkaisivat TABU-lehdessä jo vuonna 2005 samanlaisen kannanoton. Sen mukaan kalaöljyä voi käyttää aina 3,5 grammaan asti päivässä yhtaikaa Marevanin kanssa. Yli 3,2 gramman päiväannos saattaa lisätä verenohennuslääkkeen tehoa. Johtaviin amerikkalaisiin sydäntutkijoihin kuuluva professori William S. Harris on todennut, ettei etyyliesteröity kalaöljy lisää varfariinin (Marevan) tehoa alle 7 gramman päiväannoksina. Käytännössä näin suuria annoksia ei käytetä, joten tässäkään suhteessa ei ole mitään riskiä.

Japanilaiset sydänkirurgit antoivat 4 g/vrk kalaöljyn omega-3-rasvahappoja 169 potilaalle (keski-ikä 57 v, 124 oli miehiä), joiden verrokkia oli 138 potilasta (ei kalaöljyä). Kaikilla oli vakava sydämen vajaatoiminta, jonka vuoksi heille asennettiin vasempaan kammioon mekaaninen pumppu LVAD. Heitä seurattiin 6 kuukautta. Kalaöljyä saaneilla oli vähemmän vgerenvuoto-ongelmia (10 %) kuin verrokeilla (30 %). Omega-3-hoito vähentää verenvuoto-ongelmia ja veritulppia tällaisilla leikauspoitilaile, kirjoitavat sydänkirurgit (Imamura ym. 2019).

LAVD

LVAD-pumppu

Tähän mennessä aiheesta on julkaistu jo noin 150 tieteellistä tutkimusta, jotka kumoavat myytin siitä, että kalaöljy muka aiheuttaisia verenvuotovaaraa yksin tai verenohennuslääkkeiden kanssa nautittuna (Carr ym. 2018 Jeansen ym,. 2018, Imamura ym. 2019). Huhut kalaöljyn verenvuotoa aiheuttavasta vaikutuksesta ovat anekdootteja eikä niille ole mitään tieteellisiä perusteita, sanoo professori William S. Harris. Hän kuuluu USA:n Sydänliiton (AHA) asiantuntijoihin. Paljon on erilaisia huhuja ja vääriä käsityksiä liikkeellä terveydenhuollon ammattilaistenkin keskuudessa. Niitä levittää Suomessa turkulaisten lääketieteen opiskelijoiden yhdistys Vastalääke ry, jota luotsaa professori Juhani Knuuti.

Larson MK, Ashmore JH, Harris KA, Vogelaar JL, Pottala JV, Sprehe M, Harris WS. Effects o f omega-3 acid ethyl esters and aspirin, alone and in combination, on platelet function in healthy subjects. Thromb Haemost. 2008 Oct;100(4):634-41 PubMed
Cohen MG, Rossi JS, Garbarino J, et al.  Insights into the inhibition of platelet activation by omega-3 polyunsaturated fatty acids: Beyond aspirin and clopidogrel. Thrombosis Research. 2011 May 26. PubMed
Salisbury AC, Harris WS, Amin AP, et al. Relation between red blood cell omega-3 Fatty Acid index and bleeding during acute myocardial infarction. American Journal of Cardiology. 2012 Jan 1;109(1):13-8. Abstract
Carr JA. Role of Fish Oil in Post-Cardiotomy Bleeding: A Summary of the Basic Science and Clinical Trials. Review. Annals of Thoracic Surgery. 2018 May;105(5):1563-1567. doi: 10.1016/j.athoracsur.2018.01.041. Epub 2018 Apr 5.
Imamura T, Nguyen A, Rodgers D, et al. Omega-3 and hemocompatibility-related adverse events [published online ahead of print, 2019 Dec 18]. J Card Surg. 2019;10.1111/jocs.14384. doi:10.1111/jocs.14384