Kalaöljy ehkäisee ja vähentää aggressiivista käytöstä

Kymmenet tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet vakuuttavasti, että kalaöljyn nauttiminen ehkäisee ja vähentää lasten, nuorten ja aikuisten aggressiivista käyttäytymistä. Uusi meta-analyysi vahvistaa tätä käsitystä. Sen laativat  Florida State Universityn kriminologian laitoksen tutkija Jamie M. Gajos ja johtaja, kriminologian professori Kevin M. Beaver, joka on julkaissut suuren määrän artikkeleita ja kirjoja.

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot ovat välttämättömiä aivojen normaalille toiminnalle, sillä aivot ovat muodostuneet pääosin rasvasta (rasvahapoista). Kalaöljyn rasvahapot toimivat kaikissa synapseissa, joiden plastisuutta ne lisäävät ja ylläpitävät. Omega-3-rasvahappojen aggressioita ehkäisevästä ja vähentävästä ja mielialaa kohentavasta vaikutuksesta on paljon tieteellistä näyttöä, kriminologit kirjoittavat. Siitä huolimatta asiasta vallitsee ristiriitaisia näkemyksiä. Tästä syystä tutkijat päättivät koota yhteen aiheesta tehdyt tutkimukset ja analysoida niiden tilastollisen näytön voiman (effect sizen).

Yhteensä 40 tutkimukseen oli osallistunut 7 173 henkilöä. Satunnaistetut lumekontrolloidut tutkimukset osoittivat, että kalaöljy vähentää aggressioita ja tutkimusten näytön voima on hyvä (SMD=.24; ESsg=.82; r=-.09). Omega-3:n teho näyttää vaihtelevan sen mukaan kuinka aggressiivista käytöstä mitataan, arvioiko sitä henkilö itse, hänen vanhempansa tai opettajansa. [Luonnollisesti myös kalaöljyn laatu ja päiväannoksen suuruus vaikuttavat suuresti hoitovaikutukseen.]

Italialaisen Torinon yliopiston psykiatrien uusi kirjallisuuskatsaus tukee edellä esitettyä meta-analyysia. Omega-3-rasvahappojen käytöstä on jonkin verran näyttöä (some evidence) hoidettaessa voimakasta impulsiivisuutta, aggressiota ja rajatilapersoonallisuushäiriötä, he kirjoittavat (Bozzatello ym. 2016, Centre for Personality Disorders, Department of Neuroscience, University of Turin). Katsaus on luettavissa kokonauisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Gajos JM, Beaver KM. The Effect of Omega-3 Fatty Acids on Aggression: A Meta-Analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. Review. 2016 Jul 20. pii: S0149-7634(16)30020-3. doi: 10.1016/j.neubiorev.2016.07.017. [Epub ahead of print]
Bozzatello P, Brignolo E, De Grandi E, Bellino S. Supplementation with Omega-3 Fatty Acids in Psychiatric Disorders: A Review of Literature Data. Review. Journal of Clinical Medicine. 2016 Jul 27;5(8). doi:10.3390/jcm5080067pii: E67. Free Full Text pdf.