Islanti: Vakavasti sairailla D-vitamiinin puutos

Islanti sijaitsee suunnilleen Oulun läänin korkeudella päiväntasaajalta katsoen (katso karttaa). Ennestään tiedetään, että eteläisellä pallonpuoliskolla väestöissä esiintyy D-vitamiinin puutosta sitä enemmän mitä kauemmas päiväntasaajalta mennään. Nyt on julkaistu ensimmäinen väestötutkimus Islannista, joka kertoo kriittisesti sairaiden ihmisten D-vitamiinin pitoisuuksista pohjoisilla leveysasteilla. Tulosten mukaan vain yhdeksällä prosentilla potilaista oli riittävästi D-vitamiinia veressään, vaika islantilaisten sanotaan syövän runsaasti rasvaista kalaa, jossa on D-vitamiinia.

Landspitali-yliopistosairaalassa mitattiin 122 tehohoitoon tulleen potilaan seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25). Mittaus tehtiin ensimmäisenä ja toisena hoitopäivänä. Tuloksia verrattiin potilaiden tarvitseman sairaalahoidon pituuteen.

Vain yhdeksän potilaan S-D-25 oli riittävä, yli 75 nmol/l ja kahdella kolmasosalla potilaista pitoisuus oli aivan liian pieni, alle 50 nmol/l. Peräti 43 prosentilla potilaista S-D-25 oli alle 25 nmol/l, mikä liittyi luuston pehmenemiseen eli osteomalasiaan. Mitä pienempi S-D-25 oli, sitä pitempään potilas tarvitsi sairaalahoitoa. Alle 50 nmolin/l potilaat viipyivät sairaalassa keskimäärin neljä päivää muita kauemmin. Se aiheutti tietenkin kustannuksia ja kuormitti sairaalaa.

Johtopäätökset: D-vitamiinin puute on hyvin yleinen vakavasti sairailla ihmisillä ja heidän sairaalahoidon tarpeensa on muita suurempi. Jo yksikin S-D-25-mittaus antaa kohtalaisen hyvin käsityksen vakavasti sairaiden ihmisten D-vitamiinitilasta, päättelevät islantilaiset lääkärit.

Islannin "schwabit" ovat vakuutelleet, etteivät islantilaiset tarvitse vitamiineja purkista, kun he syövät niin paljon rasvaista kalaa. Suomessa lääkintöhallituksen ylilääkäri Anna-Liisa Enkovaara kiersi muutama vuosi sitten maata lääkäriseura Duodecimin järjestämissä yleisötilaisuuksissa luennoimassa, ettei länsimaissa enää esiinny vitamiinien puutostiloja. Ravitsemustieteilijät ja terveystoimittajat tietenkin uskovat heitä ja levittävät tätä virheellistä väitettä julkisuuteen ja tekevät valtavan karhunpalveluksen kansanterveydelle ja -taloudelle.

Kvaran RB, Sigurdsson MI, Skarphedinsdottir SJ, Sigurdsson GH. Severe vitamin D deficiency is common in critically ill patients at a high northern latitude. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 2016 Jun 12. doi: 10.1111/aas.12748.