D-vitamiinista on apua autistisille lapsille

Autismiin ei ole ollut tähän mennessä parantavaa lääke- tai muuta hoitoa. Nyt käytännön kokemukset ja kansainvälinen kliininen kaksoissokkotutkimus viittavat siihen, että D-vitamiinista, enintään 125 mikrogramman (µg) päiväannoksella, saattaa olla merkittävää hyötyä. Annos on yli kymmenkertainen viranomaissuositukseen nähden. Mitään sivuvaikutuksia ei kuitenkaan ole ilmennyt.

Psykiatri John Cannell, Vitamin D Councilin perustaja ja ylläpitäjä, julkaisi vuonna 2008 maailman ensimmäisen tutkimuksen, jossa hän esitti että D-vitaminivajeen ja autismin välillä vallitsee yhteys.  Hän sai tämän idean siitä, että autismia esiintyy eniten pilvisillä ja sateisilla alueilla. Sen jälkeen on havaittu, että Autististen lasten seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) on usein erittäin pieni (Bala ym. 2016), mikä on antanut aihetta suurentaa sitä D-vitamiinilisillä.

Yksittäisissä potilastapauksissa D-vitamiinista onkin ollut merkittävää hyötyä joillekin autistisille lapsille, kuten tälle kiinalaispojalle. Pojan seerumin D-vitamiinin pitoisuus oli ennen D-vitamiinihoitoa vain 31 nmol/l (viiteväli on 75–150 nmol/l). Hän sai pistoksena lihakseen 3 750 mikrogrammaa (µg) D3-vitamiinia kerran kuukaudessa ja sen lisäksi vielä suun kautta päivittäin 10 µg. Päiväannokseksi tuli siten yhteensä 135 µg. S-D-25 nousi kahdessa kuukaudessa 203 nmoliin/l. Jatkossa pojalle on annettu D-vitamiinia niin paljon, että S-D-25 pysyy 125 nmolin yläpuolella, kirjoitti yksi tutkijoista, tohtori Lin Du minulle sähköpostitse. Pojas keskeiset autismin oireet vähenivät merkittävästi D-vitamiinihoidolla.

Yksittäistapaukset ovat antaneet aiheen tehdä kliininen kaksoissokkotutkimus tieteen kultaisen käytännön mukaisesti. Assiut-yliopiston johtamaan tutkimukseen valittiin 109 egyptiläistä autistista lasta, 85 poikaa ja 24 tyttöä, iältään 3–10 vuotta. Heidät arvottiin kahteen ryhmään, joista toinen sai lumetta ja toinen D3-vitamiinia neljä kuukautta. D-vitamiiniannos oli 300 IU/kg eli 7,5 µg/kg, mutta korkeintaan 5 000 IU eli 125 µg päivää kohti. Kaikista lapsista mitattiin vaikutusjakson alussa ja lopussa seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25). Autismin oireiden vaikeusastetta ja lasten sosiaalista käyttäytymistä arvioitiin vaikutusjakson alussa ja lopussa seuraavin menetelmin:

Tutkimussuunnitelma on rekisteröity tunnuksella UMIN000020281.

CARS-pisteet paranivat 4–10 pistettä 42:lla (76,4 %) D:tä saaneista lapsista  ja 1–3 pistettä 10:lla (18,2 %) D-vitaminia saaneista lapsista. Vain kolmen lapsen (5,3 %) tulos  ei parantunut.

D-vitamiiniannokset olivat hyvin siedettyjä, eikä haittavaikutuksia ilmennyt. Autismin oireet lievenivät D-vitaminiryhmässä merkitsevästi neljässä kuukaudessa. Lumetta saaneilla verrokeilla tilanne säilyi entisellään. Tutkimus osoitti reilun D-vitamiinin saannin olevan tehokasta ja turvallista autististen lasten hoidossa.

"Autismin oireet, kuten ylivilkkaus, sosiaalisista tilanteista vetäytyminen jne. vähenivät merkitsevästi D-vitamiinilla", sanoo tutkimusta johtanut neurologi Khaled Saad.

Johtopäätökset: Tämä on ensimmäinen kaksoissokkotutkimus, joka osoitti D3-vitamiinilisän olevan tehokasta lasten autismin hoidossa. Tutkijat suosittelevat D-vitamiinihoitoa autistisille lapsille. Kirjoittajat toivovat lisää laajempia tutkimuksia tästä aiheesta. Tutkimus on raportoitu mm.Science Daily  ja Nutraingredients.com -sivustoilla, joita lukevat mm. lääkärit ja ravitsemustieteilijät. Tutkimus on lyönyt ällikällä autismiyhdistykset, jotka pitävä "liian aikaisena" edes kokeilla lapsiin vitamiini- tai muuta ravintolisähoitoa, vaikka se on halpaa eikä siitä ole kenellekään haittaa eikä vaaraa. Seerumin D-vitamiinin pitoisuuden seuraaminen vasrmistaa sen, ettei haittoja pääse kehittymään.

Tutkimuksen teki ja julkaisi yhdessä kahdeksan tutkimuslaitosta: Egyptiläiset Assiut-, Aswaun- ja South Valley -yliopistot, saudi-arabialainen Almajmaah-yliopisto, norjalainen Council for Nutritional and Environmental Medicine (Mo i Rana), kiinalainen First Hospital of Jilin, englantilainen Exeterin yliopisto, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. Tulokset julkaisi arvostettu tiedelehti Journal of Child Psychology and Psychiatry, joten sitä on vaikea vähätellä.

D-vitamiini muuntuu elimistössä hormoniksi, joka tuottaa aivoissa serotoniinia. Se saattaa auttaa autistisessa tautikirjossa, ilmenee Kalifornian yliopiston (Berkley) biologian professorin Bruce N. Amesin työyhmän tutkimuksista (Patrick ja Ames 2014). Autismissa vallitsee myös tavallista suurempi hapetusstressi, jota tulisi vaimentaa antioksidanteilla, esim. karnosiinilla (McGinnis 2004, Rossignol 2009). Australialai-hollantilainen tutkimus osoittaa, että synnytyksen tienoilla äidillä oleva D-vitamiinivaje altistaa lapsen autismille (Vinkhuyzen ym. 2017). Tämä on tärkeä tieto, sillä Suomessa eivät läheskään kaikki raskaana olevat naiset ota riittävästi D-vitamiinia.

Aikaisemmin on jo osoitettu, että karnosiini- ja  rasvahappohoito saattaa parantaa aivan dramaattisesti autistisen lapsen elämää (klikkaa viereisen palstan linkkeihin). Suomalaisen autistisen tytön äiti kirjoitti minulle: "Minulla on 13-vuotias autistinen tyttö, jolle aloin viime keväänä antamaan E-Epa-kapseleita 2 päivässä. Valtava muutos on tapahtunut hänen käyttäytymisessään, ja hän oppi myös aivan yllättäen lukemaan."

Nämäkin käytännön kokemukset ja tutkimukset osoittavat, että Lääkäriseura Duodecim on tehnyt megaluokan virheen pilkatesssaan vuosikymmenien ajan ravintolisien käyttöä "uskomushoidoksi".

Vitamin D supplements may benefit children with autism spectrum disorder. Science Daily 21.11.2016

Vitamin-D supplements shown to significantly improve autism symtoms. Nutraingredients.com 22.11.2016

Saad K, Abdel-Rahman AA, Elserogy YM, et al. Randomized controlled trial of vitamin D supplementation in children with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2016 Nov 21. doi: 10.1111/jcpp.12652. / Preview
Bala KA, Doğan M, Mutluer T, et al. Plasma amino acid profile in autism spectrum disorder (ASD).
European Review for Medivcal and Pharmacological Sciences. 2016 Mar;20(5):923-9. Free Full Text pdf
McGinnis WR. Oxidative stress in autism. Alternative Therapies in Health and Medicine. 2004 Nov-Dec;10(6):22-36; quiz 37, 92. PubMed

Rossignol DA. Novel and emerging treatments for autism spectrum disorders: a systematic review. Annals of Clinical Psychiatry. 2009 Oct-Dec;21(4):213-36. Free Full Text pdf
Vinkhuyzen AAE, Eyles DW, Burne THJ, et al. Gestational vitamin D deficiency and autism spectrum disorder. BJPsych Open. 2017 Apr 10;3(2):85-90. doi: 10.1192/bjpo.bp.116.004077. eCollection 2017 Mar.