Kuinka turvallista D-vitamiini on?

Kolesterolia alentavien statiinilääkkeiden käyttö aiheuttaa usein ikäviä sivuvaikutuksia. Niitä tulee erityisesti henkilöille, joilla on piilevä D-vitamiinin puute (S-D-25 < 80 nmol/l). Vaje on kuitenkin korjattavissa antamalla 50 000 –100 000 IU eli 1250–2500 mikrogrammaa (µg) D-vitamiinia viikossa (mikä tekee noin 180–360 µg päivää kohti), kirjoittavat asiaa tutkineet amerikkalaiset lääkärit (Cholesterol, Metabolism, and Thrombosis Center, Jewish Hospital of Cincinnati, Cincinnati, Ohio, USA). Suomalaiset ”viralliset tietäjät” Fogelholm, Hakala, Lamberg-Allart, Schewab ja Virtanen sekä valtion ravitsemusneuvottelukunta ovat ihan pihalla D-vitamiinin tarpeen ja turvallisuuden suhteen.

Suomessa viralliset ”asiantuntijat” – Fogelholm, Hakala, Lamberg-Allardt. Schwab ja Virtanen – ovat pelotelleet vuosikausia D-vitamiinin yliannostelun vaaroilla, täysin perusteetta. Aikaisemmin he pitivät 5 µg:n ylitystä vaarallisena, nykyään he pelottelevat 50 µg:n ylityksen olevan hengenvaarallista. Väite on täysin tuulesta temmattu, aivan kuin peloteltaisiin, että jos menet nilkkoja myöteen järvi- tai meriveteen, niin askeleenkin ottaminen eteenpäin aiheuttaa hengenvaaran.

D-vitamiinin isojen annosten turvallisuutta tutkittiin Yhdysvalloissa Cincinnatin juutalaisen sairaalan kolesteroli- ja veritulppatutkimuskeskuksessa. Siellä 282 henkilöä (155 miestä, 127 naista), jotka eivät sietäneet statiineja, sai D-vitamiinia joko 180 µg päivää kohti laskettuna kuusi kuukautta (n=170) tai 360 µg/vrk 12 kuukautta (n=112). Kahdeksan henkilöä sai yli 100 000 IU/viikko, kolmella potilaalla suurin annos oli 150 000 IU/viikko. 

Heille kaikille tehtiin vaikutusjakson alussa ja lopussa laboratoriokokeita, joilla selvitettiin, oliko näistä annoksista mahdollisesti vaaraa terveydelle: Mitattiin S-D-25, seerumin kalsium ja fosfori, munuaisten glomerulaarinen filtraatio (eGFR). Lisäksi mitattiin plasmas kokonais-, LDL- ja HDL-kolesterolit, triglyseridit,  kreatiniinifosfokinaasi (CK), verensokeri, insuliini, kilpirauhas- ja maksakokeet.

Pienemmällä annoksella (keskimäärin 180 µg/vrk) seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) suureni 6 kuukaudessa keskimäärin 21 -> 46 ng:aan/ml eli 52,5 -> 115 nmoliin/l. Neljän potilaan(1,4 %) pitoisuus nousi yli 100, mutta ei yli 150 nmoliin/l, mikä ei ole toksinen. Seerumin kalsium ei suurentunut (9,6 -> 9,6 mg/dl). eGFR säilyi niinikään ennallaan (84 -> 86 ml/min/1,73).

Suuremmalla annoksella (360 µg/vrk) 112 potilaan S-D-25 suureni keskimäärin 52,5 -> 128 nmoliin/l; vain yhdellä potilaalla pitoisuus nousi 100 ja 150 nmolin välille. Tämäkään annos ei suurentanut seerumin kalsiumpitoisuutta eikä eGFR:ää. Tulokset on kerätty taulukkoon. Tutkijat pitävät normaalina seerumin D-vitamiinipitoisuutena (32-100 ng/mL eli 80–250 nmol/l.

Johtopäätökset: 1250–2500 µg/ viikko 6-12 kuukauden ajan annettuna oli turvallinen, tehokas ja hyvin siedetty D-vitaminiannos, joka poisti statiiniyliherkkyyden. Seerumin D-vitamiinin pitoisuus ei ylittänyt 150 nmolia/l, eikä se suurentunut kenelläkään myrkylliselle tasolle (jonka alaraja on 350 nmol/l) eikä myöskään surrentanut seerumin kalsiumia eikä aiheuttanut muutoksia munuaisten toiminnassa, päättelevät lääkärit. Heidän artikkelinsa on luettavissa maksutta kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä (Jetty ym. 2016).

D-vitamiinivaje (S-D-25 < 75 nmol/l) liittyy statiinien aiheuttamin lihaskipuihin, vahvistaa myös espanjalaisten lääkäreiden julkaisema koontitutkimus eli meta-analyysi (Pereda CA, Nishishinya 2016). Käytännössä lähes kaikilla suomalasilla statiininsyöjillä on D-vitamiinivaje. Ei ihme, että niin moni heistä kärsii lihaskivuista ja --heikkoudesta.

Dialyysihoitoa saaville munuaispotilaille annettuna 180 µg/vrk on tehokasta, turvallista ja hyvin siedettyä, ilmenee toisen amerikkalaisen sairaalan tutkimuksesta. Tämä annos ei suurentanut veren kalsiumin, fosfaatin tai parathormonin pitoisuutta 12 viikon aikana (Bhan ym. 2015). Tehohoidossa oleville potilaille annettiin 5 peräkkäisenä päivänä D-vitamiinia joko 1250 tai 2500 mikrogrammaa/vrk, jolloin sairaalassaoloaika lyheni 2-3 viikkoa lumehoitoon verrattuna. Sivuvaikutuksia ei ilmennyt (Han ym. 2016).

D-vitamiini ehkäisee ikääntyvien ihmisten Alzheimerin tautia ja muita dementioita, kirjoittaa ranskalainen D-vitamiinitutkija Cédric Annweiler uudessa artikkelissaan 26.4.2016. Hän suosittelee seerumin D-vitamiinin pitoisuuden nostamista tutkimustiedon edellyttämälle tasolle.

Lisäys 8.10.2016

Korealaiset silmälääkärit antoivat 5000 µg D-vitamiinia injektiona lihakseen 105 potilalle, jotka kärsivät kuivista silmistä. Vitamiinipistoksesta oli huomattavaa hyötyä, eikä mitään haittaa. Tutkimuksen voi lukea kokonaisuudessaan maksutta alla olevasta linkistä (Bae ym. 2016). Tämäkin tutkimus osoittaa, että suomalaisen ravitsemuseliitin pelottelu D-vitamiinin yliannostelun riskeillä oosoittaa täydellistä tietämättömyyttä.

Jetty V, Glueck CJ, Wang P et al. Safety of 50,000-100,000 Units of Vitamin D3/Week in Vitamin D-Deficient, Hypercholesterolemic Patients with Reversible Statin Intolerance. North American Journal of Medical Sciences.2016 Mar;8(3):156-62. doi: 10.4103/1947-2714.179133.
Pereda CA, Nishishinya MB. Is there really a relationship between serum vitamin D (25OHD) levels and the musculoskeletal pain associated with statin intake? A systematic review. Reumatologica Clinica. 2016 Apr 25. pii: S1699-258X(16)30001-8. doi: 10.1016/j.reuma.2016.03.009. 
Bhan I, Dobens D, Tamez H, Nutritional vitamin D supplementation in dialysis: a randomized trial. Clinical Journal of American Society of Nephrology. 2015 Apr 7;10(4):611-9. doi: 10.2215/CJN.06910714.
Han JE, Jones JL, Tangpricha V, et al. High Dose Vitamin D Administration in Ventilated Intensive Care Unit Patients: A Pilot Double Blind Randomized Control Trial. Journal of Clinical and Translational Endocrinology. 2016 Jun;4:59-65. Epub 2016 May 5.
Bae SH, Shin YJ, Kim HK, Hyon JY, Wee WR, Park SG. Vitamin D Supplementation for Patients with Dry Eye Syndrome Refractory to Conventional Treatment. Scientific Reports. 2016 Oct 4;6:33083. doi: 10.1038/srep33083. Free Full Text