Diabeetikon kolesteroliarvoitus

Suomessa ja muualla määrätään diabeetikoille rutiininomaisesti kolesterolia alentavia lääkkeitä statiineja siinä uskossa, että ne ehkäisevät potilaan sydäntauteja ja -kuolleisuutta. Uudet tutkimukset osoittavat, että tällainen käsitys on virheellinen. Diabetesta sairastavien naisten sydänkohtaukset eivät vähene statiineilla. Päinvastoin, matala LDL-kolesteroli ja korkea HDL-kolesteroli lisäävät sydänkohtauksia ja -kuolleisuutta, ilmenee lähes 2 000 diabeetikon seitsemän vuoden seuruututkimuksesta. Sen julkaisi Yhdysvaltain Diabetesliiton tiedelehti Diabetes Care.

Hollantilaiset lääkärit seurasivat seitsemän vuotta 1 829 tyypin 2 diabeetikkoa, jotka kuuluivat Second Manifestations of ARTerial disease (SMART) -kohorttiin. He saivat joko tavanomaista tai tehostettua kolesterolilääkitystä, ja heidän sydäntapahtumansa sekä sydän- ja kokonaiskuolleisuutensa kirjattiin. Lääkitykset käyvät ilmi taulukosta 1.

Kaikki odottivat lääkityksen vähentävän sydänkohtauksia ja kuolleisuutta. Mutta toisin kävi. Tutkituista 335 sai sydänkohtauksen ja 385 kuoli. Plasman ”hyvä” HDL-kolesteroli ei korreloinut sydänkohtauksiin eikä kokonaiskuolleisuuteen, vaikka niin oli oletettu. Matala ”paha” LDL-kolesteroli, < 2 mmol/l, liittyi lisääntyneisiin sydänkohtauksiin ja -kuolleisuuteen verrattuna suurempiin pitoisuuksiin (2–2,5 tai > 2,5 mmol/l). Potilailla, joiden LDL aleni alle 2 mmolin/l ja HDL suureni lääkityksen vaikutuksesta, oli suurempi riski sairastua ja kuolla sydänkohtauksiin kuin potilailla, joiden LDL oli 2,0–2,5 mmol/l tai suurempi.

Tulokset olivat tutkijoille täydellinen yllätys.Tyypin 2 diabeetikoilla, joiden LDL-kolesteroli on < 2 mmol/l ja HDL-kolesteroli on suurentunut, on lisääntynyt riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja kuolla verrattuna niihin diabeetikoihin, joiden LDL on suurempi ja HDL pienempi”, päättelevät hämmästyneet tutkijat Diabetes Care -lehdessä. He eivät pysty selittämään odotusten vastaista löydöstäään. Työryhmää johti tohtori Shahnam Sharif (University Medical Center Utrecht).

Amerikkalainen jättisuuri Women Health Initiative -tutkimus
osoitti äskettäin, ettei kolesterolia alentavien statiinien syönti ehkäise diabetesta sairastavien postmenopausaalisten naisten sydänkohtauksia, kuten tähän asti on kuviteltu. Ruotsissa Lundin yliopistossa on todettu, että kolesterolin alentaminen voi olla vaarallista diabeetikolle. Muissakin uusissa tutkimuksissa on havaittu, että kolesterolin alentaminen ei ehkäise sydäntauteja.

LDL-kolesterolin alentaminen ei hyödytä muitakaan yli 60-vuotiaita; päinvastoin se saattaa lisätä kuolleisuutta ilmenee uuudesta meta-analyysista eli koontitukimuksesta (Ravnskov ym. 2016).

Tutkimukset lyövät uusia nauloja kolesteroliteorian ja statiinilääkityksen arkkuun.

Sharif S, van der Graaf Y, Nathoe HM et al. HDL Cholesterol as a Residual Risk Factor for Vascular Events and All-Cause Mortality in Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes Care 2016 May; dc160155. http://dx.doi.org/10.2337/dc16-0155

Higher HDL-C Linked to Cardiac Risk With LDL-C <2.0 mmol/L Increased risk for cardiovascular events and all-cause mortality for patients with type 2 diabetes. Physicians Briefing 27.5.2916

Ravnskov U, David M Diamond DM, Hama R, et al. Lack of an association or an inverse association between low-density-lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly: a systematic review. BMJ Open 2016;6:e010401 doi:10.1136/bmjopen-2015-010401