Magnesium ja kromi yhdessä parantavat insuliiniresistenssiä

Insuliiniresistenssi vaivaa monta sataa tuhatta suomalaisista. Tila johtaa usein tyypin 2 diabeteksen ja sydäntaudin puhkeamiseen. Siitä voidaan ehkäistä säännöllisellä kuntoliikunnalla, vhh-ruokavaliolla ja tietyillä ravintolisillä. Uusi kiinalainen kliininen tutkimus osoittaa, että magnesiumin ja orgaanisen kromin yhdistelmä parantaa insuliiniresistenssiä paremmin kuin kumpikaan aine yksinään. Lääkärit – ravitsemustieteilijöistä ja -terapeuteista puhumattakaan – eivät yleensä tunne ravintolisiä eivätkä niiden synergistä yhteisvaikutusta, eivätkä osaa käyttää niitä potilaittensa hoitoon. Kehotankin ihmisiä olemaan aktiivisia ja käyttämään hyväkseen uusinta tutkittua tietoa terveytensä vaalimisessa.

Ennestään tiedetään, että diabeetikot potevat usein piilevää magnesiumin ja kromin puutetta. Niinpä on luontevaa tutkia, voitaisiinko näillä ravintolisillä parantaa insuliiniresistenssiä ja muita sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä.

Tutkimukseen valittiin 120 insuliniresistenssiä sairastavaa potilasta, iältään 45–59 vuotta. Heidät kaltaistettiin neljään yhtä suureen ryhmään, jotka saivat suun kautta kolme kuukautta päivittäin yhtä seuraavista hoidoista:

  1. lume (verrokit)
  2. 160 mikrogrammaa (µg) orgaanista hiivakromia (Cr)
  3. 200 mg magnesiumia (Mg-karbonaattina)
  4. 160 µg Cr plus 200 mg Mg.

Ennen kokeen alkua ja sen jälkeen kaikista mitattiin paastoverensokeri, veren paastoinsuliini, punasolujen Cr ja Mg, GLUT4, GSK3β (glykogeenisyntetaasikinaasi-3-3β) mRNA-pitoisuus aktivoiduissa T-lymfosyyteissä. Lisäksi laskettiin insuliiniresistenssi-indeksi (IRI).

Ryhmä 4:ssä – mutta ei muissa ryhmissä – havaittiin merkitsevät vähenemiset paastoverensokerissa (0,37 mmol/l), paastoinsuliinissa (2,91 μIU/ml) ja IRI:ssä (0,60). Samoin vain ryhmässä 4 todettiin kokeen lopussa merkitsevästi edulliset muutokset GLUT4:ssä (2,9-kertainen nousu), GSK3β:ssa (2,2-kertainen väheneminen).

Johtöpäätökset: Yhdistämällä magnesiumin ja orgaanisen kromin nauttiminen saadaan insuliniresistenssi vähenemään paremmin kuin pelkällä kromilla tai magnesiumilla. Yhdistelmä voi parantaa GLUT4- ja GSK3β-lukemia, mikä merkitsee sokeriaineenvaihdunnan paranemista.

Dou M, Ma Y, Ma AG, et al. Combined chromium and magnesium decreases insulin resistance more effectively than either alone. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. 2016 Dec;25(4):747-753. doi: 10.6133/apjcn.092015.48. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

Magnesiumin päiväannos tässä kokeessa oli turhan pieni. Isommalla annoksella, esim. 350 mg, olisi voitu saada yksinään parempi hoitovaikutus. Yhdessä kromin kanssa pienempikin annos oli näköjään tehokas. Berberiini on myös erinomaisen tehokas ja suosittu ravintolisä sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden itsehoitoon. Suomen terveyskaupoista, apteekeista ja päivittäistavaraliikkeiden luontaistuoteosastoilta saa orgaanisella kromilla (kromipikolinaatilla) terästettyä berberiiniä.

Eräät suomalaiset lääkärit ovat vihdoinkin oivaltaneet, että insuliiniresistenssihän se siellä sepalvaltimotaudin takana luuraakin (Tikkanen ym. 2016). Tähän asti lääketeolisuuden lahjomat lääkärit ovat syyttäneet (virheellisesti) rasvaista ruokaa ja kolesterolia.

Tikkanen, E., Pirinen, M., Sarin, A. et al. Genetic support for the causal role of insulin in coronary heart disease. Diabetologia (2016) 59: 2369. doi:10.1007/s00125-016-4081-6