D-vitamiinin puute lisää kuolleisuutta Norjassakin

Liian vähäinen D-vitamiinin saanti on yleistä pohjoisilla leveysasteilla, vaikka ravitsemuseliitti muuta väittääkin. Kuopiossa todettiin äskettäin, että D-vitamiinivaje altistaa ikääntyviä ihmisiä keuhkokuumeelle. Uusi norjalainen tutkimus osoittaa, että D-vitamiinin piilevä puute on yleistä ja että se lisää keuhkokuumeeseen sairastuneiden potilaiden kuolleisuutta vielä vuosia sairaalahoidon jälkeenkin.

Seurantatutkimuksen osallistui 241 sairaalassa hoidettua keuhkokuumepotilasta, joiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus oli mitattu 48 tunnin sisällä sairaalaan saapumisesta. Potilaiden keski-ikä oli 66 vuotta. S-D-25 oli kolmanneksella < 30 nmol/l, toisella kolmanneksella 30–49 nmol/l ja lopuilla vähintään 50 nmol/l. 5-vuotisen seurannan aikana kuoli 72 potilasta, joista suuri osa kuului alimpien S-D-25-pitoisuuksien ryhmiin. Potilaat asuivat asteella 60 pohjoista leveyttä (sama kuin Helsingin). Lähes puolella (40 %) norjalaisista aikuisista S-D-25 <50 nmol/l, kirjoittavat lääkärit artikkelissaan. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että yli 90 nmol/l suojaa infektioilta. Monissa maissa viiteväli on 75–250 nmol/l. 

Norjalaisten keuhkokuumepotilaiden D-vitamiinipitoisudet

Kuvan pylväät osoittavat eri vuodenaikoina sairaalahoitoon tulleiden norjalaisten keuhkokuumepotilaiden seerumin D-vitamiinin pitoisuuksia (S-D-25). Matalien pitoisuuksien potilaiden kuoleisuus oli suurinta seuraavien 5 vuoden kuluessa. Viitevälin (75–250 nmol/l) pitoisuuksia ei esiinny.

Johtopäätökset: Suurella osalla keuhkokuumeen vuoksi sairaalahoitoon tulevista potilaista on piilevä D-vitamiinin puute, mikä lisää heidän kuolleisuuttaan vielä kauan kotiuttamisen jälkeen.

Tutkimuksen voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Tutkimuksen tekivät ja julkaisivat:
    1 Department of Internal Medicine, Drammen Hospital, Vestre Viken Hospital Trust, Drammen, Norway.
    2 Research Institute of Internal Medicine, Oslo University Hospital Rikshospitalet, Oslo.
    3 Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo.
    4 K.G. Jebsen Inflammatory Research Center, University of Oslo.
    5 Clinic for Medical Diagnostics, Bærum Hospital, Vestre Viken Hospital Trust, Rud.
    6 Oslo Center of Biostatistics and Epidemiology, Research Support Services, Oslo University Hospital, Oslo.
    7 Section of Clinical Immunology and Infectious Diseases, Oslo University Hospital Rikshospitalet, Oslo.
Holter JC, Ueland T, Norseth J, et al. Vitamin D Status and Long-Term Mortality in Community-Acquired Pneumonia: Secondary Data Analysis from a Prospective Cohort. PlosOne July 1, 2016 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0158536