Kromipikolinaatti parantaa sokeritasapainoa

Kromia on tutkittu erityisen paljon sokeritasapainon ylläpidossa ja häiriöiden korjaamisessa. Eri kromiyhdisteillä on hyvin erilainen teho, orgaaninen kromipikolinaatti (pikoliinihapon kromisuola, CrPic) vaikuttaa tehokkaimmalta ravintolisänä. Amerikkalais-ruotsalainen kaksoissokkotutkimus selvitti sen merkitystä ylipainoisilla henkilöillä. Tulokset puoltavat kromipikolinaatin käyttöä ravintolisänä.

Kromin merkitys välttämättömänä hivenaineena oivallettiin ensi kerran vuonna 1959. Nykyään tiedetään, että kromilla on monia tärkeitä tehtäviä ihmisen ravintoaineiden biologisessa hyväksikäytössä ja monissa aineenvaihdunnan reaktioissa, erityisesti sokerin ja rasvojen aineenvaihdunnassa. Kahdeksan Euroopan maata käsittävä EURAMIC Study osoitti äskettäin, että aikuisten kromin pitoisuus (varpaan kynnestä mitattuna) vähenee 9 % jokaista vuosikymmentä kohti. Iän myötä ihminen yleensä lihoo ja hänen sairastumisalttiutensa suurenee. Kromilla on erityisen suuri merkitys suomalaisille, koska heidän kromin saantinsa ravinnosta on pienintä maailmassa. Se saattaa selittää suurta diabetesepidemiaa.

Kromia on tutkittu erityisen paljon sokeritasapainon ylläpidossa ja häiriöiden korjaamisessa. Eri kromiyhdisteillä on hyvin erilainen teho, orgaaninen kromipikolinaatti (pikoliinihapon kromisuola, CrPic) vaikuttaa tehokkaimmalta ravintolisänä. Amerikkalais-ruotsalainen kaksoissokkotutkimus selvitti sen merkitystä ylipainoisilla henkilöillä.

Kokeeseen valittiin 24 henkilöä, joista 8 sai kromia ravintolisänä puoli vuotta päivittäin 1 000 µg, 9 henkilöä sai 600 µg ja 7 koehenkilöä sai lumetta. Koehenkilöille tehtiin suun kautta sokerirasituskoe alussa sekä 3 ja 6 kuukauden kuluttua. Käyristä mitattiin keskimääräinen kurvin alue (AUC), insuliiniUAC ja insuliinin herkkyysindeksi (ISI).

Kromi paransi merkitsevästi sokeritasapainoa ja insuliiniherkkyyttä lumehoitoon verrattuna. Yllättäen paras teho saatiin 600 µg:n päiväannoksella. ”Kuten odotettua, kohtuullinen (sic!) 600 µg:n päiväannos paransi glykeemistä kontrollia, kun taas lumehoito heikensi sitä”, päättelivät tutkijat. Tutkimus tukee useita aikaisempia raportteja kromin edullisista vaikutuksista sokeriaineenvaihduntaan (lue lisää alla olevasta linkistä).

Suomessa kromin saantisuositus on vain 50–200 µg päivässä, mikä ei riitä diabeetikoille eikä lihaville. Terveyskaupoista, apteekeista ja päivittäistavaraliikkeiden luontaistuoteosastoilta saa monia ravintolisävalmisteita, jotka sisältävät kromipikolinaattia. Joissakin tuotteissa se on yhdistetty berberiiniin, jolloin on odotettavissa vielä parempi vaikutus kuin kromilla yksin.

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat yhdessä

  • Department of Psychiatry, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA.
  • Department of Psychology, Southern Methodist University, Dallas, TX, USA.
  • Department of Psychology, George Mason University, Fairfax, VA, USA.
  • Department of Nutrition, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA.
  • Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
Sala M, Breithaupt L, Bulik CM, et al. A Double-Blind, Randomized Pilot Trial of Chromium Picolinate for Overweight Individuals with Binge-Eating Disorder: Effects on Glucose Regulation. Journal of Dietary Supplements. 2017 Mar 4;14(2):191-199. Abstract