Kalaöljyn nauttiminen raskauden aikana ehkäisee lapsen sairastumista astmaan ja hengitystieinfektioihin

Lastentautiopin professori Hans Bisgaardin johtama Kööpenhaminan yliopistoklinikan kaksoissokkotutkimus osoittaa, että raskauden viimeisen kolmanneksen aikana ja vielä viikko synnytyksen jälkeen nautittu kalaöljy vähentää lapsen sairastumista hengitysteiden vinkunaan, astmaan ja alempien hengitysteiden tulehduksiin viitenä ensimmäisenä elinvuotena. Kalaöljy voi ehkäistä peräti joka kolmannen lasten astman. Tutkimus julkaistiin joulukuussa 2016 Yhdysvaltain johtavassa lääkärilehdessä New England Journal of Medicinessä, ja se puoltaa kalaöljyn käyttöä ravintolisänä raskauden aikana.

Ennestään tiedetään, että omega-3-rasvahappojen vähäinen saanti raskauden aikana on yleistä ja että se altistaa äidin raskaus-ja imetysajan masennukselle ja syntyvän lapsen astmalle ja muille allergioille. Tanskalaiset lastenlääkärit tutkivat äidin raskauden aikana nauttiman kalaöljylisän vaikutusta astmaan ja hengitystieinfektioihin lapsen viiden ensimmäisen elinvuoden aikana.

Vuonna 2008 aloitettuun tutkimukseen valittiin 736 raskaana ollutta naista, joille annettiin joko lumetta (oliviiviöljyä) tai kalaöljyä 24 raskausviikosta alkaen synnytykseen asti ja vielä viikko sen jälkeen. Kalaöljyn päiväannos oli 4 kapselia á 1 000 mg, jolloin EPAa ja DHA:ta tuli yhteensä 2,4 g/vrk. Päiväannos sisälsi EPAa 1,32 g ja DHA:ta 0,89 g. Kalaöljy sisälsi 60–85 % omega-3-rasvahappoja (EPA ja DHA), mikä on paljon enemmän kuin peruskalaöljyn omega-3-määrä (n. 30 %).

Lapset kuuluivat Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood 2010 (COPSAC2010) –kohorttiin, jota seurattiin viisi vuotta syntymän jälkeen. Äidit, lapset ja tutkijat oli sokkoutettu siten, etteivät he tienneet lasten kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana keiden lasten äidit olivat saaneet lumetta ja keiden kalaöljyä. Kahtena seuraavana vuotena (elinvuodet 3–5) vain tutkijat eivät tienneet kumpaan ryhmään lapsi kuului. Näin pyrittiin varmistamaan, etteivät tutkijoiden asenteet päässeet vaikuttamaan tuloksiin.

Tutkimuksen ensisijainen kohde oli lasten hengityksen vinkuminen tai astma ja toissijaisina kohteina olivat alempien hengitysteiden tulehdukset (infektiot), astman paheneminen, ihottuma ja herkistyminen allergeeneille.

Kaikkiaan 695 lasta pysyi mukana seurannassa loppuun asti, ja 95,5 prosenttia lapsista oli seurannassa kolme ensimmäistä elinvuottaan. Kalaöljyä saaneiden äitien lapsista 16,9 prosentilla ja 23,7 prosentilla lumetta saaneiden äitien lapsista todettiin pysyvää hengityksen vinkunaa tai astmaa. Toisin sanoen kalaöljyn käyttö ehkäisi lasten sairastumisia 30,7 %. Tehokkainta kalaöljy oli äideillä, joiden veren EPA- ja DHA-pitoisuudet olivat olleet pienimmät (alimmassa kolmanneksessa). Tässä äitien ryhmässä kalaöljyä saaneiden äitien lapsista sairastui 17,5 %, kun taas oliiviöljyä saaneiden verrokkiäitien lapsista sairastui 34,1 %. Ero oli paitsi ilmeinen myös tilastollisesti merkitsevä (p<0,011).

Kalaöljy vähensi myös lasten alempien hengitysteiden infektioita, mutta ihottumissa ja allergeeniherkkyyksissä ei ilmennyt eroja ryhmien kesken (olisi pitänyt antaa probiootteja, jolloin niissäkin olisi todennäköisesti tullut eroja).

Astman esiintyminen lapsilla

Grafiikka näyttää, kuinka astmaa ja henigityksen vinkunaa ilmeni viitenä ensimäoisenä elinvuotena vähemmän kalaöljyä (n-3 LCPUFA) kuin lumetta (Placebo) saaneiden äitien lapsilla.

"Kalaöljyn nauttiminen raskauden viimeisellä kolmanneksella vähensi kolmanneksella lasten absoluuttista riskiä sairastua hengitysteiden vinkumiseen, astmaan ja alempien hengitysteiden infektioihin", päättelivät lastenlääkärit raportissaan. Noin 150 000 tanskalaista laste sairastaa astmaa, joten tutkimustulos on erittäin tärkeä.  "Jos pystymme estämään joka kolmannen lapsiastmatapauksen, on kalaöljyn merkitys suuri" sanoo professori Bisgaard. Hön on tutkinus astmaa yli 30 vuotta. Tulos oli niin merkittävä, että lehti laati siitä pääkirjoituksen. (Ramsden 2016).

Tutkimussuunnitelma on luettavissa maksutta ClinicalTrials-rekisteristä NCT00798226.

Tutkijat edustavat seuraavia tutkimuslaitoksia

  1. COPSAC (Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood), Herlev and Gentofte Hospital, University of Copenhagen,
  2. Center for Fetal Programming, Statens Serum Institut (S.F.O.), Copenhagen,
  3. Department of Pediatrics, Naestved Hospital, Naestved,
  4. DTU Bioinformatics, Technical University of Denmark, Kongens Lyngby,
  5. Faculty of Science, Chemometrics and Analytical Technology, University of Copenhagen,
  6. Department of Kinesiology, University of Waterloo, Waterloo, ON, Canada ja
  7. Department of Nutrition, Harvard School of Public Health, Boston.
Bisgaard H, Stokholm J, Chawes BL et al. Pregnancy and Wheeze and Asthma in Offspring. New England Journal of Medicine 2016; 375:2530-2539 December 29, 2016 DOI: 10.1056/NEJMoa1503734

Ramsden CE. Breathing Easier with Fish Oil — A New Approach to Preventing Asthma? Editorial. New England Journal of Medicine 2016; 375:2596-2598 December 29, 2016 DOI: 10.1056/NEJMe1611723

Tohtori Tolosen kommentti

Ihme ja kumma: Savon Sanomat uutisoi tanskalaistutkimuksen 1.1.2017. Tutkimus on saanut osakseen valtavan suuren huomion mmailmalla lääketeiteellisissä uutisissa: MedPageToday, Reuters, The Scientist ja kymmenet muut uutistoimistot. Tutkimustulos ei yllätä, sillä tutkijat ovat tienneet jo kauan kalaöljyn hyödyt raskauden aikana. Mm. EU on suositellut kalaöljyä raskaana oleville.

"Äidin raskaudenaikainen omega-3-monityydyttymättömien rasvahappojen saanti oli yhteydessä pienempään riskiin sairastua lapsuusiän astmaan. Omega-6-rasvahappoihin kuuluvan arakidonihapon (20:4n-6) saanti puolestaan oli yhteydessä suurempaan astmariskiin", kirjoitti lääkäri Mirka Lumia väitöskirjassaan (Tampereen yliopisto 2014). Raskauden aikana kannattaa nauttia kalaöljyä, sillä se vähentää lapsen riskiä sairastua allergioihin, todetaan myös puolueettomassa Cochrane Instituten analyysissa (Gunaratne ym. 2015). Itse olen suositellut jo vuosikymmenien ajan odottaville äideille kalaöljyä, probiootteja ja muita ravintolisiä (lue lisää alla olevasta linkistä).

Gunaratne AW, Makrides M, Collins CT. Maternal prenatal and/or postnatal n-3 long chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) supplementation for preventing allergies in early childhood. Cochrane Database Systematic Reviews. 2015 Jul 22;7:CD010085. [Epub ahead of print] Review.