D-vitamiini lyhentää merkittävästi vakavasti sairaiden sairaalassaolon tarvetta

Vakavasti sairailla ihmisillä, etenkin tehohoitoon joutuneilla, on usein vakava D-vitamiinin puute, S-D-25 on alle 50 nmol/l. Yhdysvalloissa Emory-yliopiston klinikassa testattiin tehohoidossa olevilla potilailla (n=31) suurten D-vitamiiniannosten vaikutusta sairaalahoidon tarpeeseen. D-vitamiinin jättiannokset lyhensivät merkitsevästi hoitopäivien tarvetta ja säästivät siten selvää rahaa.

Potilaat jaettiin kolmeen ryhmään, jotka saivat 5 peräkkäisenä vuorokautena

  1. lumetta
  2. 50 000 IU eli 1 250 µg D-vitamiinia
  3. 100 000 IU eli 2 500 µg D-vitamiinia

D-vitamiini annettiin suoraan suoneen. Annokset olivat siis kaiken kaikkiaan 6 250 ja 12 500 mikrogrammaa (µg). Potilaiden seerumin D-vitamiinin pitoisuudet oli mitattu ennen hoitojakson alkua ja ne mitattiin uudelleen 7 vuorokauden kuluttua. Lisäksi mitattiin plasman katelisidiinin pitoisuus ja muita seikkoja ja kirjattiin sairaalassaoloaika, kuolleisuus 12 viikon kuluessa ja mahdolliset sairaalainfektiot.

Alussa 13 potilasta (43 %) poti D-vitamiinivajetta. Kummallakin D-vitamiiniannoksella vaje korjaantui: pienemmällä annoksella S-D-25 nousi keskimäärin 114 ± 50 nmoliin/l ja isommalla annoksella 138 ± 36 nmoliin/l. Lumeryhmässä pitoisuudet eivät suurentuneet ja jäivät 52,5 ± 28 nmoliin/l.

D-vitamiinia saaneiden sairaalassaoloaika lyheni merkitsevästi: 18 (± 11) – 25 (± 14) vuorokautta. Lumeryhmäläiset joutuivat olemaan sairaalassa 36 ± 19 vuorokautta. Muissa mitatuissa muuttujissa ei ilmennyt mainittavia eroja ryhmien kesken.

Tutkimussuunnitelma on luettavissa maksutta tästä linkistä: NCT01372995.

Tämäkin tutkimus osoittaa, että suomalaisen ravitsemuseliitin ja valtamedian harjoittama pelottelu D-vitamiinin myrkyllisyydellä on kaikkea perää vailla. Voit lukea lisää viereisen palstan linkeista uusista tutkimuksista, joissa on annettu suuria D-vitamiinimääriä hyvin tuloksin ja ilman sivuvaikutuksia.

Han JE, Jones JL, Tangpricha V, et al. High Dose Vitamin D Administration in Ventilated Intensive Care Unit Patients: A Pilot Double Blind Randomized Control Trial. Journal of Clinical and Translational Endocrinology. 2016 Jun;4:59-65. Epub 2016 May 5.