Ikääntyvien ihmisten D-vitamiinin tarve on 100 µg/vrk

Yli 65-vuotiaat ihmiset tarvitsevat päivittäin 100 mikrogrammaa (µg) D-vitamiinia, jotta seerumin D-vitamiinin pitoisuus nousee terveyden kannalta optimaaliselle tasolle >90 nmol/l, osoittaa Oxfordin ja New Yorkin yliopistojen yhteinen BEST-D-tutkimus. Suomalainen viranomaissuositus (10 µg/vrk) olisi syytä nostaa heti tutkimustiedon edellyttämälle tasolle. Yhdysvaltain Geriatriyhdistyskin suosittelee yli 70-vuotiaille D-vitamiinia 100 µg päivässä. Se ei aiheuta mitään haittoja, päinvastoin.

BEST-D trialiin osallistui 305 kotonaan asuvaa yli 65-vuotiasta tai vanhempaa ihmistä Oxfordshirestä. Heidät oli valittu 1 122 henkilöstä, joista osa ei täyttänyt valintakriteereitä (kaavio alla). Tutkittujen keski-ikä oli 72 vuotta. Tutkimus selvittää D-vitamiinilisien vaikutusta ikääntyvien ihmisten luunmurtumien ehkäisyssä. Heidän seeruminsa D-vitamiinin (S-D-25), parathormonin (PTH), kalsiumin, alkaalisen fosfataasin ja veren rasvojen pitoisuudet mitattiin ja lisäksi selvitettiin osallistujien paino, fyysinen kunto (mm. käsien puristusvoima), verenpaine ja muita sydäntautien riskitekijöitä. Sen jälkeen osallistujat arvottiin kolmeen noin sadan henkilön ryhmään, joille annettiin vuoden ajan päivittäin joko

  • lumetta (n=101)
  • 2000 IU eli 50 µg D3-vitamiinia (n=102) tai
  • 4000 IU eli 100 µg D3-vitamiinia (n=102)
    (IU=International Unit, kansainvälinen yksikkö. Se muunnetaan µg:ksi jakamalla luku 40:llä).

BEST-D Trial

Alussa osallistujien S-D-25 oli keskimäärin 50 ± 18 nmol/l, mutta se suureni vuoden kuluessa keskimäärin 53:een ± 16 (lume), 102:een ± 25 (50 µg/vrk) tai 137:ään ± 39 (100 µg/vrk) nmoliin/l. Näiden kolmen ryhmän jäsenistä >90 nmolin/l rajan ylitti 1 % (lume), 70 % (50 µg/vrk) ja 88 % (100 µg/vrk). Hoitomyöntyvyydeksi arvioitiin noin 70 % eli tämän verran osallistujista uskottiin noudattaneen annettuja hoito-ohjeita, mikä on tavanomainen määrä pitkäaikaisissa hoitokokeiluissa. Kuten yllä olevasta kaaviosta näkyy, loppuun asti mukana pysyi 97, 98 ja 95 henkilöä eri ryhmissä. Placebo=lume.

BEST-D labratulokset

Kuva osoittaa, kuinka seerumin D-vitamiinin pitoisuudet (25(OH)D (Suomessa merkitään S-D-25), PTH ja kalsium muuttuivat 12 kuukauden aikana eri ryhmissä. Kumpikaan D-vitamiiniannoksista ei suurentanut liikaa seerumin PTH:ta tai kalsiumia. D-vitamiinilisillä ei ollut merkittäviä vaikutuksia painoon, fyysiseen kuntoon tai mitattuihin sydäntautien riskitekijöihin. D-vitamiiniin liittyviä sivuvaikutuksia ei ilmennyt.

Ikääntyvät ihmiset tarvitsevat päivittäin 100 µg D3-vitamiinia saavuttaakseen 90 nmolin/l S-D-25-pitoisuuden, joka on alin sairauksilta suojaava pitoisuus, päättelevät tutkijat. Tämä D-vitamiiniannos on turvallinen, eikä se suurenna seerumin kalkium- eikä PTH-pitoisuutta [kuten Suomen ravitsemuseliitti on pelotellut], he korostavat. Nykyiset 10–20 µg:n viranomaissuositukset eivät riitä nostamaan ikääntyvien ihmisten S-D-25-pitoisuutta ihanteelliseksi eli yli 90 nmolin/l.

Tutkijat edustavat seuraavia tutkimuslaitoksia:

1 Hightown Surgery, Banbury, Oxfordshire, UK.

2 Clinical Trial Service Unit (CTSU) and Epidemiological Studies Unit and MRC Population Health Research Unit, Nuffield Department of Population Health, University of Oxford, Oxford, UK.

3 Department of Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, New York University Langone Medical Center, New York, NY, USA.

4 Clinical Trial Service Unit (CTSU) and Epidemiological Studies Unit and MRC Population Health Research Unit, Nuffield Department of Population Health, University of Oxford, Oxford, UK.

Tutkimusta rahoittivat
British Heart Foundation (PG/12/32/29544) ja British Heart Foundation Centre for Research Excellenc.

Tutkimustulokset ja tieteellisen artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevista linkeistä

BEST-D: Biochemical Efficacy and Safety Trial of Vitamin D

Hin H, Tomson J, Newman C, et al. Optimum dose of vitamin D for disease prevention in older people: BEST-D trial of vitamin D in primary care. Osteoporosis International 2016 Dec 16. doi:10.1007/s00198-016-3833-y Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Suomen viralliset D-vitamiiniasiantuntijat (Lamberg-Allardt, Schwab, Fogelholm, Hakala ym.) pitävät riittävänä S-D-25- pitoisuutena 50 nmol/l. Kuopiolaiset ravitsemusterapian professori Ursula Schwab ja kliinisen ravitsemustieteen professori Jussi Pihlajamäki toistavat tämän vanhentuneen käsityksen uusimmassa Duodecimin numerossa (2016;132:2329). Heidän tietonsa eivät näytä olevan ajan tasalla.

Tiedätkö mistä tämä vanhentunut käsitys on peräisin? Se tulee 675 saksalaisen ruumiin tutkimuksesta, jossa mitattiin luuston tiheyttä. Lukemalla ei ole mitään tekemistä muiden sairauksien ehkäisyn tai hoidon kanssa. Kuten uusi tutkimuskin osoittaa, pitoisuuden tulisi olla vähintään 90 nmol/l. Se ehkäisee muiden muassa flunssaa ja muita infektioita. D-vitamiinilisä (83–107 µg/vrk) vähentää vanhusten hengitystietulehduksia, uutisoivat Duodecim/Iltalehti 22.11.2016. Insuliiniresistentin henkilön ja diabeetikon S-D-25:n tulisi olla vähintään 100 nmol/l (mielellään 125–150 nmol/l). Sama koskee astmaatikkoja, atoopikkoja. reumaatikkoja ym. kroonisia tauteja sairastavia aikuisia. Monissa maissa (Viro, Ranska, Espanja ym.) laboratorioiden viiteväli on 75–250 nmol/l. Toksinen raja on 375 nmol/l. [Itselläni pitoisuus on 150 nmol/l.]

Yle uutisoi 20.12.2016 virheellisesti D-vitamiinitutkimuksen
Lähetin palautetta Ylelle, että uutisen otsikointi on virheellinen ja harhaanjohtava. Tutkimus osoittaa ainoastaan sen, etteivät suositusten mukaiset liian pienet D-annokset riitä nostamaan S-D-25:ttä yli 90 nmol/l, eikä siis ehkäisemään sairauksia.
Kehotin Yleä uutisoimaan tämän Oxfordin yliopiston tuoreen tutkimuksen.