Terveystaloutta: E-EPA säästää sairaanhoidon kustannuksia

Sydän- ja verisuonitautien hoitokustannukset kuormittavat kansantaloutta huolimatta näiden tautien ehkäisyyn ja hoitoon yleisesti käytetyistä kolesterolia alentavista lääkkeistä, kirjoittavat amerikkalaiset terveystaloustutkijat. He laskivat, että E-EPA-kalaöljyn käyttö on kustannustehokas tapa tehostaa statiineja käyttävien henkilöiden sydänkohtausten sekundaariehkäisyä. Laskelmat perustuvat vuoden 2014 kuluihin Yhdysvaltain terveydenhuollossa.

E-EPA on erikoiskalaöljyä, joka kehitettiin Japanissa 1980-luvulla. Se korjaa tutkitusti veren rasvahäiriöitä, joita pidetään sydänkohtausten riskitekijöinä. Lisäksi E-EPA ehkäisee, vaimentaa ja sammuttaa hapetusstressiä sekä kroonista matala-asteista tulehdusta, joita pidetään tärkeinä syytekijöinä sepelvaltimotaudissa. EPA-rasvahaposta syntyy elimistössä E-sarjan resolviineja, joiden suojavaikutus sydämessä ulottuu pitemmälle kuin statiinien, kirjoittavat Harvardin yliopiston tutkijat uudessa katsauksessaan (Sansbury ja Spite 2016). Lisäksi E-EPAn nauttiminen ruuan lisänä suurentaa omega-3-indeksiä, jolloin sydän- ja verisuonitautien riski pienenee ja niiden eteneminen hidastuu. Ihanteellinen omega-3-indeksi on 8–12 %. Siihen on vaikea päästä ilman kalaöljylisää. EPA-rasvahaposta syntyy elimistössä resolviineja, jotka sammuttavat tulehdusta ja edistävät siten sydänterveyttä, kirjoittavat Harvardin yliopiston tutkijat sydänlääkäreiden ammattilehdessä (Sansbury ja Spite 2016).

Suomessa lähes 700 000 ihmistä syö kolesterolia alentavia statiinilääkkeitä, joiden toivotaan ehkäisevän sydänkohtauksia ja -kuolemia. Nämä toiveet ovat olleet ylimitoitettuja, sillä pelkkä kolesterolin alentaminen ei ehkäise sydäntauteja. Terveiden ihmisten syömät statiinit ovat hyödyttömiä, eivätkä ne kykene ehkäisemään kaikkien sepelvaltimotautia potevienkaan sydäninfarkteja ja aivohalvauksia.

E-EPAn lisääminen statiinihoitoon tehostaa hoidon vaikutusta, osoitti maailman suurin kalaöljytutkimus, yli 9 000 potilaan viisi vuotta kestänyt JELIS. Sen aineistoon kuuluu 3 664 potilasta, jotka olivat jo aikaisemmin saaneet diagnoosin sepelvaltimotauti. Kaikilla oli statiinihoito. Heidät arvottiin kahteen kaltaistettuun ryhmään, joista toinen sai statiinihoidon lisänä lumetta ja toinen E-EPAa 1 800 mg päivässä lähes viisi vuotta. E-EPAa saaneilla sattui merkitsevästi vähemmän (8,7 %) sydänkohtauksia kuin pelkkää statiinihoitoa saaneilla (10,7 %). Suomessa noin 25 000 ihmistä saa vuosittain sydäninfarktin ja noin 13 000 henkilöä menehtyy siihen. Jokainen sydäninfarkti maksaa yhteiskunnalle yli 11 000 euroa.

Amerikkalaiset terveystaloustutkijat ovat laskeneet, että E-EPAn lisääminen statiinihoitoon säästäisi viidessä vuodessa selvää rahaa pelkkään statiinihoitoon verrattuna. Henkilöä kohti laskettuna kustannukset olisivat viidessä vuodessa $ 29 393 vs. $ 30 587. Näin E-EPAn lisääminen statiinihoitoon käyttö säästäisi 1 194 dollaria henkilöä kohti, vaikka E-EPA on Yhdysvalloissa (ja Japanissa) reseptilääke ja sellaisena huomattavasti kalliimpi kuin Suomessa ravintolisänä vapaasti saatava E-EPA. Aikaisemmatkin terveystaloustutkimukset ovat osoittaneet, että ravintolisien käyttö säästää selvää rahaa.

Philip S, Chowdhury S, Nelson JR, et al. A Novel Cost-Effectiveness Model of Prescription Eicosapentaenoic Acid Extrapolated to Secondary Prevention of Cardiovascular Diseases in the United States. Journal of Medical Economics. 2016 Jun 28:1-22. [Epub ahead of print]
Sansbury BE, Spite S. Resolution of Acute Inflammation and the Role of Resolvins in Immunity, Thrombosis, and Vascular Biology. Circulation Research.2016; 119: 113-130 doi: 10.1161/CIRCRESAHA.116.307308  (181 referenssiä)