Ikääntyvien henkinen suorituskyky ja omega-3-indeksi

Matala omega-3-indeksi (alle 5,7 %) liittyy ikääntyvien ihmisten heikentyneeseen kognitiiviseen suorituskykyyn, ilmenee saksalaisten Giessenin, Marburgin ja Münchenin yliopistojen tekemästä kliinisestä KORA-Age-tutkimuksesta. Matalaa omega-3-indeksiä on helppo nostaa syömällä runsaasti rasvaista kalaa ja/tai nauttimalla väkevöityä etyyliesteröityä kalaöljyä.

KORA-Age-tutkimus on Saksan opetusministeriön rahoittama tutkimushanke, jossa selvitetään yli 65-vuotiaiden ihmisten sairauksia, toimintakykyä, terveellistä vanhenemista ja kuolleisuutta. Tähän osatutkimukseen osallistui 720 henkilöä, keski-iältään 77,6 vuotta (hajonta 68–92 vuotta). Heistä puolet oli naisia. Kaikkien verinaytteen punasoluista mitattiin omega-3-indeksit, jotka luokiteltiin 1) pieneksi (<5,7), 2) kohtalaiseksi (5,7-6,8) tai 3) suureksi (>6,8). Kognitiivista tilaa (muistia, oppimis- ja mieleenpainamiskykyjä, “hoksottimia” jne) verrattiin omega-3-indeksiin, ottaen huomioon mahdolliset sekoittavat tekijät. Matalan omega-3-indeksin (alle 5,7 %) yksilöillä oli muita huonommat testitulokset senkin jälkeen, kun koulutustaso ja metaboliset riskitekijät oli otettu huomioon.

HS-Omega-3-index

Kuva 1. Punasolun (RBC) kalvolta lasketaan 26 eri  rasvahapon pitoisuus. Tässä esimerkissä tutkitulla alueella on kolme omega-3-rasvahappoa (EPAa ja DHA:ta). Muita rasvahappoja on 64. Omega-3:n osuus kaikista rasvahapoista on siis 3/64 eli 4 %, mikä on huono tulos. Ihannearvo on 8–11 % (tai yli). RBC=Red Blood Cell (punasolu).

Esimerkki omega-3-indeksin määrityksestä. Tutkitun henkilön tulos oli 10 %, mikä on hyvä (itselläni on vielä vähän parempi, yli 12 %).

Omega-3-indeksi riskialueet

Kuva 2. Omega-3- riskivyöhykkeet. Alle 4 % on huono, yli 8 % on suotava. Paljon kalaa ja muuta meriruokaa syövillä japanilaisilla on yleensä suurempi omega-3-indeksi kuin eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla. Niinpä japanilaisilla on paljon vähemmän sydäntauteja.

Ikääntyvillä ihmisillä on vahva assosiaatio matalan omega-3-indeksin ja heikentyneen henkisen suorituskykyv välillä, päättelevät tutkijat. Yksi heistä, Clemens von Schacky, on kardiologian professori, joka yhdessä amerikkalaisen professori William S. Harrisin kanssa kehitti omega-3-indeksin vuonna 2004. Sitä käytetään maailmalla yleisesti sydäntautiriskin arviointiin, mutta indeksi kertoo myös aivojen hyvinvoinnista ja kognitiivisesta suorituskyvystä.

Lukaschek K, von Schacky C, Kruse J, Ladwig KH. Cognitive Impairment Is Associated with a Low Omega-3 Index in the Elderly: Results from the KORA-Age Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 2016 Oct 5;42(3-4):236-245. Abstract