Kliininen tutkimus: Kalaöljy auttaa kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä

Parisataa tuhatta suomalaista potee kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Useat kliiniset tutkimukset osoittavat, että väkevöity ja puhdistettu kalaöljy lievittää tämän taudin oireita. Bipolaarista eli kaksisuuntaista mielialahäiriötä potevilla on useimmiten veressään omega-3-rasvahappojen puute. Uusi kliininen sairaalapsykiatrien julkaisema kaksoissokkotutkimus Iranista puoltaa väkevöidyn kalaöljyn käyttöä tämän mielitaudin täydentävänä hoitona.

Harvardin yliopiston psykiatrian professori Andrew Stollin työryhmä osoitti ensimmäisenä maailmassa vuonna 1999, että kalaöljy voi nopeuttaa paranemista bipolaarista mielisairaudesta ja ehkäistä sen uusimista (lue tutkimus). Stollin jatkotutkimus osoitti, että potilaiden solukalvojen joustavuus on heikkoa, ja että omega-3-hoito korjaa tilannetta. Stoll suosittaa 90-prosenttista E-EPAa ja sen lisänä antioksidantteja (lue lisää). Myös taiwanilaiset psykiatrit ovat osoittaneet, että E-EPAsta on hyötyä bipolaarisen mielitaudin hoidossa (lue lisää). Nämä tiedot  ovat antaneet eri puolilla maailmaa psykiatreille aihetta tutkia kalaöljyn vaikutuksia kaksisuuntaisen mielialahäirön hoidossa. Tulokset ovat olleet niin rohkaisevia, että Yhdysvaltain Psykiatriliitto suosittaa kalaöljyä kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Lontoon psykiatrisen instituutin tutkijat ovat selvittäneet E-EPAn vaikutustavan kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä.

Teheranissa tutkimukseen osallistui 100 psykiatrisessa sairaalassa diagnosoitua ja hoidettua 1-tyypin potilasta, jotka saivat käyvän hoidon mukaista antipsykoottista lääkitystä. Heidät arvottiin kalaöljy- ja lumeryhmiin, 50 potilasta kumpaankin. Kalaöljyryhmään tuli 25 naista ja 25 miestä, verrokkiryhmään 24 naista ja 26 miestä. Potilaat olivat iältään 36,6 ± 9,7 -vuotiaita, ja heidän tautinsa oli kestänyt keskimäärin yli 10 vuotta. Relapseja (taudin uusiutumisvaiheita) oli ollut keskimäärin 3,6 kertaa. Lisätietoja potilaista taulukossa 1.

Ennen kalaöljyhoidon alkua ryhmien välillä ei ollut eroja manian vaikeusasteissa, jotka mitattiin 11-kohtaisella The Youngin Mania Rating Scalella. Sitä pidetään parhaana keinona arvioida manian esiintymistä ja vaikeusastetta. Kukin kohta arvioidaan skaalalla 0–4 pistettä, joissakin kohdissa maksimi on 8 pistettä. Koko skaalan maksimi on 60 pistettä. Tässä tutkimuksessa psykiatri tutki kaikki potilaat ennen vaikutusjakson alkua ja sen päätyttyä tietämättä kumpaan ryhmään kukin potilas kuului. Lisäksi potilaita neuvottiin itse kirjaamaan mahdollisia sekoittavia tekijöitä, kuten liikuntaa, unettomuutta ja omega-3-rasvahappoja sisältäviä aterioitaan.

Kalaöljyhoito (1 000 mg omega-3-rasvahappoja päivässä) vähensi merkitsevästi maniapisteitä (23,7± 8 -> 10,64), kun taas lumeryhmässä (23,70 ± 8 pistettä) ei tapahtunut merkittävää muutosta vaikutusjakson aikana (taulukko 2). Kalaöljyä saaneet siirtyivät siis varsinaisesta maniasta lievemmän hypomanian puolelle. Kenelläkään ei ilmennyt masennusoireita vaikutusjakson aikana.

Kuva kertoo, kunka mieliala voi vaihdella vaikeasta maniasta vakavaan masennukseen bipolaarisessa eli kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä.Tauti on kahta tyyppia, 1 ja 2. 1-tyypissä mielialavaihtelut ovat voimakkaampia.

Johtopäätökset: Koska omega-3-rasvahappojen nauttiminen oli tehokasta kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä, psykiatrit ehdottavat kalaöljyn käyttöä taudin täydentävänä hoitona. He viittaavat aikaisempiin tutkimuksiin, joissa 1–2 grammaa puhdasta väkevöityä E-EPAa on ollut tehokasta, turvallista ja hyvin siedettyä kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä (klikkaa viereisen palstan linkkeihin).

Australialaisissa yliopistoissa on parhaillaan vireillä laaja kirjallisuskatsuas ravintolisien merkityksestä kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä (Ashoton ym 2019). Hanke osoittaa, että ravintolisistä haetaan apua tässä taudissa, johon ei ole parantavaa lääkehoitoa.

Ashton MM, Berk M, Ng CH, Hopwood M, Kavanagh B, Williams LJ, Sarris J, Dean OM. Nutraceuticals and nutritional supplements for the treatment of bipolar disorder: protocol for a systematic review. BMJ Open. 2019 Apr 4;9(4):e025640. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025640. Free Full Text
Shakeri J, Khanegi M, Golshani S, et al. Effects of Omega-3 Supplement in the Treatment of Patients with Bipolar I Disorder. International Journal of Preventive Medicine. 2016 May 19;7:77. doi: 10.4103/2008-7802.182734. eCollection 2016.

Päivitys 19.10.2019

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla on tavallista suurempi riski sairastua Parkinsonin tautiin, osoittaa uusi suuri meta-anaylyysi, jossa tarkasteltiin seitsemää tutkimusta, joihin oli osallistunut yli neljä miljoonaa henkilöä (Faustino ym. 2019). Tästäkin syystä kannattaa nauttia D-vitamiinia (100 µg/vrk), E-EPAa ja ubikinonia, jotka vähentävät myös Parkinsinin taudin riskiä.

Faustino PR, Duarte GS, Chendo I, et al. Risk of Developing Parkinson Disease in Bipolar DisorderA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Neurology. Published online October 14, 2019. doi:10.1001/jamaneurol.2019.3446. Free Article