Kalaöljy ehkäisee verenpaineen nousua ja lievittää lihasten kipeytymistä raskaassa kuormituksessa

Kalaöljyn vaikutuksia äkilliseen suureen lihaskuormitukseen on tutkittu kahdessa amerikkalaisessa yliopistossa. Tulosten mukaan kalaöljy lievittää treenaamattomien naisten raskaaseen lihaskuormitukseen liittyviä lihaskipuja ja ehkäisee verenpaineen nousua terveillä nuorilla sekä ikääntyneillä ihmisillä. Tulokset puoltavat kalaöljyn käyttöä terveidenkin ihmisten ravintolisänä, joka voi vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä myöhemmällä iällä, tulkistevat tutkijat.

Nuorten treenaamattomien naisten lihastestit

Satunnaistetussa lumekontrolloidussa kaksoissokkokokeessa annettiin 6 grammaa päivässä kalaöljyä (EPA:DHA-suhde 5:1) tai lumetta (maissiöljyä) treenaamattomille naisille, jotka kuormittivat kuntolaitteella maksimaalisesti käsivarren ja reisien lihaksia. He tekivät 10 toiston sarjoissa käsivarsien koukistuksia ja reisien ojennuksia vastusta vastaan. Lihasten kipu ja arkuus sekä käsivarsien ja reisien paksuudet mitattiin 48 tunnin kuluttua kuormituksesta ja sen jälkeen päivittäin viikon ajan. Naiset jatkoivat kalaöljyn nauttimista koko viikon. Kalaöljyä saaneiden naisten staattiset ja toiminnalliset lihaskivut olivat 33–42 % lievempiä kuin lumetta nauttineiden naisten, joskaan erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Raajojen ympärysmitoissa ei todettu eroja ryhmien välillä.

Kuusi grammaa kalaöljyä päivittäin nautittuna voi lievittää raskaan kuormituksen jälkeistä lihaskipua treenaamattomilla naisilla, päättelevät tutkijat (Department of Health, Human Performance, and Recreation, Baylor University, Waco, Texas, USA) (Tinsley ym. 2016).

Kalaöljy ehkäisee raskaan kuormituksen aiheuttamaa verenpaineen nousua

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot EPA ja DHA voivat säätää autonomisen hermoston aktiivisuutta ja parantaa siten lihastoimintoja, toteavat amerikkalaisen Penn State College of Medicinen tutkijat. Fyysisen kuormituksen alkaminen on stressitekijä, joka aiheuttaa refleksejä sympaattisessa ja parasympaattisessa hermostossa. Refleksit nostavat mm. pulssia ja verenpainetta. Asia on osoitettu muun muassa käsien puristustesteissä. Nuorten pulssi kohoaa yleensä enemmän kuin vanhempien ihmisten. Sitä vastoin verenpaine suurenee ikääntyvillä enemmän, jäykempien valtimoiden vuoksi. Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen on osoitettu pehmentävän jäykistyneitä valtimoita. Niinpä tutkijat olettivat, että kalaöljyn nauttiminen ehkäisisi verenpaineen nousua ikääntyvillä käsien puristustestissä.

Tutkijat antoivat ruoan lisänä 12 viikkoa päivittäin 4 grammaa kalaöljyä 14 nuorelle (6 miestä ja 8 naista, 25 ± 1 vuotta) ja 15 vanhemmalle henkilölle (7 miestä ja 8 naista, 64 ± 2 vuotta). [Tässä testissä ei annettu lumevalmistetta.] Koehenkilöt olivat normaalipainoisia, terveiden kirjoissa, eivätkä he tupakoineet eivätkä syöneet lääkkeitä.

Käsien puristusvoimaa mitattiin vaikutusjakson alussa ja lopussa. Koehenkilöt tekivät 15 sekunnin isometrisiä puristuksia 10, 30, 50 ja 70 prosentin voimalla (maksimiin verrattuna, nuorilla 39,6 ± 1,7 kg, vanhemmilla 34,2 ± 3,1 kg), ja samalla heistä mitattiin systolista ja diastolista verenpainetta ja sykenopeutta sydänsähkökäyrästä (EKG). Puristusten välillä pidettiin 1 minuutin tauko, kuten taulukosta ilmenee.

Alussa vanhempien ihmisten diastolinen verenpaine oli hiukan suurempi nuoriin verrattuna. Kalaöljy suurensi kummankin ryhmän punasolujen EPAn ja DHA:n pitoisuuksia. Kalaöljy ei lisännyt kummankaan ryhmän maksimaalista puristusvoimaa, mutta se vähensi merkitsevästi kuormituksen aiheuttamaa verenpaineen nousua kummassakin ryhmässä (kuvio 2 keskimääräinen valtimopaine, kuvio 3 keskimääräinen systolinen verenpaine, kuvio 4 keskimääräinen diastolinen verenpaine).

Isometrinen käsien puristustesti on hyvä ja paljon käytetty testauskeino, sillä se muistuttaa monissa arkiaskareissa esiintyvää kuormitusta (kauppakassin kanto), huomauttavat tutkijat.

Tämän tutkimuksen tulos merkitsee sitä, että kalaöljyn nauttiminen vähentää sydämen ja verisuonten vastetta akuuttiin fysiologiseen stressiin ja tämä kalaöljyn vaikutus ei riipu iästä. Tutkijoille oli yllätys, että kalaöljy vaikuttaa näin nuorillakin ihmisillä. Vanhemmilla ihmisillä todettu vaikutus on kliinisesti relevantti, sillä he ovat alttiita sydän- ja verisuonisairauksille kuten sydän- ja aivoinfarkteille (joilta siis kalaöljy suojaa).

Tinsley GM, Gann JJ, Huber SR, Andre TL, La Bounty PM, Bowden RG, Gordon PM, Grandjean PW. Effects of Fish Oil Supplementation on Postresistance Exercise Muscle Soreness. Journal of Dietary Supplements. 2016 Jul 21:1-12. [Epub ahead of print]
Clark CM, Monahan KD, Drew RC. Omega-3 polyunsaturated fatty acid supplementation attenuates blood pressure increase at onset of isometric handgrip exercise in healthy young and older humans. Physiolpgical Reports. 2016 Jul;4(14). pii: e12875. doi: 10.14814/phy2.12875. Free Full Text