EPA-rasvahappo parantaa paksu- ja peräsuolisyöpien ennustetta

Puhtaan EPA-rasvahapon anto ravintolisänä paksu- ja peräsuolisyöpäpotilaille ennen maksan epäpesäkkeen poistoleikkausta suurentaa heidän punasolujensa ja syöpäkasvaintensa EPA-pitoisuutta. Mitä enemmän se suurenee, sitä paremmat ovat potilaiden selviytymismahdollisuudet leikkauksen jälkeen, osoittaa englantilaisen Leedsin yliopistoklinikan kirurgien ja syöpälääkäreiden tekemä satunnaistettu kliininen EMT-tutkimus (kaksoissokko). Potilaita seurattiin yli kolme vuotta. Toinenkin uusi tutkimus osoittaa, että kalaöljy nauttiminen vähentää kuolleisuutta paksusuolisyöpään. Tulokset puoltavat puhtaan, väkevöidyn EPA-rasvahapon käyttöä näiden syöpätautien hoidossa, annoksella 2 grammaa päivässä.

Leedsin yliopistoklinikan syöpäkirurgit ovat tutkineet monta vuotta kalaöljyn 99-prosenttiseksi väkevöidyn EPA-rasvahapon vaikutuksia paksu- ja peräsuolen syöpiin (Howcroft ym. 2010). Tutkimuksia johtaa molekulaarisen gastroenterologian professori Mark Hull. Hänen työryhmänsä osoitti vuonna 2009, että EPA ehkäisee ja pienentää paksusuolen polyyppejä, joista osa voi muuttua syöväksi.

EPA vähentää tulehdusta aiheuttavan  prostaglandiini E2:n eli PGE2:n määrää veressä ja kudoksissa. Se osoitettiin mm. jo vuonna 2006 Aberdeenin yliopiston tutkimuksessa. PGE2 on arakidonihapon (AA) aineenvaihduntatuote (metaboliitti), joka edistää tulehdusta ja mm. syövän kasvua ja leviämistä. EPA-rasvahaposta syntyy prostaglandiini E3:a, joka kilpailee E2:n kanssa. Niinpä E2:n hillintä ruoan lisänä nautitulla EPAlla voi parantaa syövän ennustetta, kuten Leedsin kirurgit ja molekyylibiologit ovat osoittaneet tutkimuksissaan (West ym. 2009, Cockbain ym. 2014). He osoittivat myös, että EPA-rasvahappo ehkäisee ja pienentää paksusuolen polyyppejä, jotka voivat muuttua syöväksi. EPA vähentää kasvainten uudisverisuonten kasvua (angiogeneesiä), jolloin sen metastasointi vaikeutuu (Cockbain ym. 2010). [Itse asiassa tuumori kasvattaa niin paljon verisuonia, että ne muodostavat suurimman osan kasvaimen painosta.] Nyt kirurgit julkaisivat uuden EPA-tutkimuksensa.

Syöpäkirurgit antoivat 88 maksametastaasin poistoleikkausta odottavalle suolistosyöpäpotilaalle keskimäärin 30 päivän ajan (vaihteluväli 12–65 vrk) päivittäin joko lumetta (kapryylihappoa, potilaita = 45) tai 2 grammaa/vrk puhdasta EPA-rasvahappoa (potilaita = 43). Osa potilaista sai myös preoperatiivista kemoterapiaa. Potilaiden punasoluista ja syöpäkasvaimista mitattiin rasvahappojen pitoisuudet ennen ja jälkeen ja niiden pitoisuuksia verrattiin potilaiden elossa pysymiseen (Watson ym. 2016). Punasolujen kalvon EPA-pitoisuus kuvastaa hyvin EPAn, pitoisuutta muissa kudoksissa, kuten maksassa ja sydämessä. Tutkijat mittaisvat potiladen punasolujen EPA-pitoisuuden ennen EPA-hoidon aluka, leikkauksen aikana ja 18 kuukauden kuluttua. kaiken kaikkiaan seuranta kesti yli 3 vuotta (kuva alla). EPA-pitoisuuksia verrattiin eloonjäämiseen, sillä tiedetään, että etäpesäkkeistä ja levinnyttä syöpää sairastavista vain noin 10-15 prosenttia elää viisi vuotta, joten ennusteessa on parantamisen varaa.

EPAn nauttiminen suurensi punasolujen EPA-pitoisuutta keskimäärin 1,26 (± 0,14) % ja kasvainten EPA-pitoisuutta keskimäärin 40 %, mutta eri potilaiden välillä ilmeni suuria eroja. Ne eivät johtuneet EPA-hoidon kestosta eivätkä hoitomyöntyvyydestä. Mitä enemmän punasolun EPA-pitoisuus suureni, sitä parempi oli potilaan ennuste 18 kuukauden seurannassa leikkauksen jälkeen. EPA-valmiste oli hyvin siedetty, eikä sivuvaikutuksia ilmennyt edes leikkauksen jälkeen. EPA-rasvahappo vähentää angiogeneesiä (verisuonten uudiskasvua), jolloin syövän leviäminen muualle elimistöön estyy tai vähenee, päättelevät suolikirurgit.

EPA-pitoisuuden nousut

Punasolujen EPA-pitoisuudet eri yksilöillä ennen EPA-hoidon alkua (baseline), hoidon päätyttyä (Post-treatment) ja myöhemmin seurannan aikana (Washout). Eriväriset viivat kuvaavat yksilöitä. Eri yksilöiden välillä oli suuret erot. Joillakin potilailla EPA-pisoisuus suureni paljon, joillakin taas vähemmän. Pitoisuudet jäivät melko pieniksi, koska hoitoaika oli lyhyt, keskimäärin vain 30 vrk, eivätkä EPA-pitoisuudet ehtineet vielä saavuttaa maksimiatasojaan ennen kuin EPAn anto lopetettiin ja pitoisuudet alkoivat aleta.

Potilaiden eloonjäänti

Punasolun EPA-pitoisuus korreloi potilaiden elossa pysymiseen ( survival %) leikkauksen jälkeen. Ylempi yhtenäinen viiva kuvaa potilaita, joiden EPA-pitoisuus oli suuri, ≥ 1,22 %  ja alempi katsoviiva potilaita, joiden pitoisuus oli < 1,22 % (prosenttiosuus solukalvon kaikista rasvahapoista). Suuren EPA-pitoisuuden potilaat (n=49) säilyivät paremmin elossa kuin pienen EPA-pitoisuuden potilaat (n=29).

Tämä oli maailman ensimmäinen tutkimus laatuaan, ja sen tulosten perusteella syöpäkirurgit suosittelevat tulevissa tutkimuksissa paksusuolisyöpäpotilaiden punasolun EPA:n mittaamista. EPA-hoito voi parantaa potilaan selvitymismahdollisuuksia leikkauksen jälkeen, päättelevät kirurgit ja syöpäbiologit.

III-vaiheen kliininen jatkotutkimus, jossa verrataan EPA- ja lumehoidon vaikutuksia potilaiden eloonjäämiseen on jo suunniteltu ja siihen on saatu rahoitus, kirjoitti tutkimusta johtanut professori Mark Hull minulle sähköpostilla (Section of Molecular Gastroenterology, Leeds Institute of Biomedical & Clinical SciencesSt James's University Hospital). The seAFOod Polyp Prevention trial – jossa myös verrataan väkevöidyn EPA-rasvahapon ja lumeen vaikutusta suolistopolyyppien kasvuun – julkaistaan ensi vuonna (Hull ym. 2013).

Nyt julkaistun raportin tutkimussuunnitelma on Clinical Trials –rekisterissä:

Eicosapentaenoic Acid (EPA) for Treatment of Colorectal Cancer Liver Metastases (EMT)

Vastaavanlainen EPA-hoitotutkimus on käynnissä Kiinassa Sun Yat-sen -yliopistosairaalassa.maha- ja suolistosyöpää sairastavilla, kemoterapiaa saavilla potilailla.  Tutkimussuunnitelma on vapaasti luettavissa Yhdysvaltain terveysviraston Clinical trials -sivustolta NCT01048463.

kalaöljyn vaikutuksia paksusuolen syövässä

Kuva. Kalaöljyn suotuisia vaikutuksia paksusuolen syövässä. Siniset nuolet: paranee/kohenee, punaiset nuolet: pienenee/vähenee. Lähde: Lee ym. 2017.

Japanissa Yokohaman City Universityn gastroenterologian klinikassa tutkitaan E-EPAn (2,7 g/vrk) vaikutusta paksusuolen syövän adenoomien ehkäisyyn (Higurashi ym. 2012).

Kalaöljyn rasvahapot vähentävät kuolleisuutta paksusuolisyöpään, osoittaa Harvarvin yliopiston seuruututkimus, jonka aineistona oli 1659 potilasta. Kuolleisuus syöpään oli vähäisintä niillä potilailla, jotka olivat syöneet kalaöljyä vähintään 300 mg päivässä (Song ym. 2016). Toinenkin amerikkalainen tutkimus vahvistaa, että EPA ehkäisee paksusuolisyövän kasvua ja leviämistä sekä herkistää syöpäsoluja kemoterapialle (De Carlo ym. 2013). 

Australialaisten syöpälääkäreiden tekemä tutkimus puoltaa EPAn käyttöä paksusuolisyövän täydentävänä hoitona (Reed ym. 2007). Australiassa tehty 17 vuotta kestänyt terveiden ikäihmisten seurantatutkimus osoittaa, että mitä enemmän veressä on EPA-rasvahappoa sitä vähemmän ennenaikaisia kuolemia (Miura ym. 2016). EPA-rasvahappo antaa terveyttä ja pitkää ikää.

Myös D-vitamiini ja berberiini parantavat suolistosyöpien hoitotuloksia ja ehkäisevät kemoterapian ja sädehoidon haittavaikutuksia. Lue lisää alla olevasta linkistä.
Berberiini suolistosyöpien tukihoitona.

Lääkäri, joka kieltää syöpäpotilasta nauttimasta ravintolisiä tekee potiaalle valtavan karhunpalveluksen.

Lee JY, Sim TB, Lee JE, Na HK. Chemopreventive and Chemotherapeutic Effects of Fish Oil derived Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Colon Carcinogenesis. Review. Clinical Nutrition Research. 2017 Jul;6(3):147-160. doi: 10.7762/cnr.2017.6.3.147. Free Full Text
Hull MA, Sandell AC, Montgomery AA, et al. A randomized controlled trial of eicosapentaenoic acid and/or aspirin for colorectal adenoma prevention during colonoscopic surveillance in the NHS Bowel Cancer Screening Programme (The seAFOod Polyp Prevention Trial): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2013 Jul 29;14(1):237. Free Full Text
Cockbain AJ, Volpato M, Race AD, et al. Anticolorectal cancer activity of the omega-3 polyunsaturated fatty acid eicosapentaenoic acid. Gut. 2014 Nov;63(11):1760-8. doi: 10.1136/gutjnl-2013-306445.
Watson H, Cockbain AJ, Spencer J, et al. Measurement of red blood cell eicosapentaenoic acid (EPA) levels in a randomised trial of EPA in patients with colorectal cancer liver metastases. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2016 Dec;115:60-66. doi: 10.1016/j.plefa.2016.10.003. / Free Full Text
West NJ, Clark SK, Phillipis RKS, et al. Eicosapentaenoic acid reduces rectal polyp number and size in familial adenomatous polyposis. Gut gut.2009.200642 Published Online First: 26 March 2010
Hawcroft G, Loadman PM, Belluzzi A, Hull MA. Effect of eicosapentaenoic acid on E-type prostaglandin synthesis and EP4 receptor signaling in human colorectal cancer cells. Neoplasia. 2010 Aug;12(8):618-27. Free Full Text
Song M, Zhang X, Meyerhardt JA, et al. Marine ω-3 polyunsaturated fatty acid intake and survival after colorectal cancer diagnosis. Gut 2016 doi:10.1136/gutjnl-2016-311990 Free Full Text pdf
De Carlo F, Witte TR, Hardman WE, Claudio PP. Omega-3 Eicosapentaenoic Acid Decreases CD133 Colon Cancer Stem-Like Cell Marker Expression While Increasing Sensitivity to Chemotherapy. PLoS One. 2013;8(7):e69760. doi: 10.1371/journal.pone.0069760.
Read JA, Beale PJ, Volker DH, Smith N, Childs A, Clarke SJ. Nutrition intervention using an eicosapentaenoic acid (EPA)-containing supplement in patients with advanced colorectal cancer. Effects on nutritional and inflammatory status: a phase II trial. Support Care Cancer. 2007 Mar;15(3):301-7. Abstract
Miura K, Hughes MC, Ungerer JP, Green AC. Plasma eicosapentaenoic acid is negatively associated with all-cause mortality among men and women in a population-based prospective study. Nutrition Research (New York, N.Y.). 2016 Sep 13. pii: S0271-5317(16)30435-3. doi: 10.1016/j.nutres.2016.09.006.