Ubikinoni paransi harvinaisen lihashalvauksen

Ubikinoni paransi kaksi harvinaista lihassairautta sairastavaa potilasta, raportoivat kiinalaiset ja saksalaiset neurologian klinikat yhteisessä julkaisussaan. Potilaat sairastivat tautia nimeltään hypokaleeminen periodinen paralyysi. Tämä on ensimmäinen kerta maailmassa, jolloin ubikinonilla on todettu tällainen lääkkeellinen vaikutus tässä taudissa. Aikaisemmin ubikinonin on osoitettu auttavan mm. fibromyalgiassa, mutta huomattavasti suuremmalla annoksella (300 mg/vrk) kuin näissä kahdessa tapauksessa.

Hypokaleemisella pediodisella paralyysilla tarkoitetaan epäsäännöllisin väliajoin tulevia ja vaihteleva-asteisia tahdonalaisten lihasten tilapäisiä halvausmaisia kohtauksia. Kohtauksen aikana veren kaliumpitoisuus on hyvin matala. (Hyperkaleemisessa paralyysissa kaliumpitoisuus on puolestaan normaali tai vähän koholla). Halvaukset alkavat yleensä yöllä tai varhain aamulla vaikeuttaen esimerkiksi sängystä nousemista. Lievemmissä kohtauksissa ainoastaan jokin raaja on halvaantunut tai heikko. Joskus, tosin harvoin, myös nielemiseen ja hengittämiseen tarvittavat lihakset voivat heiketä. Oireet korjaantuvat itsestään joidenkin tuntien tai muutaman vuorokauden kuluessa. Kohtaukset alkavat yleensä murrosiässä (10–20-vuotiaana) ja loppuvat vanhemmalla iällä. Kohtauksia voivat aiheuttaa esimerkiksi ylirasitus, stressi, runsaasti hiilihydraatteja sisältävä tai vähäsuolainen ruoka ja kylmälle altistuminen. Mikäli kohtauksia on usein, saattaa lihasheikkous jäädä pysyväksi. Tautiin ei tunneta ennestään parantavaa lääkehoitoa. Lihastautiliitto suosittelee näille potilaille vähähiilihydraattista (vhh) ruokavaliota, muttei näytä tuntevan ubikinonin hoitavaa vaikutusta.

Tapaus 1. 29-vuotias mies, jolla vaikeitakin halvausepisodeja (tetraplegiaa myöten) oli ollut 10 vuotta. Ubikinonia annettiin vain 10 mg kolmasti päivässä. Tarkoitus oli siten parantaa lihasten energiatasoja. "Yllättäen potilaalle ei enää tullut halvausepisodeja, vaikka hän altistui niitä aiheuttaville tekijöille (triggereille)", kirjoittavat neurologit.

Tapaus 2. 50-vuotias mies, jolla lihasheikkoutta ja halvausepisodeja 37-vuotiaasta iästä alkaen, siis 13 vuoden ajan. Hän sai ubikinonia 30 mg x 3, jolloin halvauskohtaukset jäivät pois.

Raportin julkaisivat yhdessä (ja sen voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä):

1 Department of Neurology, Xuan Wu Hospital, Capital Medical University, Beijing, China;

2 Department of Neurosurgery, Ulm University, Germany;

3 Division of Neurophysiology, Ulm University, Germany

Da Y, Lei L, Jurkat-Rott K, Lehmann-Horn F. Successful treatment of periodic paralysis with coenzyme Q10: two case reports. Acta Myologica. 2016 Oct;35(2):107-108. Free Full Text