D-vitamiini ja mielisairaudet

Psykoosiin ja masennukseen sairastuneilla ihmisillä on usein huomattava D-vitamiinivaje, osoittaa Oslon yliopiston tutkimus. Siinä mitattiin 358 potilaan seerumin D-vitamiinin pitoisuus sekä kroonista matala-asteista tulehdusta osoittavia sytokiineja. Niitä verrattiin potilaiden positiivisiin ja negatiivisiin oireisiin. Mitä vähemmän veressä oli D-vitamiinia, sitä vakavampia olivat oireet. Mielenterveyspotilailta tulee mitata veren D-vitamiini ja mahdollinen vaje pitää korjata, neuvovat tutkijat.

Ruotsalaiset psykiatrit osoittivat jo vuonna 2010 julkaistussa suuressa, yli 18 400 naista käsittäneessä tutkimuksessaan, että psykoottisia oireita esiintyi 37 prosenttia vähemmän naisilla, joiden veressä oli eniten D-vitamiinia ja kalaöljyn omega-3-rasvahappoja verrattunja naisiin, joiden pitoisuudet olivat vähäisiä (Hedelin ym. 2010). Sittemmin onkin käynyt ilmi, että D-vitamiini ja omega-3-rasvahapot yhdessä tuottavat aivoissa hermovälittäjäaineita, jotka pitävät yllä aivojen normaalia toimintaa (Patrick ja Ames 2015).

Norjassa potilaat valittiin tutkimukseen vuosina 2003-2014 etelä-Norjan viidesta suurimmasta sairaalasta ja avohoidosta osana suurempaa Thematic Organized Psychosis Studya (TOP). Kaikilta valituilta oli mitattu seerumin D-cvitamiinin pitoisuus oireiden toteamisen aikoihin. Potilaiden S-D-25 oli keskimäärin 44,4 nmol/l, kun viitearvona pidettiin yli 50 nmol/l. Toisin sanoen potilailla oli yleisesti D-vitamiinvaje. Sen syynä voi olla liian vähäinen D-vitamiinin saanti ravinnosta ja auringonvalosta. Voihan olla, etteivät oirehtivat potilaat syö paljon rasvaista kalaa tai oleskele paljoa ulkosalla vähissä vaatteissa. Joka tapauksessa tutkijat muistuttavat, että D-vitamiinilla on tärkeä merkitys aivoissa hermovälittäjäaineiden tuotannossa ja aivojen normaaleissa toiminnoissa.

Potilaiden oireita arvioitiin menetelmällä nimeltään The Structured Interview for the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). Masennusta ja itsemurha-ajatuksia arvioitiin menetelmällä nimeltään The Calgary Depression Scale for Schizophrenia (DCSS). Verinäytteistä analysoitiin S-D-25, CRP (C-reaktiivinen proteiini) ja sytokiinit sTNF-R1, IL-Ra ja OPG.

Pieni S-D-25-pitoisuus liittyi merkitsevästi negatiivisiin psykoottisiin oireisiin. Tulos on merkittävä, sillä negatiiviset oireet haittaavat elämänlaatua enemmän kuin positiiviset oireet. Myös CRP korreloi sekä S-D-25:n että negatiivisten oireiden kanssa. Muut tulehduksen merkkiaineet eivät korreloineet merkitsevästi oireisiin.

Johtopäätökset: Seerumin vähäinen D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) liittyy voimakkaasti psykoottisten tilojen negatiivisiin ja masennusoireisiin. Tutkijat rohkaisevat lääkäreitä mittaamaan mielenterveyspotilaidensa seerumin D-vitamiinin pitoisuuden mahdollisen vajeen toteamiseksi ja korjaamiseksi. Norjalaistutkijat kaipaavat nyt satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia D-vitamiinilisän vaikutuksista mielenterveyspotilailla, joilla on huomattavia negatiivisia ja masentuneisuuden oireita.

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat  

  • Jebsen Centre for Psychosis Research, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo
  • Division of Mental Health and Addiction, Oslo University Hospital
  • Hormone Laboratory, OsloUniversity Hospital HF
  • Stavanger University Hospital HF
  • Ullevaal Hospital, Oslo.
Nerhus M, Berg AO, Kvitland LR, et al. Low vitamin D is associated with negative and depressive symptoms in psychotic disorders. Schizophrenia Research 2016 Article in Press DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2016.08.024  / Full Text pdf
Hedelin M, Löf M, Olsson M, et al (2010) Dietary intake of fish, omega-3, omega-6 polyunsaturated fatty acids and vitamin D and the prevalence of psychotic-type symptoms in a cohort of 33,000 women from the general population. BMC Psychiatry. doi:10/1186/1471-244X-10-38. Free Full Text


Read More: http://journals.rcni.com/doi/full/10.7748/ns.25.1.14.s22
Omega-3 fatty acids, vitamin D may control brain serotonin, affecting behavior and psychiatric disorders. Science Daily 25.2.2015
Patrick RP, Ames BN. Vitamin D and the omega-3 fatty acids control serotonin synthesis and action, part 2: relevance for ADHD, bipolar, schizophrenia, and impulsive behavior. FASEB J. 2015 Feb 24. pii: fj.14-268342/ Free Full text pdf

 Tohtori Tolosen kommentti

Suurella osalla saksalaisista autisteista ja skitsofreenikoista on valtava D-vitamiinin puute. Vain 5 prosentilla pitoisuus on yli 75 nmol/l. Vajeella on ilmeinen vaikutus taudin puhkeamiseen ja sen kulkuun (Endres ym. 2016)

Solubiologian ja farmakologian professori Walter E. Stumpf (University of North Carolina, USA) ennusti jo vuonna 1989, että D-vitamiinilla tulee vielä olemaan tärkeä merkitys psykiatriassa. D-vitamiinin viranomaissuositus ei riitä alkuunkaan psykiatrisille potilaille ja psykoosiriskissä oleville, koska suositus on annettu vain riisitaudin ja luukadon ehkäisyä ajatellen. Psykiatrian oppikirjat pitäisi päivittää ja ravintolisähoidot tulisi ottaa mukaan Käypä hoito -suosituksiin, kuten psykiatri Mauno Rauramo esitti lääkäriseura Duodecimille jo marraskuussa 2009. Näin ei ole tapahtunut, koska työryhmän johtajana toimiva psykiatrian professori Erkki Isometsä toimii lääkefirman neuvonantajana. Ravintolisien käyttö näet voisi vähentää lääkkeiden myyntiä ja Käypä hoito -työryhmän psykiatrien saamia lahjuksia.

Endres D, Dersch R, Stich O, et al. Vitamin D Deficiency in Adult Patients with Schizophreniform and Autism Spectrum Syndromes: A One-Year Cohort Study at a German Tertiary Care Hospital. Frontiers in Psychiatry. 2016 Oct 6;7:168. Free Full Text