D-vitamiini ja atooppinen ihottuma

D-vitamiinin nauttiminen, viranomaissuositusta suurempina annoksina, auttaa atooppisessa ihottumassa (maitoruvessa), osoittaa uusi koostetutkimus (meta-analyysi). Sen julkaisi ravitsemustieteilijöiden ammattilehti Nutrients. Tulokset osoittavat, että D-vitamiinin viranomaissuositus on aivan liian pieni atopiaa poteville lapsille ja aikuisille. Tutkimus tukee atooppisten ihmisten käytännön kokemuksia.

Ihotautilääkärit myöntävät, etteivät he osaa hoitaa atooppista ihottumaa terveeksi. Hoidoksi määrätään kortisonia sisältäviä voiteita ja kutinaan antihistamiineja. Ne eivät kuitenkaan vaikuta taudin syyhyn eli väärin toimivaan immuunijärjestelmään. Lääkehoidolla on myös ikäviä sivuvaikutuksia, joiden vuoksi hoitomyöntyvyys on usein heikkoa. D-vitamiinin nauttiminen viranomaissuositusta suurempia annoksina tarjoaa uuden tehokkaan ja turvallisen hoitokeinon.

Itse olen neuvonut atopiapotilaille ravintolisiä jo yli 30 vuotta hyvällä menestyksellä. Vuonna 2012 julkaistiin Cochrane-katsaus, jossa lähinnä peloteltiin D-vitamiinin vaaroilla (Bath-Hextall, ym. 2012). Katsaus sisälsi kuitenkin vain kaksi melko heikkotasoista tutkimusta. Nyt aiheesta on julkaistu seitsemän erillistutkimuksen meta-analyysi, joka puoltaa D-vitamiinin käyttöä atopian hoidossa. D-vitamiini tuottaa ihossa bakteereita tappavia valkuaisaineita (peptidejä), katelisidiiniä ja β-defensiiniä, jolloin ihon raapimsesta aiheutuva infektio rauhoittuu ja pääsee paranemaan.  

atopia ja D-vitamiini -tutkimus

Meta-analyysin aineisto seulottiin 920 erillistutkimuksen joukosta. Lopulliseen analyysiin kelpuutettiin 7 havainnointitutkimusta (906 atopiapotilasta ja 657 verrokkia) ja 4 kliinistä supplementaatiotutkimusta (104 D-vitamiinia ja 90 lumetta saanutta atopiapotilasta)..

Analyysin tutkimuksiin oli osallistunut yhteensä 986 atoopikkoa ja 657 tervettä verrokkia. Heidän seeruminsa D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) oli mitattu, jolloin ilmeni, että atoopikkojen pitoisuus oli keskimäärin 5 nmol/l pienempi kuin verrokkien (p < 0.0001).

Tutkijat analysoivat tuloksia myös potilaiden iän perusteella. Atopiaa potevien lasten pitoisuudet olivat merkitsevästi pienempiä kuin terveiden verrokkilasten (p = 0.0006). Aikuisilla ero oli vähäisempi, eikä saavuttanut tilastollista merkitsevyyttä (p = 0.50). Eron pienuus saattoi johtua vähäisestä potilas- ja verrokkimäärästä (134 potilasta ja 128 verrokkia).

Tärkeämpää kuin pelkkä veren D-vitamiinin vertailu oli neljän satunnaistetun lumekontrolloidun kliinisen tutkimuksen tulos: 25–40 mikrogramman (µg) päiväannoksilla D-vitamiini vähensi 1–2 kuukaudessa merkitsevästi (p< 0.00001) ihottuman oireita, joita arvioitiin menetelmillä nimeltään Scoring Atopic Dermatitis (SCORAD) index ja Eczema Area and Severity Index (EASI).

Lumeryhmään verrattuna D-vitamiinin anto vähensi atopian vaikeusastetta ja paransi sen oireita ja kliinisiä löydöksiä”, päättelivät eteläkorealaiset ihotautilääkärit ja gynegologit.

Kim MJ, Kim S-N, Lee YW et al. Vitamin D Status and Efficacy of Vitamin D Supplementation in Atopic Dermatitis: A Systematic Review and Meta-Analysis Nutrients 2016, 8(12), 789; doi:10.3390/nu8120789 Free Full text pdf
Bath-Hextall, F.J.; Jenkinson, C.; Humphreys, R.; Williams, H.C. Dietary supplements for established atopic eczema. Cochrane Database Syst. Rev. 2012, 2, CD005205.