Väkevöity kalaöljy auttaa lasten ja nuorten masennukseen

Väkevöidyn kalaöljyn nauttiminen psykoterapian lisänä auttaa masennukseen sairastuneita 7–14-vuotiaita lapsia ja nuoria toipumaan kolmessa kuukaudessa paremmin kuin pelkkä psykoterapia, ilmenee amerikkalaisten yliopistojen tekemästä kliinisestä kaksoissokkotutkimuksesta. Se tukee psykiatri Mauno Rauramon vuonna 2009 tekemää esitystä kalaöljyn lisäämisestä masennuksen Käypä hoito -suosituksiin (jota ei ole vieläkään toteutettu, koska käypä hoito -ryhmän psykiatrit ovat lääketeollisuuden talutusnuorassa).

Lasten masennuksen hoitoon käytetty fluoksetiini on ainoa tautiin tehoava lääke, mutta valitettavasti se voi lisätä itsemurha-ajatuksia. Yhdysvaltain lääkevirasto FDA määräsikin jo vuonna 2007 painamaan siitä varoituksen lääkepakkauksiin. Tämä on yksi syy siihen, että psykiatrit etsivät turvallisempia hoitokeinoja lasten ja nuorten masennukseen mm. kalaöljyn omega-3-rasvahapoista. Esimerkiksi Pittsburgin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa kalaöljy poisti nopeasti opiskelijoiden masennuksen.

Ohion valtionyliopiston ja Johns Hopkins -yliopiston psykiatrit ja psykologit tekivät ja julkaisivat kliinisen kaksoissokkokokeen, jossa väkevöityä kalaöljyhoitoa testattiin psykoterapian (Individual-Family Psychoeducational Psychotherapy, PEP) lisänä 72 masennukseen sairastuneella 7–14-vuotiaalla lapsella (joista 56,9 % oli poikia). Vaikutusjakso oli kolme kuukautta.

Lapset satunnaistettiin neljään eri hoitoryhmään

  1. PEP + omega-3
  2. PEP + lumekapselit
  3. pelkät omega-3-kapselit
  4. pelkät lumekapselit.

Kalaöljykapselit painoivat 500 mg ja ne sisälsivät 350 mg EPAa, 50 mg DHA:ta ja 100 mg muita rasvahappoja. Päivittäinen kalaöljyannos oli neljä kapselia, jotka sisälsivät siis yhteensä 2000 mg omega-3:a. Näin suurta omega-3-määrää on käytännössä mahdotonta saada pelkästään ravinnosta tai peruskalaöljyistä (joissa on vain 30 % omega-3:a). Tutkijat valitsivat aivan oikein väkevöidyn EPA-painotteisen kalaöljyn, koska EPA on tehokkain antidepressiivinen omega-3-rasvahappo.

Lasten vanhemmat täyttivät alussa, 2, 4, 6, 9 ja 12 viikon kuluttua SNAP-IV-lomakkeet, joilla arvioidaan ADHD-oireita, vihamielisyyttä ja käyttäytymisomgelmia yleensä. Alussa, 6 ja 12 viikon kuluttua vanhemmat täyttivät Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) –lomakkeet, joilla arvioidaan myös lasten käyttäytymistä. Lopulliseen analyysiin kelpuutettiin lapset ja nuoret, joista oli täytetty SNAP-IV tai ECBI vähintään kahdesti (n = 48 ja 38). Tutkimussuunnitelman voi lukea maksutta ClinicalTrials.gov -rekisteristä NCT01341925.

Kalaöljyn nauttiminen psykoterapian lisänä antoi selvästi paremman vaikutuksen kuin pelkkä psykoterapia. Tutkijat suosittelevat väkevöidyn kalaöljyn käyttöä lasten ja nuorten masennuksen täydentävänä hoitona.

Tutkimuksen tekivät yhdessä

  • 1 Department of Psychiatry and Behavioral Health, The Ohio State University, Columbus, OH, USA. ayoung90@jhmi.edu.
  • 2 Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Johns Hopkins University School of Medicine, 5300 Alpha Commons Drive, 4th Floor, Baltimore, MD, 21224, USA. ayoung90@jhmi.edu.
  • 3 Department of Psychiatry and Behavioral Health, The Ohio State University, Columbus, OH, USA.
Young AS, Arnold LE, Wolfson HL, Fristad MA. Psychoeducational Psychotherapy and Omega-3 Supplementation Improve Co-Occurring Behavioral Problems in Youth with Depression: Results from a Pilot RCT. Journal of Abnormal Child Psychology. 2016 Sep 8. Abstract

Sama tutkijaryhmä havaitsi, että mitä enemmän seerumin EPA-pitoisuus suureni kalaöljyllä, mitä paremmin masennus parani (Arnold ym. 2017). Tässä kokeessa lapsille annettiin päivittäin 1,4 g EPAa ja 0,2 g DHA:ta. Tällaisia määriä ei saa tavallisesta ruuasta.

Arnold LE, Young AS, Belury MA, et al. Omega-3 Fatty Acid Plasma Levels Before and After Supplementation: Correlations with Mood and Clinical Outcomes in the Omega-3 and Therapy Studies. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology. 2017 Feb 3.  doi: 10.1089/cap.2016.0123.

Myös irlantilaiset psykiatrit ja neurologit suosittelevat uudessa katsauksessaan kalaöljyn nauttimista läpi elämän, koska kalaöjyn omega-3-rasvahapot säätävät hermovälittäjäaineiden toimintaa (neurotransmission), neurogeneesiä ja ehkäisevät ja vaimentavat neuroinflammaatiota ja ehkäisee siten psykopatologisia tiloja (Pusceddu ym. 2016). Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ja D-vitamiini tuottavat yhdessä hermovälittäjäaineita (Patrick ja Ames 2014). Masentuneiden ihmisten kannattaakin aina mittauttaa omega-3-indeksi (jonka tulee olla yli 8 %) sekä seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) ja nostaa se tasolle 125–150 nmol/l.

Pusceddu MM, Kelly P, Stanton C, Cryan JF, Dinan TG. N-3 Polyunsaturated Fatty Acids Through the Lifespan: Implication for Psychopathology. International Journal of Neuropsychopharmacology. Review. 2016 Sep 8. pii: pyw078. doi: 10.1093/ijnp/pyw078.
Patrick RP, Ames BN. Vitamin D hormone regulates serotonin synthesis. Part 1: relevance for autism. The FASEB Journal 2014;28;6, 2398–2413. doi: 10.1096/fj.13-246546
Vitamin D and Omega-3 together may help mental illness. Nutraingredients.com. 27.2.1015