Kalaöljy parantaa ikääntyvien naisten lihaskuntoa

Kalaöljyn nauttiminen ravintolisänä (3 g/vrk) voi parantaa ikääntyvien naisten lihaskuntoa, ehkäistä kaatumisia ja parantaa elämänlaatua, osoittaa uusi kansainvälinen kaksoissokkotutkimus. Sen julkaisi maailman johtava ravitsemuslääketieteen lehti American Journal of Clinical Nutrition. Tutkijat suosittelevat kalaöljyn lisäämistä ikääntyvien naisten ravitsemussuosituksiin.

Terveen ihmisen vanhetessa lihasmassa vähenee 0,2–2 prosenttia vuosittain, jolloin henkilön toimintakyky vähitellen heikkenee. Tilaa kutsutaan hauraus-raihnaisuusoireyhtymäksi eli sarkopeniaksi. Sitä esiintyy joka viidennellä 50–70-vuotiaalla ja joka toisella 80 vuotta täyttäneellä ihmisellä. Sarkopeniaa voidaan ehkäistä ja hidastaa harrastamalla säännöllistä kuntoliikuntaa ja syömällä terveellisesti. Viime aikoina on herännyt kiinnostus tutkia myös ravintolisien, kuten D-vitamiinin, ubikinonin ja kalaöljyn vaikutusta sarkopenian ehkäisyssä ja jarruttamisessa. Vuonna  2012 brasilialianen tutkimus osoitti, että kalaöljy tehostaa selvästi 64 ± 1,4 -vuotiaiden naisten kuntosaliharjoittelua (Rodacki ym. 2012). Olenkin neuvonut lukijoitani: Ehkäise ajoissa sarkopeniaa!

Aberdeenin yliopiston johdolla tehtyyn tutkimukseen valittiin 50 miestä ja naista, keskimääräiseltä iältään 70 vuotta. Painoindeksi oli keskimäärin noin 25 kg/m2 (eli koehenkilöt eivät olleet ylipainoisia). Miehiä oli 27 ja naisia 23. Heidät kaikki arvottiin ja kaltaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai 18 viikkoa päivittäin 3 grammaa kalaöljyä ja toinen sai lumetta (safloriöljyä).

Stuart R. Grayn johtaman tutkimuksen aineisto

Kaavio. Tutkimuksen aineisto. Alunperin 128 valintakelpoisesta henkilöstä 58 kelpuutettiin tutkimukseen. Heidät arvottiin kalaöljy- ja verrokkiryhmiin (25 ja 33 henkilöä). Kummastkin putosi pois muutama ihminen (dropouts). Loppuun asti, 18 vikkoa, ohjelman suoritti 23 kalaöljyä syönyttä ja 27 lumetta saanutta kuntoilevaa naista.

Kumpikin ryhmä teki ohjattua lihaskunto-ohjelmaa vaikutusjakson ajan, 18 viikkoa. Alussa ja lopussa mitattiin osallistujien verestä tulehduksen merkkiaineita, lihasmassa tietokonekuvauksella (MRI), lihasten toimintakyky (dynamometrillä), eritoten yläraajojen puristusvoimaa sekä polvenojentajien (reisilihasten) voimaa ja voimantuottokykyä ja arvioitiin lihasten laatu. Entuudestaan tiedetään, että kuntosalitreeni lisää ikääntyvienkin ihmisen lihasmassaa ja lihasvoimaa, joskin vähemmän kuin nuoremmilla ihmisillä. Joidenkin aikaisempien tutkimusten mukaan kalaöljyn nauttiminen voi lisätä ikääntyvien naisten kuntosaliharjoitusten tehoa.

Tämä uusi tutkimus vahvisti nämä havainnot: kalaöljyn käyttö lisäsi lihasten toimintakykyä, mutta ei kasvattanut lihasmassaa pelkkään kuntotreeniin verrattuna. Sitä vastoin miehillä kalaöljyn nauttiminen ei tuonut eroja verum- ja lumeryhmien välille. Kalaöljy alensi koholla olleita seerumin triglyseridejä sekä miehillä että naisilla. Triglyseridit ovat sydän- ja valtimotautien riskitekijöitä. Veren sokerissa, insuliinissa ja tulehdusmarkkereissa ei havaittu merkittäviä eroja ryhmien välillä.

Naisten lumeryhmässä kuntotreenaus lisäsi lihasvoimia keskimäärin 16 prosenttia, mutta kalaöljyä nauttineilla naisilla lisäys oli peräti 34 %.

Tutkimusta johtanut tohtori Stuart R. Gray kommentoi tuloksia:Nämä löydökset tuottavat tärkeää tietoa ikääntyvien ihmisten ravitsemusohjeita varten. Niitä antavat tahot saattavat nyt harkita kalaöljylisän suosittelemista vanheneville naisille.” Naisilla lihaskunto koheni kalaöljyllä ilman lihasten kasvua, hän lisää, naisilla lihasten laatu parani. Gray ei osaa sanoa, miksei kalaöljy lisännyt miesten lihaskuntoa pelkkään kuntotreeniin verrattuna.

penkkipunnerrus

Kuvassa penkkipunnerrus. Kalaöljyn nauttiminen kuntosalitreenin lisänä lisäsi yli 100 % naisten lihaskunnon lisäystä (lumevalmisteeseen verrattuna), mutta ei miesten. Tutkijat eivät osaa selittää sukupuolten välisiä eroja.

Gray pitää tutkimustulosta merkittävänä senkin vuoksi, että yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurenee tulevina vuosina. Vuonna 2010 se oli 17 %, mutta vuoteen 2035 mennessä sen odotetaan kasvavan 23 prosenttiin. Niinpä on tärkeää etsiä tehokkaita ja turvallisia keinoja, joilla voidaan ehkäistä ikääntymiseen liittyvää lihastoiminnan katoa (sarkopeniaa eli hauraus-raihnaisuus-oireyhtymää). ”Kalaöljyn vaikutukset naisilla ovat erityisen tärkeitä, koska naiset elävät keskimäärin neljä vuotta miehiä pitempään, mutta menettävät lihaskuntoaan kymmenen vuotta miehiä aikaisemmin”, Gray toteaa.

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat yhdessä

· Institute of Medical Sciences and School of Biological Sciences, University of Aberdeen, Aberdeen, United Kingdom;
· Exeter MR Research Centre, University of Exeter, Exeter, United Kingdom;
· School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences and
· Medical Research Council Arthritis Research United Kingdom Centre for Musculoskeletal Ageing Research, University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom;
· Faculty of Health Sciences and Sport, University of Stirling, Stirling, United Kingdom;
· Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China;
· Department of Clinical Pharmacology, School of Medicine, Flinders University, Adelaide, Australia;
· Scottish Universities Environmental Research Centre, University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom.

Tutkimussuunnitelma on tässä linkissä NCT02843009

Italialaisen Tiersten yliopiston tutkijoiden julkaisema 36 erillistutkimuksen meta-analyysi vahvistaa edellä selostamaani koontitukimusta. Kalaöljy vahvistaa ikääntyvien ihmisten likaskuntoa ja ehkäisee sarkopeniaa (Buoite ym. 2018).

Fish oil supplements may improve muscle function in older women. Nursing Times 17.11. 2016
Buoite Stella A, Gortan Cappellari G, Barazzoni R, Zanetti M. Update on the Impact of Omega 3 Fatty Acids on Inflammation, Insulin Resistance and Sarcopenia: A Review. International Journal of Molecular Sciences. 2018 Jan 11;19(1). pii: E218. doi: 10.3390/ijms19010218.  Free Full Text
Da Boit M, Sibson R, Sivasubramaniam S, et al. Sex differences in the effect of fish oil supplementation on the adaptive response to resistance exercise training in older people: a randomized control trial. American Journal of Clinical Nutrition First published November 16, 2016, doi: 10.3945/ajcn.116.140780
Rodacki CLN, Rodacki ALF, Pereira G, et al. Fish-oil supplementation enhances the effects of strength training in elderly women. American Journal of Clinical Nutrition 2012; 95(2) 428-436. Free Full Text