Kalaöljy parantaa verisyöpien vuoksi kemoterapiaa saavien potilaiden vointia ja ennustetta

Verisyöpien (lymfooma, leukemia) vuoksi kemoterapiaa saavien potilaiden vointi ja eloonjäämisen ennuste paranevat, jos he alkavat nauttia kalaöljyä (2 grammaa päivässä) viimeistään kemoterapian alkaessa, osoittaa uusi kliininen satunnaistettu kaksoissokkotutkimus. Siinä yhdeksän viikon aikana päivittäin otettu kalaöljy paransi potilaiden elossaoloaikaa merkitsevästi.

Kaksikymmentäkaksi leukemiaa tai lymfoomaa sairastavaa potilasta satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen (n=9) sai yhdeksän viikkoa päivittäin 2 grammaa kalaöljyn omega-3-rasvahappoja ja toinen ryhmä (n=9, verrokit) lumetta. Kalaöljyryhmässä veren omega-3-rasvahappojen (EPA ja DHA) pitoisuudet suurenivat vähintään kaksinkertaisiksi ja tulehdussytokiinit puolestaan vähenivät. Potilaiden elossaoloaika oli keskimäärin 465 päivää kemoterapian alusta laskettuna - kalaöljyä nauttineet säilyivät merkitsevästi kauemmin hengissä kuin verrokit (p<0,05). Kalaöljy parantaa potilaiden ravitsemustilannetta ja vähentää tulehdusta, jolloin potilaiden ennuste paranee, päättelivät tutkijat (Federal University of Santa Catarina, Brazil). Tutkimusta rahoitti National Counsel of Technological and Scientific Development.

Englantilainen Aston Universityn syöpäbiokemian professori Mike Tisdale on suositellut jo vuosia syöpäpotilaille 2 g EPA-rasvahappoa päivässä. Samoin syöpäprofessori Pentti Gröhn neuvoo nauttimaan E-EPAa. Se ehkäisee kemoterapian sivuvaikutuksia, kohentaa potilaan vointia ja ehkäisee kakeksiaa eli sairaalloista laihtumista (johon suuri osa syöpäpotilaista lopulta menehtyy).

Kalaöljy herkistää syöpäsoluja kemoterapialle ja parantaa siten potilaan ennustetta, osoittaa Milanon yliopiston syöpälääkäreiden ja farmakologien julkaisema seikkaperäinen kirjallisuuskatsaus, jonka voi lukea kokonaisuudessaan maksutta verkosta (Corsetto ym. 2017). Jokaisen syöpäpotilaan ja heitä hoitavien lääkäreiden ja muiden terveyshuollon ammattihenkilöiden tulisi perehtyä siihen. Suosittelen E-EPAa noin 2 grammaa päivässä.

omega-3:t herkistävät syöpäsoluja kemoterapialle

Kuva: Kalaöljyn omega-3-rasvahapot EPA ja DHA herkistävät syöpäsoluja kemoterapialle ja parantavat siten potilaan ennustetta. Apoptoosi = syöpäsolujen ohjelmoitu kuolema. Lähde: Corsetto ym. 2017.

Japanissa sisplatinaa saavien syöpälasten munuaisia suojataan jo ennalta (Makimoto ym. 2019) eikä kuten Suomessa vasta sen jälkeen kun puutos on jo todettu.

Suomessa syöpälääkärit kieltävät yleensä potilailtaan kaikkien ravintolisien käytön syöpähoitojen aikana. Tällainen kielto vahingoittaa potilasta, sillä ravintolisät vähentävät kemoterapian ja sädehoidon haittavaikutuksia, eivätkä millään muotoa estä vakiohoitojen tehoa. Ravintolisien käytön kieltävät lääkärit rikkovat lääkärin tärkeintä ohjetta: Älä vahingoita potilasta (Primum non nocere)!

Corsetto PA, Colombo I, Kopecka J, Rizzo AM, Riganti C. ω-3 Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids as Sensitizing Agents and Multidrug Resistance Revertants in Cancer Therapy. Review. International Journal of Molecular Science. 2017 Dec 20;18(12). pii: E2770. doi: 10.3390/ijms18122770. Free Full Text
Chagas TR, Borges DS, de Oliveira PF et aL. Oral fish oil positively influences nutritional-inflammatory risk in patients with haematological malignancies during chemotherapy with an impact on long-term survival: a randomised clinical trial. Journal of Human Nutrition & Dietetics - the official journal of the British Dietetic Associacion. onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/
Makimoto A, Matsui M, Chin M,  et al. Magnesium supplementation therapy to prevent cisplatin-induced acute nephrotoxicity in pediatric cancer: A protocol for a randomized phase 2 trial. Contemporary Clinical Trials Commun. 2019 Aug 22;16:100440. doi: 10.1016/j.conctc.2019.100440. eCollection 2019 Dec.

Päivitys 20.9.2019

Kalaöljy ehkäisee sytostaattien (oksaliplatina ja paklitakseli) aiheuttamia vaurioita ääreishermoissa (neuropatiaa), osoittaa uusi meta-analyysi. Sytostaatteja saavien syöpäpotilaiden kannattaa siis mäyttää vahvaa kalaöljyä (esim. E-EPAa) suojaksi haittavaikutuksia vastaan.

Ceecee Zhang A, De Silva MEH, MacIsaac RJ,  et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acid oral supplements for improving peripheral nerve health: a systematic review and meta-analysis. Nutrition Reviews. 2019 Sep 17. pii: nuz054. doi: 10.1093/nutrit/nuz054.