Ravitsemussuositukset ovat epätieteellisiä ja virheellisiä

Maa-ja metsätalousministeriön alainen Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) antaa Suomessa ns. virallisia ravitsemussuosituksia, joita päivitetään muutaman vuoden välein. Suositukset ovat yhteispohjoismaisia, mutta ne perustuvat valtaosin amerikkalaisiin ohjeisiin. VRN:n jäsenet väittävät suositusten perustuvan tieteellisiin tutkimuksiin. Väite ei pidä paikkaansa, ilmenee uudesta meta-analyysista. Kaiken kukkuraksi Kalifornian yliopiston tutkijat ovat nyt paljastaneet, kuinka sokeriteollisuus lahjoi Harvardin yliopiston tutkijoita vääristelemään tutkimusta, joissa vähäteltiin sokerien (hiilihydraattien) haittoja ja liioiteltiin rasvojen ja kolesterolin vaarallisuutta. Näin rasvasta ja kolesterolista leivottiin tarkoitushakuisesti sydäntautien syytekijä. Suomessa ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholmilla on likeiset yhteydet sokeriteollisuuteen ja Coca-Colaan.

Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa annettiin vuosina 1977 ja 1983 kansalliset ravitsemussuositukset, joiden tavoitteena sanottiin olleen sydäntautien ehkäiseminen rasvan syöntiä vähentämällä. Samaa ravitsemuspolitiikkaa on harjoitettu Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, Sydänliitossa, Diabetesliitossa, Itä-Suomen yliopistossa, ravitsemusterapeuttien koulutuksessa ja yhdistyksessä ja muualla. Uusi meta-analyysi paljastaa, ettei tiede tue ollenkaan voimassa olevia ravitsemussuosituksia.

Koontitutkimus käsittää kymmenen kontrolloitua tutkimusta, joihin oli osallistunut 62 421 henkilöä. Näistä seitsemän oli sekundaariehkäisytutkimuksia (taudin uusiutumista ehkäiseviä), yksi oli primaariehkäisytutkimus ja kaksi yhdistettyä tutkimusta.

Seuruuajan kokonaiskuolleisuudet olivat vähärasvaisella ruokavaliolla 6,45 % ja verrokeilla eli tavallisella runsasrasvaisella 6,06 %. Ero ei ole merkitsevä. Sydänkuolleisuudessa lukemat olivat vastaavasti 2,16 ja 1,80 prosenttia (ei merkitsevää eroa). Seerumin kokonaiskolesterolin pitoisuus väheni kaikissa vähärasvaista ruokavaliota noudattaneissa ihmisryhmissä, mutta myös verrokeilla (yhtä tutkimusta lukuun ottamatta), joskin vähemmän. Kolesteroliarvojen väheneminen ei korreloinut kokonais- tai sydänkuolleisuuteen.

Johtopäätökset: Tutkimukset eivät tue nykyisiä ravitsemussuosituksia, joissa neuvotaan välttämään tai vähentämään maaeläinrasvoja sisältäviä ruokia. Vähärasvainen ruokavalio ei ehkäise kokonais- eikä sydänkuolleisuutta. Väestötutkimukset eivät tue käsityksiä kolesterolin osuudesta valtimotauteihin (Harcombel ym. 2016).

Meta-analyysin kirjoittajat edustavat seuraavia tutkimuslaitoksia:

  •  1 Institute of Clinical Exercise and Health Science, University of the West of Scotland, Lanarkshire, UK 
  •  2 Saint Luke's Mid America Heart Institute, Kansas City, Missouri, USA
  •  3 University of South Wales, Pontypridd, UK 

Sokeriteollisuuden salaliiton vaikutus ravitsemussuosituksiin ja ihmisten käsityksiin

Jama Internal Medicine –lehti julkaisi tällä viikolla Kalifornian yliopiston tutkijoiden artikkelin Sugar Industry and Coronary Heart Disease Research, joka paljastaa amerikkalaisen sokeriteollisuuden etujärjestön rahoittaneen 1960-luvulla Harvardin yliopiston tutkimusta, jossa pimitettiin sokerin haitallinen yhteys sydänongelmien syntyyn ja rasvasta ja kolesterolista leivottiiin syyllinen niihin. Tutkimus otsikolla "Dietary Fats, Carbohydrates and Atherosclerotic Disease"  julkaistiin vuonna 1967 Yhdysvaltain johtavassa lääkärilehdessä The New England Journal of Medicine, ja se on vaikuttanut ravitsemustieteessä näihin päiviin asti. Käsitys rasvojen vaarallisuudesta on juurtunut syvälle ihmisten mieliin. Elintarviketeollisuus on käyttänyt hyväkseen näitä virheellisiä käsityksiä.

Harvardin yliopiston tutkijoita lahjottiin maksamalla heille [nykyrahassa] noin 45 000 euroa, jotta heidän artikkelinsa perustuisi vain sokeriteollisuuden etujärjestöle mieluisiin tutkimustuloksiin. Lahjottuihin tutkijoihin kuului mm. Mark Hegsted, josta tuli Yhdysvaltojen maatalousministeriön ravintojohtaja. Hän auttoi vuonna 1977 luonnostelemaan Yhdysvaltojen hallituksen ravintosuosituksia. Toinen lahjottu tutkija oli Fredrick J. Stare, Harvardin yliopiston ravitsemustieteen laitoksen perustaja ja johtaja vuoteen 1976 asti. Hänen mukaansa edes suurten sokerimäärien syöminen ei ollut haitallista terveydelle. Stare suositteli juomaan "terveellistä" Coca-Colaa aterioiden välillä.

Paljastukset ovat laajasti esillä tiedostusvälineissä, muun muassa The New Yort Timesissä (12.9.2016). VRN ei kuitenkaan horju eikä heilu nyt paljastuneiden massiivisten virheiden vuoksi. ”Kunkin tutkimusjulkaisun kohdalla on arvioitava, miten se yhdistyy jo olemassa olevaan tietoon. Erittäin harvoin yksittäinen julkaisu johtaa mihinkään muutoksiin ravintosuosituksissa”, kommentoi Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen Helsingin Sanomissa 13.9.2016. Kyseessä on tyypillinen sitoumisen eskalaatio. Suomessa Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm puolustelee sokerin käyttöä. Hänen mielestään lisättyä sokeria saa olla ravinnosa 10 %, kun WHO suosittelee enintään 5 %. Ruotsalainen tiedekirjailija Ann Fernholm paljasti blogissaan 13.6.2016 Fogelholmin likeiset yhteydet sokeriteollisuuteen (Nordic Sugar) ja Coca-colaan. 

Ancel Keysin grafiikat

Kuva. Amerikkalainen fysiologi Ancel Keys ja suomalainen professori Martti J. Karvonen lanseerasivat 1960-luvulla hypoteesin, jonka mukaan tyydytetty maaeläinrasva aiheuttaisi sydänsairauksia ja -kuolemia. Heidän käsityksensä perustui muutamassa maassa tehtyihin tutkimuksiin, joissa rasvan syönti korreloi sydänkuolleisuuteen (vasen kuva). Sokerin osuutta ei tulloin tutkittu. Oikeanpuoleinen grafiikka osoittaa, että yhtä lailla runsas sokerin syönti (vihreät pallot) korreloi sydänkuolleisuuteen lukuisissa maissa. Keys ja Karvonen jättivät kuitenkin sokerin täysin huomiotta, koska he olivat vakuuttuneita vain rasvan vaarallisuudesta. Heidän käsityksensä johti vuona 1972 aloitettuun Pohjois-Karjala -projektiin, jonka johtajaksi valittiin vastavalmistunut lääkäri Pekka Puska. Hän jatkoi koko virkauransa ajan rasva- ja kolesterolikammon levittämistä.

Seven countries study

Seven countries study johti rasva- ja kolesterolikammoon. Sokerin merkitys jätetiin huomiotta sydäntautien syytekijänä.

Sugar industry revealed as sponsor of early research implicating dietary fat in coronary heart disease

Harcombel Z, Baker JS, DiNocolantonia JJ, et al. Evidence from randomised controlled trials does not support current dietary fat guidelines: a systematic review and meta-analysis. Open Heart 2016;3: doi:10.1136/openhrt-2016-000409 Free Full Text
Kearns CE, Schmidt LA, Glantz SA. Sugar Industry and Coronary Heart Disease Research. A Historical Analysis of Internal Industry Documents. JAMA Internal Medicine. Published online September 12, 2016. doi:10.1001/jamainternmed.2016.5394 Free Full Text