Kardiologit: E-EPA ehkäisee valtimotauteja

Japanilaiset tutkijat kehittivät yli 30 vuotta sitten E-EPA-kalaöljyn, joka on puhdasta, väkevöityä EPA-omega-3-rasvahappoa. Sitä on tutkittu valtavasti niin idässä kuin lännessä. Japanissa ja USA:ssa E-EPA on lääke, EU-maissa ravintolisä. E-EPA korjaa veren häiriintynyttä rasvaprofiilia, ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota) sekä poistaa valtimoista plakkeja eli seinämään kertyviä ahtauttavia paakkuja. Kirjallisuuskatsaus vahvistaa kaikkea sitä, mitä olen vuosien varrella kertonut E-EPAn hyödyistä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä ja hoidossa.

Hulvattomasta statiinien käytöstä huolimatta ihmiset sairastuvat valtimo- ja sydäntauteihin. Tarvitaan siis täydentävää hoitoa, joka vähentää sairastumisen riskiä ja sydänkohtauksen uusiutumisia. E-EPA-kalaöljy tarjoaa tutkitusti tällaisen mahdollisuden, toteavat amerikkalaiset kardiologit kirjallisuuskatsauksessaan.

E-EPA alentaa tutkitusti seerumin kohonneita triglyseridejä – jotka ovat valtimotautien riskitekijöitä – ilman että LDL-kolesterolin pitoisuus suurenee (kuten muita kalaöljyä käytettäessä tapahtuu) ja lisäksi E-EPA vaikuttaa suoraan ateroskleroottisiin paakkuihin estäen niiden syntyä ja poistamalla niitä valtimoista. E-EPA on myös erinomaisen tehokas hapetusstressin ja kroonisen matala-asteisen tulehduksen (inflammaation) estäjä, korostavat kardiologit.

[Pienet triglyseridipitoiset lipoproteiinit, jotka sisältävät myös koletesteryyliestereitä, voivat tunkeutua valtimon sisäseinämään (intimaan) josta syöjäsolut eli makrofagit ottavat niitä sisälleen; makrofagit muuntuvat silloin vaahtosoluiksi. Triglyseridipitoiset hiukkaset aiheuttavat myös endoteelin toimintahäiriön. Katso ylin kuva]

Eläinkokeet ja sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden lisähoito E-EPAlla (statiinien lisänä) osoittavat kiistatta, että E-EPA ehkäisee valtimopaakkujen suurentumista ja repeämistä. Revennyt paakku voi kulkeutua verivirran mukana sydämeen tai aivoihin, jolloin syntyy salpauspesäke eli infarkti.

E-EPA ehkäisee ja stabilisoi valtimoiden plakkeja

E-EPA ehkäisee valtimoplakkeja

Kuva: Aortan ateromatoottisia plakkeja verrokeilla (vasemmalla, control) ja E-EPAa saaneilla hyperkolesterolemisilla hiirillä (oikealla, EPA). Oikeanpuoleisen kuvan hiiret saivat E-EPAa 13 viikkoa, jolloin plakit hävisivät lähes kokonaan (lähde: Matsumoto ym. 2008).

JELIS-tutkimus, jossa puolet yli 18 600 sepelvaltimotautipotilaasta sai statiinien lisänä E-EPA 1 800 mg päivässä lähes viisi vuotta, osoitti, että sydäntapahtumat vähenivät 19 % verrattuna pelkkään statiinihoitoon (ks. kuva alla). Tulokset yllättivät sydänlääkärit. Muut tutkimukset osoittavat, että E-EPA suojaa statiinien haittavaikutuksilta.

JELIS-tutkimus
Kuva JELIS-tutkimuksen tuloksista: E-EPAn käyttö statiinien lisänä vähensi viiden vuoden kuluessa sydänkohtauksia 19 % (punainen viiva) verrattuna pelkkään statiinihoitoon (keltainen viiva).


Yhdysvalloissa on parhaillaan käynnissä suuri kliininen kaksoissokkotutkimus REDUCE-IT, jossa 8 000 potilasta saa päivittäin 4-6 vuotta joko 4 g/vrk E-EPAa tai lumetta. Hanke aloitettiin jo vuonna 2011, ja sen odotetaan valmistuvan syyskuussa 2018. Tarkoitus on selvittää, kuinka E-EPA ehkäisee valtimotauteja tässä statiineja syövässä potilasaineistossa. Kirjallisuuskatsaus on luettavissa maksutta kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Katsauksen kirjoittajat edustavat seuraavia sydäntautien tutkimuslaitoksia:

  • California Cardiovascular Institute, 7061 N. Whitney, Suite 101, Fresno, CA 93720, United States
  • Mountain Heart, 2000 South Thompson Street, Flagstaff, AZ 86001, United States
  • Intermountain Heart Institute, 5121 South Cottonwood Street, Murray, UT 84157, United States
  • Los Angeles Biomedical Research Institute at Harbor-UCLA, 1124 West Carson Street, Torrance, CA 90502, United States.

Uusi japanilaisten verisuonikirurgien kliininen tutkimus osoittaa, että E-EPA-painotteisen etyyliesteröidyn kalaöljyn (1860 mg/vrk E-EPAa + 750 mg/vrk E-DHA:ta) anto, 4 viikkoa  ennen kaulavaltimon leikkausta ja stentin asennusta ja vähintään 12 kuukautta sen jälkeen, ehkäisee ahtauman uusimista. Aineistona oli 100 peräkkäin hoidettua potilasta (Nakagawa ym. 2017). Tulos puoltaa etyyliesteröidyn kalaöljyn käyttöä jo ennen stentin asennusta ja sen jälkeen.

Myös amerikkalaiset kliiniset tutkijat Kevin C. Maki ja Mary R. Dicklin puoltavat katsauksissaan (2018) kalaöljyn käyttöä sydäntautien ehkäisyssä ja hoidossa. Sydänlääkäreiden ammatttilhedissä kehutaan E-EPAa (Calder ja Deckelbaum 2019, Jia ym. 2019, Preston Mason 2019).

Nelson JR, Wani O, May HT, Budoff M. Potential benefits of eicosapentaenoic acid on atherosclerotic plaques. Review. Vascular Pharmacology. 2017 Mar 2. pii: S1537-1891(16)30314-7. doi: 10.1016/j.vph.2017.02.004.
Nakagawa I, Park HS, Yokoyama S, et al. Pretreatment with and ongoing use of omega-3 fatty acid ethyl esters reduce the slow-flow phenomenon and prevent in-stent restenosis in patients undergoing carotid artery stenting. Journal of Vascular Surgery. 2017 Mar 27. pii: S0741-5214(17)30229-X. doi: 10.1016/j.jvs.2016.12.132.
Maki KC, Dicklin MR. Omega-3 Fatty Acid Supplementation and Cardiovascular Disease Risk: Glass Half Full or Time to Nail the Coffin Shut? Nutrients. Review. 2018 Jul 4;10(7). pii: E864. doi: 10.3390/nu10070864.
Maki KC, Dicklin MR. Assessing Cardiovascular Disease Risk and Responses to Preventive Therapies in Clinical Practice. Current Atherosclerosis Reports. Review. 2018 Mar 20;20(5):23. doi: 10.1007/s11883-018-0725-y.

Calder P ja Deckelbaum R. Current Opinion on Clinical Nutrition and Metabolic Care -lehden pääkirjoitus uusista omega-3-tutkimuksista kardiologiassa
Jia X, Kohli P, Virani SS. Omega-3 Fatty Acid and Cardiovascular Outcomes: Insights From Recent Clinical Trials. Review. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 10;21(1):1. doi: 10.1007/s11883-019-0763-0.
Preston Mason R. New Insights into Mechanisms of Action for Omega-3 Fatty Acids in Atherothrombotic Cardiovascular Disease. Current Atherosclerosis Reports. 2019 Jan 12;21(1):2. doi: 10.1007/s11883-019-0762-1. Free Full Text