Berberiini voi pelastaa diabeetikon sydämen

Suuri osa sydänpotilaista on diabeetikkoja. Berberiini on osoittautunut erinomaiseksi ravintolisäksi, joka tasapainottaa häiriintyneitä sokeri- ja rasva-arvoja sekä ehkäisee ja vaimentaa hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta (inflammaatiota). Uusi rotilla tehty tutkimus osoittaa, että berberiini ehkäisee diabeteksen aiheuttamia sydänkohtauksia. Tutkimuksen tehneet farmakologit ja lääkärit uskovat, että berberiini voi pelastaa myös ihmisdiabeetikkojen sydämen.

Rotille aiheutettiin diabetes injisoimalla niiden vatsaonteloon streptotsotosiinia (STZ) 45 mg/kg. Sen jälkeen, noin kuukauden kuluttua niille aiheutettiin sydäninfarkti ruiskuttamalla ihon alle isoproterenolia (ISP) 85 mg/kg.

Viikon kuluttua diabeteksen toteamisesta rotille annettiin suun kautta berberiiniä 100 mg/kg ja tätä hoitoa jatkettiin 30 vuorokautta. Rotilta otettiin monia laboratoriokokeita: verensokeri, “pitkä sokeri” (HbAc1c), akuuttia sydäninfarktia osoittava CPK-MB, rasvaprofiili, maksa- ja munuaiskokeet ja histopatologisia näytteitä maksasta, munuaisista, haimasta ja sydämestä.

STZ-ISP:n anto aiheutti painon nousua ja diabeetekselle tyypillisiä muutoksia veren sokeri- ja rasva-arvoissa sekä sydämessä, haimassa, maksassa ja munuaisissa. Berberiinin anto ehkäisi niitä merkittävästi.

Berbertiinin vaikutus verensokeriin

Kuva 1. Berberiini alensi diabeettisten rottien paastoverensokerin lähes normaaliksi (virheä viiva).

Berberiini HbA1c

Kuva 2. Berberiini alensi "pitkän sokerin" eli HbA1c:n lähes terveiden verrokkien tasolle (healthy control). Diabeettisilla verrokeilla se oli paljon enemmän koholla (Diabetic control).

Berberiini paransi veren rasvaprofiilia

Kuva 3. Berberiini paransi merkitsevästi diabeetttisten rottien rasvaprofiilia (berberiinin vaikutus näkyy vihreinä pylväinä). TC=kokonaiskolesteroli, TG=triglyseridit, HCL="hyvä" kolesteroli, LDL="paha"kolesteroli

Berberiinin vaikutus CPK-MB:hen

Kuva 4. Berberiini alensi merkitsevästi akuuttia sydäninfarktia osoittavaa PKC-MB:tä (virheä viiva).

Histopatologiset analyysit osoittivat, että berberiini ehkäisee diabeteksen aiheuttamia elinmutoksia, eritoten sydämessä. Berberiini ei aiheuttanut mitään haittavaikutuksia maksassa tai munuaisissa, korostavat tutkijat. He suosittelevat berberiiniä diabeetikoille ehkäisemään sairauden aiheuttamia lisätauteja. Tämä tutkimus tukee useita aikaisempia, jotka puoltavat berberiinin käyttöä diabeteksen ja sydäntautien täydentävänä hoitona (ks. 27 tutkimuksen meta-analyysi, Lan ym. 2015). Tutkimuksen voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä.

Tavallisia diabeteksen aiheuttamia lisätauteja ovat:

 • impotenssi
 • harmaakaihi
 • munuaismuutokset
 • hermo- ja silmänpohjavauriot (retinopatia)
 • sääri- ja muut haavat
 • sydäninfarkti, sepelvaltimotauti
 • aivoinfarkti
 • verenpainetauti
 • veritulppa (laskimo- ja keuhko-)
 • muistin heikkeneminen
 • lihavuus
 • alkoholista riippumaton rasvamaksa (jota berberiini ehkäisee).
Suman RK, Borde MK, Mohanty IR, et al. Myocardial Salvaging Effects of Berberine in Experimental Diabetes Co-Existing with Myocardial Infarction. Journal of Clinical and Diagnostic Resesrch. 2016 Mar;10(3):FF13-8. doi: 10.7860/JCDR/2016/15794.7459. Epub 2016 Mar 1. Free Full Text
Lan J, Zhao Y, Dong F, et al. Meta-analysis of the effect and safety of berberine in the treatment of type 2 diabetes mellitus, hyperlipemia and hypertension. Review. Journal of Ethnopharmacology. 2015;161:69-81. doi: 10.1016/j.jep.2014.09.049. .